Eko kratka geoSYSTEM jako zielona droga pożarowa

Eko kratka trawnikowa jest jednym z bardziej efektownych i funkcjonalnych rozwiązań w zakresie utwardzania nawierzchni, w tym niezbędnej dla niemal każdej inwestycji drogi pożarowej Z powodzeniem zastępuje w tym zakresie kostkę brukową lub płyty chodnikowe. To nawierzchnia, którą uznaje się za powierzchnię biologicznie czynną, pod warunkiem montażu paneli na wodoprzepuszczalnej podbudowie i obsadzenia ich trawą. Przestrzeń wolna stanowi bowiem ponad 86% całej płaszczyzny i, co równie istotne, umożliwia wegetację roślin oraz swobodny przepływ wody. Pozostałą część ażurowej struktury buduje tworzywo syntetyczne z recyklingu. Eko kratka trawnikowa może być montowana na różnorodnych powierzchniach równych, a także skarpach, rowach lub brzegach. Obok dróg pożarowych, znajduje zastosowanie jako utwardzenie nawierzchni parkingów i ścieżek pieszych czy rowerowych, dróg osiedlowych, wybiegów dla zwierząt, a nawet dróg tymczasowych, nawierzchni campingów lub torowisk. Producent dostarcza do dystrybucji firmy geoPRODUCT kilkanaście rodzajów kratki, różniących się strukturą, wytrzymałością na obciążenia i rekomendowanym zastosowaniem.

fot. geoPRODUCT

Panele eko kratki geoSYSTEM jako drogi pożarowe są odporne na warunki atmosferyczne, zapewniając długą żywotność struktury, a system montażu elementów, wraz z dobraniem odpowiedniego wypełnienia paneli (np. trawa, kamień, kruszywo) pozwala osiągnąć efekt naturalnej, gładkiej powierzchni w wybranym przez projektanta stylu. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska, nie niszczące naturalnej nawierzchni wokół struktury utwardzonej oraz, co równie ważne, gwarantujące pełną wodoprzepuszczalność. Dzięki temu opady samoistnie przenikają do gruntu i nie powodują powodzi. Żywa nawierzchnia, którą tworzą w miastach eko kratki trawnikowe producenta oferowane przez geoPRODUCT, mają walor klimatotwórczy. Pozytywnie wpływają na wilgotność, regulują przepływ powietrza, tłumią fale akustyczne, a także pełnią rolę filtrującą powietrze. Dodatkowo, dają architektom możliwość wkomponowania zielonych stref w silnie zurbanizowanych i wciąż rozbudowywanych przestrzeniach miejskich, pełnych asfaltu i betonu i jednocześnie pozwalają zaprojektować niezbędne, a często kłopotliwe formalnie drogi pożarowe.

fot. geoPRODUCT

Droga pożarowa z eko kratką geoSYSTEM – przepisy, deklaracje zgodności, normy ppoż.

Zaplanowanie drogi pożarowej jest obowiązkiem inwestora. Wytyczne w tej kwestii określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030). W projektowaniu i budowie dróg pożarowych kluczowe jest efektywne umożliwienie określonym służbom szybkiego dotarcia do budynków oraz punktów czerpania wody. Dla ciężkich wozów strażackich utwardzona nawierzchnia i szeroki przejrzysty ciąg komunikacyjny to warunki skutecznej interwencji.

fot. geoPRODUCT

Eko kratka geoSYSTEM polskiego producenta, jako podstawa drogi pożarowej, spełnia wymogi prawa i jednocześnie potrzeby inwestorów, którzy zobowiązani są wykazać w projektach określony procent powierzchni biologicznie czynnej. Droga pożarowa utwardzona eko kratką trawnikowa łączy aspekt bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jest powierzchnią biologicznie czynną, umożliwia utwardzanie nawierzchni także w trudnym terenie, a na co dzień służy jako atrakcyjny wizualnie i ekologiczny pas zieleni. Warto też pamiętać, że nawierzchnia wyłożona eko kratką trawnikową producenta nie jest terenem zabudowanym. Odpadają zatem koszty inwestora związane z opłatą podatku od wód opadowych oraz podatku od powierzchni zabudowanej.

fot. geoPRODUCT

Producent potwierdza, w odniesieniu do deklaracji zgodności, że eko kratka trawnikowa geoSYSTEM spełnia normę PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010. Produkt posiada właściwości określone w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009. Eko kratka trawnikowa producenta nadaje się do utwardzania powierzchni drogi i placów o dowolnej powierzchni umożliwiając dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030 § 12.1) o dopuszczalnym nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów) (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030 § 13.2). Wysokie parametry i standardy normy eko kratki geoSYSTEM potwierdzają testy Wydział Budowlanego Politechniki Poznańskiej oraz pozytywne odbiory nawierzchni przy inwestycjach dokonywane przez komendantów Straży Pożarnej.

Drogi pożarowe od geoPRODUCT z kratki trawnikowej – producent poleca

Firma geoPRODUCT ma w swoim portfolio liczne realizacje zielonych dróg pożarowych opracowanych z wykorzystaniem eko kratki trawnikowej geoSYSTEM. To sprawdzony partner deweloperów, projektantów i inwestorów szukających stabilnych konstrukcji, atrakcyjnego designu, funkcjonalności zgodnych z normami oraz nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku.

fot. geoPRODUCT

W przypadku dróg pożarowych wokół osiedli mieszkaniowych kluczowym jest harmonijne połączenie funkcjonalności z estetyką. Producent zadbał, by eko kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 max (wytrzymałość 450 ton/mkw, podobne warianty to geoSYSTEM G4 max, geoSYSTEM F40) spełniała te wymagania. Na jednym z warszawskich osiedli (Fort Służew) umocnienia eko kratką geoSYSTEM pozwoliły zachować bezpieczeństwo ciągów dla służb ratunkowych oraz zadbać, by otoczenie osiedla stało się eleganckie i przyjazne środowisku. Do budowy drogi pożarowej wokół osiedla przy Parku Sołackim w Poznaniu użyto z kolei eko kratki geoSYSTEM G4 z wytrzymałością na obciążenia: 250 ton/mkw (bez wypełnienia). Ta uniwersalna w zastosowaniach eko kratka trawnikowa pozwala na wkomponowanie w każdy plan zagospodarowania przestrzennego (podobne warianty to geoSYSTEM S60, geoSYSTEM G40).

fot. geoPRODUCT

Ciekawą grupą obiektów do aranżacji dróg pożarowych są budynki rewitalizowane, w tym budowle zabytkowe oraz obiekty sakralne. To często przestrzenie osadzone na skarpach, z wąskimi ciągami komunikacyjnymi lub rozległymi placami do zagospodarowania. Na niewielkim obszarze przed Sanktuarium Marii Śnieżnej w Bystrzycy Kłodzkiej firma geoPRODUCT połączyła funkcjonalność drogi pożarowej z zielonym placem dla wiernych. W ten sposób powstał estetyczny skwer spełniający jednocześnie wymogi bezpieczeństwa dla ekip ratunkowych. Z kolei na niełatwym terenie na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, dzięki systemowi eko kratki geoSYSTEM G5, zaaranżowano zarówno drogę pożarową idealnie wkomponowaną w naturalne zielone otoczenie zabytkowego zamku, jak i wzmocniono pobliską skarpę.

fot. geoPRODUCT

Eko kratki trawnikowe tworzą zielone drogi pożarowe także wokół budynków użytkowych takich jak hale produkcyjne, centra handlowe, budynki administracji publicznej, biurowce, magazyny, place widowiskowe i ośrodki sportu czy kultury.

fot. geoPRODUCT 

Eko kratki geoSYSTEM od rzetelnego producenta spełniają w tym zakresie wszelkie restrykcyjne normy bezpieczeństwa dla obiektów masowych związanych z wytrzymałością na obciążenia i intensywną eksploatację. Z ekspertami geoPRODUCT łatwo i skutecznie dobierzemy więc optymalne i kompletne rozwiązanie drogi pożarowej dla każdego rodzaju inwestycji.

Szczegółowa oferta producenta i dystrybutora dostępna jest na stronie www.geoproduct.pl.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Grójec 23, woj. wielkopolskie
tel. +48 61 678 55 00, +48 508 497 188 ,