Przydomowe instalacje gazowe LPG

W czasach, w których tak dużo mówi się o konieczności przestawienia na ekologiczne źródła ogrzewania, coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż przydomowej instalacji gazowej, i wbrew pozorom wpływ na tę decyzję ma nie tylko niska cena ogrzewana. W trakcie spalania gazu do atmosfery nie trafiają zanieczyszczenia, które wywołują choroby płuc, serca czy alergie, dlatego ogrzewanie gazowe uznawane jest za jeden z najczystszych i najbardziej efektywnych sposobów ogrzewania. Firma GOK oferuje instalacje butlowe oraz instalacje zbiornikowe.

Instalacja butlowe

– Instalacja butlowa składa się z reduktora gazu LPG, zaworu przełączającego i zestawu węży. Zazwyczaj podłączane są butle 33 kg, które pracują w układzie 2/4/6/8/10 butli. Połowa z nich pracuje na stronie roboczej instalacji, a pozostałe stanowią rezerwę. Dobór liczby butli ma tu kluczowe znaczenie z uwagi na fakt, że każda z nich ma swoją maksymalną wydajność. W przypadku maksymalnego poboru spada odparowanie gazu i butle oraz elementy instalacji pokrywają się szronem. Jeśli więc zastosuje się większą ilość butli, można wydłużyć okres ich eksploatacji – mówi Piotr Urbański z firmy GOK.

fot. GOK | Reduktor butlowy i automatyczny przełącznik

Wydajność przydomowej instalacji butlowej LPG to 4-6 kg/h (ok. 48-70 kW). Nieprzerwaną pracę instalacji zapewnia przełącznik automatyczny, który odpowiada za to, aby po opróżnieniu butli pracujących po stronie roboczej, włączona została rezerwa. Osoby stawiające na komfort obsługi bez konieczności wychodzenia z domu mogą doposażyć instalację w specjalny zdalny sygnalizator, który poinformuje o zmianie poboru gazu ze strony roboczej na rezerwę.

– Choć montaż przydomowej instalacji gazowej ze wszystkimi elementami (jak reduktory gazu LPG czy zawory i węże) można wykonać w kilkanaście minut, to jednak ważne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad umiejscowienia i eksploatacji instalacji. Kwestie te precyzyjnie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – podkreśla Piotr Urbański.

Przydomowa instalacja zbiornikowa

W tym przypadku źródłem gazu jest zbiornik, a nie butla gazowa. Zbiornik LPG montowany jest na zewnątrz budynku i jego pojemność pozwala na długotrwałe zasilanie domu w gaz. Najczęściej spotykanym zbiornikiem jest zbiornik o pojemności 2700 l. Zbiorniki LPG można montować jako zbiorniki naziemne lub podziemne. Wydajność przydomowej instalacji zbiornikowej to standardowo 12 kg/h, co odpowiada maksymalnie ok. 140 kW. W instalacji zbiornikowej używane są zazwyczaj dwa reduktory: reduktor I stopnia montowany na zbiorniku oraz reduktora II stopnia montowany w skrzynce gazowej na ścianie budynku. W przypadku krótkiej instalacji (odległość od zbiornika do domu) możliwy jest też montaż bezpośrednio na zbiorniku reduktora I i II stopień razem.

Reduktory LPG

Za sprawne oraz przede wszystkim – bezpieczne funkcjonowanie przydomowej instalacji gazowej odpowiadają reduktory.

fot. GOK | Reduktory zbiornikowe I i II stopień

Firma GOK produkuje na rynku niemieckim reduktory gazu LPG już od 50 lat. Rynek ten jest znany z najwyższych wymagań w kwestii bezpieczeństwa i niezawodności.
Rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sprawiło, że producent opracował własny podział na stopnie zabezpieczenia, a autorskie oznakowanie „Safety Level” umożliwia klientom lepszą orientację i dobór optymalnych i bezpiecznych reduktorów gazu LPG.

Safety Level 1 oznacza, że reduktor butlowy/zbiornikowy nie posiada żadnych zabezpieczeń przed nadciśnieniem, co w przypadku wzrostu ciśnienia na wyjściu do wartości ciśnienia na wejściu doprowadzić może do uszkodzenia podłączonych urządzeń odbiorczych (np. nagrzewnicy lub armatury).

Safety Level 2 to poziom zabezpieczenia w reduktorze, w którym wbudowany jest wydmuchowy zawór bezpieczeństwa (PRV), który działa w momencie, w którym ciśnienie w reduktorze przekracza wartość dopuszczalną. Nadmiar ciśnienia wydmuchiwany jest do otoczenia. Po zredukowaniu zbyt wysokiego ciśnienia następuje samoczynne zamknięcie zaworu PRV.


fot. GOK | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV.

Safety Level 3 to rozwiązanie, w którym niedopuszczalny wzrost ciśnienia jest udaremniony dzięki zespoleniu dwóch reduktorów gazu LPG w jednej obudowie.
Taka konstrukcja nazywana jest zabezpieczeniem przed nadciśnieniem S2SR (ÜDS).

Safety Level 4 – podobnie jak w Safety Level 2 stosuje się tu zawór PRV oraz dodatkowy wbudowany odcinający zawór bezpieczeństwa OPSO (SAV). Zawór odcina dalszy dopływ gazu w momencie nadmiernego wzrostu ciśnienia na wyjściu. Po zadziałaniu zawór OPSO musi być ręcznie odblokowany. Obydwa zawory bezpieczeństwa działają w momencie powstania nadciśnienia.

Safety Level 5 to najwyższy poziom bezpieczeństwa w reduktorach butlowych i zbiornikowych, w których zapobiega się nie tylko zbyt wysokiemu ciśnieniu, które jest szkodliwe dla urządzeń grzewczych, lecz także zbyt niskiemu ciśnieniu (które w praktyce powstaje w efekcie nieszczelności instalacji butlowej). Oprócz OPSO / PRV w reduktorze gazu LPG zamontowany jest też limiter przepływu GS lub UPSO.

– Nasze reduktory butlowe i zbiornikowe to efekt ciągłej pracy i udoskonaleń. Naszym podstawowym obszarem działania jest rynek niemiecki, ale produkujemy w zasadzie na całą Europę. Również w Polsce jesteśmy wiodącym dostawcą, co zawdzięczamy ciężkiej pracy i uważnemu słuchaniu głosów instalatorów. Równie istotna jest dla nas kontrola jakości reduktorów, którą przeprowadza się aż 3 krotnie: w momencie ich montażu, ustawiania parametrów ciśnienia oraz wyrywkowo po wyprodukowania. Dokładnie sprawdzamy też dostarczone do produkcji materiały, zwłaszcza elementy membran i uszczelnień. To konsekwentne wdrażanie nowatorskich rozwiązań technicznych i rygorystyczna kontrola jakości sprawiają, że zyskaliśmy zaufanie klientów oraz wypracowaliśmy solidną pozycję sprawdzonego dostawcy – mówi Piotr Urbański.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.gok.pl

 

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Traugutta 126, woj. wielkopolskie
tel. (+48) 62 735 84 08, +48 508 367 341,