Instalacja pompy ciepła powinna być brana pod uwagę już na etapie projektowania. Nie wyklucza to jednak jej montażu w przypadku modernizacji budynku i wymiany dotychczasowych urządzeń grzewczych. Sposób, w jaki działa pompa, skłania coraz większą grupę inwestorów do instalacji tego rodzaju ogrzewania.  Na rynku dostępne są różne modele pomp ciepła, a jednym z ich producentów jest firma Glen Dimplex. 

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Pompy ciepła do budownictwa jednorodzinnego
Pompy ciepła typu solanka/woda to bardzo efektywny energetycznie typ pompy, który ciepło pobiera z gruntu. Seria SIK TES to kompaktowe pompy idealne do instalacji w niewielkich pomieszczeniach. Zamknięte w kompaktowej obudowie posiadają wbudowane komponenty instalacji dolnego i górnego źródła, a także niezbędne zabezpieczenia. W ten sposób przewody mogą zostać poprowadzone bezpośrednio na zewnątrz – do rozdzielacza solanki. Co ważne, nie jest wymagana izolacja zimnych komponentów solanki. Pompy typu SIK TES cechuje wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji, a także bardzo cicha praca samego urządzenia.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Alternatywą dla pomp solanka/woda są pompy powietrze/woda, które ciepło pobierają z powietrza. W domach jednorodzinnych sprawdzą się powietrzne pompy ciepła LA S-TU w zakresie mocy od 6 do 18kW. LA S-TU to pompy typu monoblok. Instaluje się je na zewnątrz budynku. Ich wysoka wydajność jest porównywalna z wydajnością gruntowych pomp ciepła. Zaletą pompy LA S-TU jest cicha praca – dzięki wolnoobrotowym wentylatorom z modulowanymi silnikami EC. Niewielkie zużycie prądu zapewnia COP-Booster. Cała konstrukcja przystosowana została do pracy w polskich warunkach klimatycznych. Zakres temperatur pracy wynosi od –25°C do +35°C.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

W ofercie Dimplex znajdują się również powietrzne pompy ciepła typu split LAW 6/9/14IMR(ITR) w systemie „splydro”. Przeznaczone do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u., będące połączeniem inwerterowej pompy ciepła powietrze/woda i wieży hydraulicznej. Jedno urządzenie pozwala na grzanie i chłodzenie budynku. Pompy LAW IMR są idealne do mniejszych systemów grzewczych. Urządzenia posiadają szeroki zakres temperatur: tryb ogrzewania do 55°C oraz chłodzenia od 7°C.

DHW 300+ to pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu wykorzystują energię cieplną pobraną z powietrza, znacząco obniżając koszty przygotowania ciepłej wody. Zapewniają podgrzanie wody do +60°C. Pompy te stanowią doskonałą alternatywę dla kolektorów słonecznych – w przeciwieństwie do nich nie są uzależnione od warunków atmosferycznych. Pracują w zakresie temperatur od –7°C do +35°C.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Pompy Dimplex działają w systemie Smart RTC+, który pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem w domu. System kontroluje niezależnie temperaturę w 10 pomieszczeniach, przy czym temperatura w jednym pokoju, nie ma wpływu na pozostałe. Kontrola odbywa się na bazie rzeczywistych nastaw i ich odchyleń od zaprogramowanych wartości.  Obsługa tej aplikacji jest wyjątkowo prosta. Należy wprowadzić odpowiednie parametry do systemu, czyli ustawić optymalną temperaturę dla każdego pomieszczenia.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Wentylacja decentralna i centralna pompy ciepła
Wentylacja jest niezwykle ważna dla zapewnienia w pomieszczeniach czystego powietrza. Wraz z pompą ciepła może tworzyć innowacyjny system zapobiegający stratom ciepła z budynku. W jaki sposób? Odbierając energię cieplną ze zużytego powietrza, usuwanego na zewnątrz i następnie przekazując je do świeżego, które kierowane jest do pomieszczenia. W taki sposób działają systemy rekuperacyjne Dimplex – wentylacja mechaniczna decentralna DL 50 WE2 i wentylacja centralna ZL VF. Centrala DL 50 WE2 wykorzystuje mniejsze jednostki zainstalowane w pomieszczeniach bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku. Z kolei Wentylacja ZL VF działa przy wykorzystaniu jednej centrali wentylacyjnej o dużej wydajności. Oba systemy pozwalają na wysoki stopień odzysku ciepła (nawet do 90 – 95%) przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Pompy ciepła do budownictwa komercyjnego
W budownictwie komercyjnym niezbędna jest elastyczność i maksymalna wydajność ogrzewania. Dlatego inwestorzy wybierają gruntowe pompy ciepła jako efektywne ogrzewanie dla wielkopowierzchniowych budynków. Pompy SI TU dedykowane są nowemu budownictwu i dostępne w bardzo szerokim zakresie mocy: od 6 do 130 kW. Modele 1-sprężarkowe świetnie sprawdzają się w mniejszych systemach, z kolei te 2-sprężarkowe przeznaczone są do większych obiektów. Wysokowydajna konstrukcja odznacza się najwyższymi wskaźnikami efektywności energetycznej COP i oferuje możliwość pracy w kombinacji z innymi źródłami ciepła. Przy zastosowaniu modułów kaskadowych – inwestor ma możliwość rozbudowy systemu nawet do 1820 kW.

 

pompy ciepła dimplex pompy ciepła dimplex pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

SIH 90TU to gruntowa wysokotemperaturowa pompa ciepła o bardzo wysokiej wydajności dedykowana staremu budownictwu, gdzie niemożliwe jest przeprowadzenie modernizacji instalacji grzewczej, co wymusza pracę z wyższymi temperaturami zasilania. Taka sytuacja ma zwykle miejsce w obiektach zabytkowych i sakralnych. SIH 90TU wyposażona jest w dwie nowoczesne sprężarki, co zwiększa moc pompy. Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło – działa tylko jedna sprężarka.

SI 130TUR+ to rewersyjna gruntowa pompa ciepła do ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Wysokowydajna konstrukcja daje możliwość rozbudowy instalacji w kombinacji z innymi źródłami ciepła (zarówno konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi, a także obiegami grzewczo-chłodzącymi, basenem oraz chłodzeniem pasywnym). Wyposażona w 2 nowoczesne sprężarki pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w dużych prestiżowych obiektach, np. hotelach, ośrodkach wypoczynkowych. Jednocześnie pozwala na aktywne chłodzenie pomieszczeń przy minimalnych kosztach. Powstałe przy chłodzeniu ciepło odpadowe może być wykorzystane do podgrzewania wody lub basenu.

 

pompy ciepła dimplex pompy ciepła dimplex pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

Firma Dimplex oferuje również pompy ciepła LA TUR+, które podobnie jak pompa SI 130TUR+, służą zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. LA 35TUR+ i LA 60TUR+ to rewersyjne gruntowe pompy ciepła o bardzo wysokiej wydajności przeznaczone do dużych systemów grzewczych w biurowcach czy obiektach przemysłowych. Ich uniwersalna konstrukcja daje możliwość instalacji wraz z innymi źródłami ciepła (konwencjonalnymi i odnawialnymi). W obiegu chłodniczym pompy uzyskują temperaturę wody lodowej 7 – 20°C przy temperaturze powietrza 15°C.

 

pompy ciepła dimplexfot. Glen Dimplex

 

W budynkach komercyjnych sprawdzą się również powietrzne pompy ciepła LA TU do montażu zewnętrznego. To jedne z najbardziej wydajnych urządzeń w swojej klasie, które przy wysokich parametrach pozostają bardzo ciche. Pompy posiadają szeroki zakres temperatur pracy od –25°C do +35°C. Dopasowane są do dużych instalacji grzewczych w nowych i modernizowanych budynkach. Pompy pobierają 75% ciepła z powietrza i potrzebne jest zaledwie 25% energii elektrycznej, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.   

Więcej na temat produktów przeczytasz na stronie: www.dimplex.pl

60-650 Poznań, ul. Obornicka 233, woj. wielkopolskie
tel. 618425805,