Firma NESTRO, oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. Systemy odpylania z zasady charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem w energię elektryczną, głównie poprzez zainstalowane wentylatory odciągowe często o mocach rzędu 22-45 kW i sprawnościach na poziomie 60 %. Dotychczas szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz częściej są zastępowane poprzez kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi o znacznie lepszych sprawnościach dochodzących do 87 %.
W latach  80-tych  firma Nestro podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania  pierwszych   urządzeń filtracyjnych z zastosowaniem  wentylatorów  podciśnieniowych  zamiast tradycyjnych  wentylatorów  nadciśnieniowych. Urządzenia  te w ciągu następnych  lat dynamicznie  zdobywały  rynek w branży  stolarsko-meblarskiej. Z upływem lat  zmieniała  się  również konstrukcja, która dziś  jest  jedną z najprostszych, najlżejszych  i najtrwalszych z pośród  wszystkich urządzeń   filtracyjnych  dostępnych na rynku.
Drugim ważnym czynnikiem umożliwiającym znaczne oszczędności jest powrót oczyszczonego w urządzeniu filtrującym powietrza do hali produkcyjnej. Daje to zwłaszcza zimą znaczne oszczędności ciepła, ponieważ całe ciepłe powietrze „wyssane wraz z pyłem i trocinami” z hali wraca po oczyszczeniu do hali z temperaturą niższą tylko o 1-4 stopnie Celsjusza. Paleta technologii odpylania firmy NESTRO obejmuje różnego rodzaju filtry, odpylacze, wentylatory, oddzielacze cyklonowe.

 

technika filtracyjna technika filtracyjnafot. NESTRO

 

Filtry JET
Filtr powietrza stężonego (Jet) znajduje zastosowanie jako filtr pośredni do oddzielania pyłu. Stosowany jest zarówno od strony powietrza czystego jak i powietrza zanieczyszczonego. Skonstruowane w systemie modułowym urządzenie daje się w łatwy sposób skonfigurować. Oczyszczanie interwałowe elementów filtra przeprowadzane jest w sposób w pełni zautomatyzowany. W ten sposób filtr powietrza sprężonego (Jet) jest przystosowany do pracy całodobowej.

Filtry GD/S
Filtr podciśnieniowy 9/4 GD S jest przystosowany do oddzielania pyłu i/lub wiórów pochodzenia drzewnego. W skład urządzenia wchodzą podzespoły: komora ekspansyjna, komora tymczasowa, jednostka filtracyjna oraz obudowa.
Wykonany jest z 3 mm ocynkowanej blachy stalowej. Wysokość urządzenia jest uzależniona od wyboru komory ekspansyjnej i długości użytych węży filtracyjnych. Do systemu wygarniającego instaluje się przenośnik łańcuchowy i ślimaki transportowe.
Odpady z filtra wygarniane są przy pomocy śluzy komórkowej wybierającej, pracującej w cyklu taktowym. Następnie spod śluzy komórkowej dalszy transport pneumatyczny odpadów odbywa się przy pomocy wentylatora transportowego do silosu.
Szafa sterownicza jest standardowo wyposażona w układ, który pozwala pracować całemu systemowi odpylania w cyklu ręcznym lub w cyklu automatycznym, Czyszczenie tkaniny filtracyjnej odbywać się będzie automatycznie. Do czyszczenia niepotrzebny jest kompresor ani też sprężone powietrze, co obniża koszty eksploatacji.

 

technika filtracyjnafot. NESTRO

 

Filtr pośredni ZWF
W przypadku filtra pośredniego NESTRO powietrze nieoczyszczone oddzielane jest w komorze wdmuchowej, a oczyszczone w ten sposób powietrze może zostać z powrotem odprowadzone do pomieszczenia. Filtr pośredni posiada tę zaletę, że w każdej chwili jego wyposażenie może zostać uzupełnione o przenośnik łańcuchowy.

Stojące filtry workowe
Stojące filtry workowe produkowane są na potrzeby pracy z nad- i podciśnieniem. Stojące filtry workowe produkowane są w systemie konstrukcji zespołowej umożliwiającym rozszerzanie. Wszystkie instalacje zabezpieczające jak przewód suchej instalacji przeciwpożarowej, powierzchnie eksplozyjne w obszarze powietrza zanieczyszczonego, klapa zwrotna i urządzenie nadzorujące strumień objętości są zawarte w tym urządzeniu kompaktowym. Kwadratowe zbiorniki na wióry umożliwiają niezwykle łatwą, przyjazną dla użytkownika jak i prawie bezpyłową utylizację wiór.

 

fot. NESTRO technika filtracyjnafot. NESTRO

 

Wentylatory wysokiej wydajności
NESTRO produkuje wentylatory o wydajności 30-100.000 m³/h. Im wyższa skuteczność, tym mniejsze zapotrzebowanie siły, to znaczy ekonomiczność jest uzależniona od wydajności. Generalnie rozróżnia się umieszczenie po stronie gazu surowego i po stronie gazu czystego. Wentylatory Nestro budowane są w wielu wariantach. Do każdego zastosowania wybierany jest odpowiedni model wentylatora.
W celu izolacja akustycznej wentylatory mogą być wyposażone w kabinę dźwiękoszczelną. Poza tym wszystkie komory wentylatorów w filtrach NESTRO standardowo wyposażone są w specjalną matę wygłuszającą, która ma za zadanie znacznie zredukować hałas powstały podczas pracy wentylatorów, który dostałby się kanałami powrotu oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną. Poprzez zastosowanie mat wygłuszających jest redukowany hałas na zewnątrz, w zależności od warunków, nawet do 73 dB.

 

technika filtracyjna technika filtracyjnafot. NESTRO

 

Zabezpieczenia techniczne w filtrach NESTRO
Instalacje redukujące ciśnienie
W urządzeniach filtracyjnych istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, gdyż w przypadku pożarów spowodowanych żarem mogą powstać eksplozyjne gazy wytlewne, a podczas wnoszenia materiału lub podczas oczyszczania filtra groźne mieszanki powietrza. Filtry podciśnieniowe są wyposażone w instalacje redukujące ciśnienie tzw.klapy  EX.

Rozmieszczenie instalacji redukujących ciśnienie
Instalacje redukujące ciśnienie powinny być zawsze rozmieszczone w pobliżu strefy powietrza zanieczyszczonego urządzenia filtracyjnego. Komora zbiorcza znajduje się zawsze w przestrzeni powietrza zanieczyszczonego. W przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza czystego wymagane powierzchnie redukujące ciśnienie są znacznie większe niż w przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza nieoczyszczonego.

Przewód instalacji przeciwpożarowej
W filtrze pośrednim 9/4 S GD wbudowany jest przewód instalacji przeciwpożarowej wykonany z średniociężkiej rury gwintowanej.
Na każdy element filtra przypada jedna dysza instalacji przeciwpożarowej. Otwarte dysze będą chronione przed wniknięciem pyłu przez pokrywy lub zatyczki. Podczas procesu gaszenia zostają one wyparte przez wodę.

 

technika filtracyjnafot. NESTRO

 

Kompleksowe rozwiązania w filtracji i odpylaniu
Technika podciśnieniowa firmy NESTRO z wszystkimi swoimi korzyściami w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie zdobywa w branży drzewnej i meblowej  coraz większe uznanie.
Obok najnowocześniejszej techniki filtracyjnej przyczyniają się obok tego również ciągle dalej rozwijana technika  magazynowania w silosach Nestro  oraz  systemy  wygarniania  i spalania materiału  poprodukcyjnego   w  kotłach  Nestro. Systemy te  wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.    
Dzięki tej przewadze technologicznej NESTRO wyrosło w ostatnim czasie także dzięki intensywniejszej współpracy ze znanymi producentami maszyn do obróbki drewna do rangi partnera projektów na całym świecie. I tak na przykład dostarczono w ostatnich latach  kompletne urządzenia do Ameryki Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które zostały na miejscu zmontowane i uruchomione przez własny serwis firmy NESTRO.
W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu. Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.
Szczególnie następujące korzyści były decydujące dla większości  klientów, którzy zdecydowali się na rozwiązanie problemu oczyszczania autorstwa firmy NESTRO:
Wysokowydajnościowe wentylatory umieszczone w dźwiękoszczelnej obudowie powyżej filtra po stronie powietrza oczyszczonego wyposażone są w zamknięty wirnik, za pomocą którego osiągany jest stopień sprawności powyżej 85%. Wymagana regulacyjność urządzenia do odsysania realizowana jest poprzez przetwornicę częstotliwości, która może nieprzerwanie zmieniać prędkość obrotową między 20% a 100%. Włączanie i wyłączanie pojedynczych maszyn obróbczych przechwytywane jest za pomocą cewek odbiorczych.
– Dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora odbywa się poprzez sterowanie urządzenia wyposażone w SPS odpowiednio do danego stanu pracy. – Osiągnięty przez urządzenie z regulowaną prędkością obrotową poziom oszczędności wynosi ok. 50%.
Rozmieszczenie wentylatorów po stronie powietrza oczyszczonego niesie ze sobą obok oszczędności energii kolejne korzyści:
– niezużywanie się wentylatora przez transport materiału;
– niskie zagrożenie pożarowe, gdyż niemożliwe jest powstanie iskier przez cząstki metalowe w wirniku wentylatora;
– niski poziom hałasu, gdyż materiał nie musi być transportowany i wentylator powyżej filtra umieszczony jest w dźwiękoszczelnej obudowie;
– delikatny rozruch uniemożliwia szczytowanie prądu rozruchowego,
– brak pylenia z filtra, gdyż ten stoi całkowicie pod podciśnieniem;
– wydłużona żywotność filtra przez ocynkowaną obudowę metalową wykonaną w sposób wzmocniony, odpowiednio do podciśnienia. Chroni to dodatkowo powierzchnię filtra przed uszkodzeniem.

Ze szczegółową ofertą Nestro można zapoznac się na stronie: www.nestro.pl

 

46-300 Stare Olesno , Kolejowa 2, woj. opolskie
tel. +48 34 35 09 801, +48 34 35 05 310,