Najistotniejszą zmianą jest uwolnienie rynku energii elektrycznej. Dało to konsumentom prawo do wyboru najtańszego dostawcy prądu, a tychże dostawców zmusiło do konkurowania ze sobą pod względem ceny prądu. Dzięki temu ogrzewanie energią elektryczną jest dużo tańsze niż jeszcze kilka lat temu.

Dlaczego ogrzewanie energią elektryczną?
– Warto zaznaczyć, ze ogrzewanie energią elektryczną jest także propolskie, ponieważ wspieramy polskie górnictwo i polską energetykę. Ekologiczne – gdyż elektrownia spalając węgiel wytworzy parę na turbiny, które wytworzą prąd, a spaliny wyczyści metodą suchą lub mokrą tak, by nie pylić oraz nie wrzucać w atmosferę dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, metali ciężkich. Technologie odzysku spalin są w polskich elektrowniach jednymi z lepszych na świecie i cały czas są unowocześniacie – zapewnia Tomasz Drużkowski, pracownik firmy AtmoPol.

Ważny jest także dynamiczny rozwój technologiczny w sferze produkcji i budowy domów. Izolowanie i ocieplanie starych budynków oraz budowa domów o niskim współczynniku strat cieplnych to znacząca redukcja w kosztach ogrzewania. Dlatego decyzję o ogrzewnaiu domu energią elektryczną warto podjąć już na etapie projektowania domu. Planowanie budowy domu opartego na ogrzewaniu prądem powoduje, że możemy kupić piękną i tanią działkę, ponieważ nie potrzebujemy sieci gazowej i wodociągowej. Oszczędzamy na tym, że nie potrzeba budować komina, wentylacji, dokonywać corocznych przeglądów kominiarskich, corocznych przeglądów i ewentualnych napraw kotła gazowego.

My Polacy jesteśmy wręcz skazani na ogrzewanie prądem, gdyż koszt wyprodukowania 1kW kosztuje na dzień dzisiejszy w taryfie G12W od 22 do 6 rano i od 13 do 15 oraz w sobotę od 6 do poniedziałku do 6 – 0,22-0,23 PLN brutto i jeszcze we wszystkie dni wolne – takie działanie jest nie do przecenienia.  Dla przykładu, koszt wytworzenia 1kW ciepła przy węglu waha się pomiędzy 0,17 a 0,20 PLN brutto, w zależności od jakości węgla i sprawności kotła. Do tego dochodzi aspekt ekologiczny, ponieważ samo spalanie i brak oczyszczania spalin w setkach tysięcy domów jest gorsze niż w elektrowni lub elektrociepłowni. Natomiast koszt wytworzenia 1kW ciepła z gazu ziemnego w zależności od sprawności kotła gazowego to wydatek brutto od 0,22 do 0,30 pln.

Ogrzewanie prądem ma sens tylko wtedy, jeśli za pośrednictwem grzałki elektrycznej lub kotła elektrodowego grzejemy dla domu lub mieszkania odpowiedni zbiornik buforowy w godzinach taniego prądu, a gdy zmieni się taryfa na droższy prąd, wykorzystujemy ciepło zgromadzone w buforze ciepła. Bardzo wielką zaletą jest to, że bufory ciepła firmy AtmoPol serii AH, AHR o pojemnościach od 500 do 2000 litrów są wyposażone w wężownice ciepłej wody użytkowej i dwa króćce do podłączenia grzałek, gdzie jedna z nich może służyć do podłączenia fotowoltaika.

Jaki system ogrzewania elektrycznego wybrać?
Najlepszym i najczęściej kupowanym systemem grzewczym jest system kotłowni oparty o zbiornik buforowy z wężownicą CWU. Do bufora podłączony jest kocioł elektrodowy lub grzałka elektryczna, kominek z płaszczem wodnym lub kocioł zgazujący, np. ATMOS przystosowany do układu zamkniętego oraz agregat pompy ciepła. Zasada grzewcza takiego układu jest taka, że agregat pompy ciepła grzeje bufor gdy temperatura na dworze jest powyżej 5ºC – z pracy agregatu mamy ciepłą wodę użytkową oraz grzejemy grzejniki lub podłogówkę. Jeśli temperatura na dworze spadnie poniżej 5ºC, będzie nam się załączać w określonych porach grzałka elektryczna lub kocioł elektrodowy aby ogrzewać dom w II taryfie (tani prąd). W przypadku rozpalenia kominka z płaszczem wodnym lub kotła nastąpi wyłączenie agregatu pompy ciepła lub grzałki elektrycznej czy kotła elektrodowego. Nawet w przypadku braku prądu dzięki kominkowi mamy ciepłą wodę użytkową a zakup agregatu prądotwórczego umożliwi nam pracę pompy wody dla systemów grzewczych, telewizora, lodówki i kilku światełek. Jesteśmy niezależni w razie „katastrof”.

Nie ma znaczenia czy 1kW ciepła wyprodukujemy grzałką elektryczną czy kotłem elektrodowym – oba te urządzenia mają niemal 100% sprawność.

Jak działają kotły elektrodowe?
Zasada działania wiecznego pieca – bo tak nazywa się potocznie kotły elektrodowe – polega na wydzielaniu ciepła podczas przepływu prądu przez specjalny ośrodek ciekły, połączony ze źródłem energii za pomocą elektrod.  
– Kocioł elektrodowy przeznaczony jest do pracy z cieczą niskokonduktywną (czyli o niskiej przewodności elektrycznej), a jego sprawność wynosi niemal 100%. Oznacza to, że dostarczona energia elektryczna jest niemal w całości (bezstratnie) zamieniana na energię cieplną – tłumaczy     Tomasz Drużkowski, pracownik firmy AtmoPol.
Gdy ciecz niskokonduktywna przepływa przez ośrodek o zewnętrznym polu elektrycznym równym zeru, to przemieszczenie cząstek niosących ładunek (elektron, jon dodatni lub ujemny) i jest chaotyczne, a suma tych ładunków przepływających w dowolnym kierunku jest równa zeru. W takim przypadku ciecz jest elektrycznie obojętną w odniesieniu do całości. Poszczególne jej cząstki i cząsteczki wykonują nieustannie nieuporządkowane przemieszczenia cieplne, a ich intensywność jest zależna od temperatury. Gdy zewnętrzne pole elektryczne posiada pewną wartość, to cząstki niosące ładunek elektryczny zaczną przyspieszać w kierunku linii pola. Podczas przyspieszenia cząstki zaczynają na siebie oddziaływać poprzez zderzenia lub odbicia. W wyniku kontaktu cząstek między sobą, ich energia kinetyczna zostaje częściowo, a czasem nawet całkowicie pochłonięta przez cząstkę rozpraszającą, która spowalnia lub się zatrzymuje. Natomiast pozostała część energii kinetycznej zamieniana jest w ciepło, które ujawnia się w postaci wzrostu temperatury cieczy o charakterze przestrzennym. Taka podgrzana ciecz wypływa z kotła i jest rozprowadzana do poszczególnych elementów systemu grzewczego w domu lub biurze.

Dlaczego warto zainwestować w kocioł elektrodowy?
Kocioł elektrodowy ma same zalety. Jedną z nich jest możliwość zastosowania takiego ogrzewania praktycznie wszędzie, bez względu na lokalizację i rozmiary obiektu. W przeciwieństwie do gazu ziemnego, prąd jest dostępny w każdym miejscu kraju i można z niego bez ograniczeń korzystać. Instalacja z kotłem elektrodowym jest także dużo tańsza od systemów na inne rodzaje paliw, ponieważ nie wymaga budowy komina i wentylacji. Odpadają także koszty doprowadzenia do domu gazu ziemnego albo specjalnego przystosowania kotłowni do korzystania z paliw stałych lub oleju opałowego. Co istotne, kocioł elektrodowy jest dużo tańszy w użytkowaniu niż kotły na inne paliwa: nie wymaga corocznych przeglądów, nie wymaga czyszczenia komina i przewodów kominowych (bo ich po prostu w takiej instalacji nie ma), a żywotność takiego kotła szacowana jest na 50 lat – podczas gdy przeciętny czas użytkowania kotła gazowego to zaledwie 10 lat. Ten kocioł nie posiada materiału oporowego, czyli grzałki, nie ma się więc co w nim zepsuć i dlatego powszechnie nazywany jest „wiecznym kotłem”.

Reasumując: nie ważne, czy będziemy dom ogrzewać grzałką czy kotłem elektrodowym za pośrednictwem bufora ciepła. Najważniejsze jest to, że zamieniamy prąd elektryczny na ciepło wg taryfy G12W, co wpływa na nasze kopalnie, naszą energetykę, ekologię a niektórzy uważają, że jest też patriotyczne.
Umiejętne wykorzystanie taryfy G12W wraz podłączeniem sterowania powoduje że, koszt ogrzewania jest:
– niższy niż ogrzewanie gazem,
– minimalnie droższy od węgla.
Warto także wspomnieć, ze wszystkie urządzenia firmy Atmo-Pol spełniają normy wymagane dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ubiegających się o wsparcie finansowe z programu KAWKA, którego celem jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Z ofertą firmy AtmoPol można zapoznać się na stronie www.ogrzewaniepradem.pl

54-210 Wrocław, ul. Kwiska 5/7 pokój 13, woj. dolnośląskie
tel. 607424565,