Zalety ekokratek
Aby przekonać się o zaletach ekokratek (parkingowych czy trawnikowych), wystarczy zestawić je ze stosowaną tradycyjnie kostką brukową czy płytą betonową.
Na pierwszym miejscu wymienić trzeba korzyści ekonomiczne. Koszt ułożenia ekokratki jest niższy o ok. 30%, a koszt transportu nawet pięciokrotnie niższy. Nieelastyczne nawierzchnie typu beton czy asfalt generują dodatkowe koszty również w trakcie użytkowania, gdyż pod wpływem nierówności i niekorzystnych warunków atmosferycznych pękają czy nawet zapadają się. Kratki parkingowe czy trawnikowe równomiernie przenoszą siły pod wpływem nacisku, przez co wyeliminowana jest konieczność drogich napraw. Są też bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych – deszczu, śniegu, niskich i wysokich temperatur, promieni słonecznych oraz na uszkodzenia mechaniczne  – rozjeżdżanie, wycieranie i wydeptywanie.
Ekokratki pozwalają wreszcie w pełni wyeksponować naturalne piękno natury. Możliwość zasiania trawy czy też zastosowania innego wypełnienia stwarza duże możliwości aranżacyjne, a kratka staje się niemal zupełnie niewidoczna. Nawierzchnia wzmocniona ekokratą jest praktycznie w 100% wodoprzepuszczalna, dzięki czemu wody opadowe przenikają do gruntu, zapobiegając powodziom.
Ażurowe płyty z tworzywa idealnie sprawdzają się na rozległych terenach zielonych, podjazdach, drogach dojazdowych, parkingach, skarpach i chodnikach.

 

ekokratka parkingfot. geoPRODUCT

 

Jak nie płacić podatku od deszczówki
Decydując się na wyłożenie parkingu, podjazdu czy drogi ekokratą, można uniknąć opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów instalacji kanalizacyjnych. Dzięki dużej powierzchni biologicznie czynnej płyt ażurowych, zastosowanie ich do umocnienia nawierzchni zamiast betonu czy asfaltu pozwala na lepsze rozsączanie wód opadowych. Tym samym nie trafiają one do kanalizacji, więc nie powstaje obowiązek podatkowy.

 

obrzeża ogrodowe obrzeża ogrodowefot. geoPRODUCT

 

Kratki trawnikowe geoSYSTEM
Na polskim rynku nawierzchnie biologicznie czynne geoSYSTEM oferuje firma geoPRODUCT. Elementy systemu tworzą jedną dużą płytę, zapewniając
równomierne rozłożenie obciążeń, co przeciwdziała powstawaniu np. kolein pod kołami samochodów. Kratki łączone są samoblokującymi zaczepami. Spektrum proponowanych rozwiązań obejmuje kilka grup produktów, dedykowanych do różnych potrzeb i zastosowań.

 

Najwyższe wymagania pod względem wytrzymałości zagospodarowanej powierzchni (350 ton/m²) spełnia kratka geoSYSTEM G5max z wypełnieniem trawą, która pozwala zachować naturalny charakter terenu. Dlatego też znajduje ona zastosowanie na lotniskach/lądowiskach, drogach pożarowych i dojazdowych, parkingach trawiastych, poboczach dróg, placach manewrowych, campingach czy torowiskach tramwajowych. Możliwość uzyskania terenu biologicznie czynnego, a tym samym wolnego od opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych, w przypadku kratki G5 max wynosi 80%.

 

ekokratka ekokratka
ekokratka ekokratkafot. geoPRODUCT

 

Uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości wypełnienia trawą lub kruszywem ma kratka geoSYSTEM G4. Mniejsza wysokość ścianek pozwala ponadto na większą optymalizację zużycia kruszywa przy zachowaniu najwyższej wytrzymałości (300 ton/ m²). Możliwość uzyskania terenu biologicznie czynnego w przypadku tej kratki wynosi 85%. Szerokie możliwości wykorzystania ekokratki G4 obejmują nie tylko parkingi czy drogi, ale również
wzmocnienia skarp, nasypów, rowy melioracyjne czy brzegi i dna stawów. Produkt sprawdzi się również na polach golfowych, campingach czy w stadninach koni.
Z kolei ekokratka geoSYSTEM G3, dzięki temu, że idealnie nadaje się do zastosowania kruszywa, szczególnie polecana jest na parkingi i wjazdy na posesje. Jej wytrzymałość wynosi 150 ton/ m², a powierzchnia biologicznie czynna 86%.

 

kratki trawnikowefot. geoPRODUCT

 

Do powierzchni szczególnie trudnych, jak wzmocnienia skarp, rowów melioracyjnych, brzegów czy dna stawów, jak również do drenaży wokół domu, dedykowana jest kratka geoSYSTEM S60s o najmniejszej wytrzymałości – 100 t/m² i największej powierzchni biologicznie czynnej – 90%. Do wypełnienia  
kratki zaleca się przede wszystkim kruszywo lub roślinność, a dzięki dużym oczkom można zasadzić również większe rośliny.
Różne możliwości zastosowania dzięki dużej wytrzymałości (250 t/m²) oraz wymiarach 60×40 cm ma ekokratka S60, która sprawdzi się zarówno na terenach prywatnych, jak i komercyjnych. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi tu 83% a możliwe wypełnienie to trawa lub kruszywo.

 

ekokratka trawnikowa ekokratka trawnikowafot. geoPRODUCT

 

Ekokratki jako nawierzchnia lotniska
Jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych przez Skanska SA, przy użyciu kratek geoPRODUCT było wykonanie utwardzenia pasa startowego w Nadleśnictwie Gołąbki. Lądowisko oddano do użytku we wrześniu 2014 r. Modernizacja pasa o długości 500 mb, szerokości 36 m czyli powierzchni 18000 m2 polegała na wzmocnieniu go ekokratką trawnikową geoSYSTEM G4. Ułożoną kratę zasypano humusem i wykonano hydrosiew trawy. Dzięki pracom modernizacyjnym pas startowy zachowuje swój naturalny charakter a jednocześnie jest wzmocniony, równy i nie tworzą się koleiny.

 

ekokratka na lotnisku ekokratka na lotniskufot. geoPRODUCT

 

Obrzeża ogrodowe zamiast krawężnika
Obrzeże ogrodowe geoBORDER to praktyczna alternatywa dla tradycyjnych krawężników, drewnianych płotków i palisad, która – dzięki mnogości wariantów wypełnień i różnorodnego formowania – sprawdzi się zarówno w prywatnych ogrodach, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Po montażu obrzeże geoBORDER oddziela od siebie przestrzenie o różnym zagospodarowaniu, a samo pozostaje niewidoczne. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w ogrodach, gdzie może oddzielać np. rabaty kwiatowe od trawnika, kory, kruszywa. Za pomocą obrzeża ogrodowego można również wydzielać ścieżki w ogrodzie lub wykonać krawężnik przy kostce brukowej, gdzie tworzy jednolitą i stabilną powierzchnię, zabezpieczoną przed rozsuwaniem się. Różne wysokości obrzeża (4,5 cm; 5,8 cm;7,8 cm) pozwalają dopasować produkt do danych wymagań, dzięki czemu może on pełnić funkcję niewidocznej dla oczu granicy pomiędzy różnymi typami nawierzchni bądź też – w przypadku wyższych ścianek – funkcję dekoracyjną a nawet pielęgnacyjną, zatrzymując wodę i nawozy przy korzeniach rośliny i tworząc ograniczenie dla kół kosiarki.

 

kratki trawnikowe kratki trawnikowefot. geoPRODUCT

 

Ekokratki i obrzeża ogrodowe przyjazne środowisku
Wszystkie produkty geoPRODUCT wytwarzane są z tworzywa pochodzącego z recyclingu i mogą być ponownie przetwarzane. Są również nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Materiał stosowany do produkcji obrzeży geoBorder pochodzi w 100% z recyklingu, podobnie jak w pełni przetwarzalny granulat (PP PE HDPE) do kratek geoSYSTEM, który spełnia rygorystyczne wymagania norm polskich i europejskich. Tworzywo używane w produkcji przez geoPRODUCT jest obojętne dla środowiska oraz odporne na warunki atmosferyczne (wilgoć, skrajne temperatury) i promienie słoneczne, przez co firma oferuje nie tylko rozwiązania ekologiczne, ale również niezwykle trwałe.

 

ekokratka parkingfot. geoPRODUCT

 

Ze szczegółową ofertą firmy geoPRODUCT można zapoznać się na stronie: www.geoproduct.pl

 

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Grójec 23, woj. wielkopolskie
tel. +48 61 678 55 00, +48 508 497 188 ,