Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczo – klimatyzacyjnym o wysokiej efektywności, przygotowanym do pracy zarówno w małych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych i rezydencji, jak również w profesjonalnych węzłach ciepła dla obiektów o dużym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę na fakt że dzięki pompie ciepła jesteśmy w stanie radykalnie podnieść efektywność instalacji technologicznych np. w basenach, przetwórstwie spożywczym, oczyszczalniach ścieków, etc.

Firma Vatra od prawie 20 lat produkuje wodne i gruntowe pompy ciepła, które są tańszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla standardowych sposobów ogrzewania i klimatyzacji. Vatra S.A. zajmuje się również kompleksową obsługą inwestycji począwszy od procesu projektowania a skończywszy na realizacji.

Dzięki długoletnim doświadczeniom Vatra zajmuje się instalacjami dla obiektów wielkokubaturowych. W większości przypadków są to instalacje wymagające szczególnej wiedzy projektowej i wykonawczej.

Pompa ciepła – jak to działa?
Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, w którym następuje transformacja energii cieplnej z niższego na wyższy poziom temperaturowy. Inaczej mówiąc, pompa ciepła pobiera energię cieplną z ośrodka o niskiej temperaturze i oddaje ją do ośrodka o temperaturze wyższej. Ośrodek o niskiej temperaturze, zwany dolnym źródłem ciepła, to w zależności od pompy – ciepło zgromadzone w gruncie lub ciepło zgromadzone w wodach podziemnych. Ośrodkiem o wysokiej temperaturze, czyli górnym źródłem ciepła, jest po prostu instalacja centralnego ogrzewania (CO) lub ciepłej wody użytkowej (CWU), które chcemy zasilić energią cieplną. Około 3/4 energii zasilającej górne źródło ciepła pochodzi z dolnego źródła ciepła (z wnętrza Ziemi). Do ogrzewania domu nie potrzeba więc żadnego paliwa, poza prądem niezbędnym do napędu sprężarki, czyli głównego elementu pompującego energię cieplną z dolnego źródła. Ilość dostarczanej do pompy energii w postaci prądu jest jednak kilkakrotnie mniejsza od ilości energii w postaci ciepła przekazywanego do pomieszczeń. Dzięki temu jej eksploatacja jest o wiele tańsza niż kotła na gaz czy olej, a samo pozyskane ciepło jest ekologiczne nie tylko z powodu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale także ze względu na to, ze nie emituje do środowiska żadnych szkodliwych gazów i substancji.

 

ekologiczne i tanie ogrzewanie domufot. Vatra S.A.

 

Jaką pompę ciepła wybrać?
– Wybór odpowiedniej pompy uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju dolnego źródła ciepła oraz zapotrzebowania budynku na energię – wyjaśnia Wiceprezes Vatra S.A. Tomasz Kowalski

Pompa gruntowa jako dolne źródło ciepła wykorzystuje grunt i podłoże skalne. Istnieją dwie metody uzyskania ciepła z gruntu: kolektor gruntowy poziomy oraz kolektor gruntowy pionowy, montowane w zależności od możliwości lokalizacyjnych i geologii.

Wodna pompa ciepła korzysta z energii zgromadzonej w wodach zalegających zarówno pod powierzchnią ziemi np. ze studni, jak i z jezior, rzek, ścieków. Wodne pompy ciepła, z uwagi na korzystniejsze parametry pracy, mają wysoką wydajność i efektywność. Jest to źródło najtańsze i nie zajmujące dużych przestrzeni terenu. Studnie umożliwiają pozyskiwanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne.

Ostatecznego wyboru konkretnego modelu pompy dokonuje się w oparciu o wszystkie potrzebne dane, czyli rodzaj dolnego źródła ciepła, wielkość obiektu oraz szacowane zapotrzebowanie na energię cieplną.

Dlaczego pompy marki Vatra?
Ekologiczne systemy ogrzewania i klimatyzacji, tak jak i tanie ogrzewanie domu, są dzisiaj koniecznością, a nie kaprysem. Decydując się na taką inwestycję, warto postawić na doświadczoną i rzetelną firmę. Pompy ciepła Vatra swoją wysoką efektywność zawdzięczają technologii pozwalającej na pozyskanie z wnętrza ziemi, z powietrza bądź z procesów technologicznych aż do 80% energii, potrzebnej do zasilania obsługiwanych systemów grzewczych czy chłodniczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż Vatra S.A. jest w 100% polską firmą.

– Dzięki temu instalacje oparte o pompy Vatra są nawet kilkukrotnie tańsze w eksploatacji od instalacji wykorzystujących konwencjonalne źródła energii – zapewnia Tomasz Kowalski

Główne zalety pomp marki Vatra to oprócz niskich kosztów ogrzewania, klimatyzacji i podgrzania wody, także ekologia, eliminacja kosztów instalacji składu opału i odpadów czy podłączenia przyłącza gazowego oraz wysoka sprawność systemu, nie zmieniająca się na przestrzeni lat użytkowania. Istotny jest także fakt, że pompy Vatra są bezpieczne – nie ma tu ryzyka pożaru, wybuchu czy zatrucia czadem. Atutem jest też najbardziej zaawansowana na rynku pomp ciepła automatyka, pozwalająca na kompleksową obsługę systemu. Pompy ciepła marki Vatra to pewna i rozsądna inwestycja w tanie ogrzewanie i chłodzenie zarówno w budownictwie jedno i wielorodzinnym, jak i w przemyśle.

Więcej informacji o gruntowych i wodnych pompach marki Vatra można uzyskać na stronie www.vatra.pl

32-080 Zabierzów, ul. Nad Wodą 54, woj. małopolskie
tel. +48 12 637 90 26,