Woda szara, woda deszczowa – zasoby nieograniczone

Woda szara

Czysta woda pitna to zasób, który kurczy się w zatrważającym tempie, przez co rosną koszty jego poboru i utylizacji wody brudnej. Inwestycje w technologie zapewniające długofalową i efektywną gospodarkę zasobami wodnymi to w obecnych czasach konieczność, która przynosi jednak szereg korzyści. System odzysku wody szarej pozwala odzyskać wodę ściekową o niskim poziomie zanieczyszczenia, pochodzącą z procesów mycia, czyszczenia, spłukiwania toalet. Jego instalacja sprawdza się więc tam, gdzie występuje duże zużycie wody bytowej – w obiektach hotelowych, sportowych, pływalniach, centrach SPA, na osiedlach wielorodzinnych, w biurowcach, halach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej – od szpitali przez dworce po szkoły.

fot. Green Water Solutions

Deszczówka

System recyklingu deszczówki to z kolei duża ulga finansowa zwłaszcza dla przemysłu oraz efektywny sposób oszczędzania w obiektach z dużymi powierzchniami dachów płaskich – halach, magazynach, budynkach rolniczych, centrach logistycznych i handlowych, punktach usługowych. Wykorzystamy ją do chłodzenia maszyn, ogrzewania podłogowego, nawadniania terenów zielonych, mycia pojazdów, systemów retencji i wielu innych aplikacji. Jednymi z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku w tym zakresie są systemy Green Water Solutions marki Green Life. Poznajmy je bliżej.

System odzysku wody szarej Green Life – komponenty

System Green Life tworzą filtry membranowe i zestaw zbiorników (sedymentacyjny, napowietrzający, filtracyjny, magazynujący wodę uzdatnioną). Automatyzacja pracy oraz zdalne sterowanie zapewnia użytkownikom pełną wygodę w codziennej eksploatacji, czyli praktycznie bezobsługowe, bezprzestojowe i bezawaryjne działanie. System Green Life wymaga jedynie dorocznego serwisu w celu kontroli efektywności. Modułowa konstrukcja i skalowalność systemu do odzysku wody szarej Green Life to atuty technologii, którą docenią zwłaszcza projektanci. Wśród dostępnych wariantów znajdziemy systemy naziemne do zastosowania wewnątrz obiektów o wydajności od 250 do 25.000 l na dobę oraz systemy podziemne do montażu na zewnątrz budynków (lub w opcji łączonej wewnątrz/zewnątrz) o wydajności od 500 do 50.000 l na dobę.

fot. Green Water Solutions

Zasada działania

Celem recyklingu wody szarej jest przechwycenie lekko zanieczyszczonej wody ściekowej i przywrócenie jej do obiegu po procesach filtracji. Uzyskujemy w ten sposób uzdatnioną wodę użytkową, która jest w pełni klarowna, bezwonna, pozbawiona części stałych, zanieczyszczeń i wirusów. Cały proces realizowany jest w czterech etapach.

• Oczyszczanie biologiczne (opatentowany filtr membranowy blokuje 99,99% bakterii).
• Napowietrzanie i ultrafiltracja (reaktor biologiczny MBR).
• Magazynowanie w zbiornikach polietylenowych.
• Przekierowanie oczyszczonej wody do instalacji lub do zbiornika na deszczówkę.
• Możliwość łączenia systemu recyklingu wody szarej z systemem odzysku wody deszczowej.

Zobacz, jak działa system odzysku wody szarej Green Life

O czym pamiętać w projekcie

Aby uzyskać jak największe korzyści z instalacji systemu, warto zaplanować jego budowę jak najwcześniej na etapie projektowania lub modernizacji obiektu. Inżynierowie Green Life wspierają architektów i inwestorów w kompleksowej analizie wymogów projektowych oraz w doborze optymalnych rozwiązań do potrzeb i warunków danego budynku. Jakie kwestie są kluczowe na tym etapie, by system odzysku wody szarej spełnił swą funkcję?

• Obliczenia ilości wody z danego budynku, która ma być poddana recyklingowi.
• Dopasowanie wielkości instalacji do potrzeb obiektu.
• Zaprojektowanie osobnego pionu na wodę szarą.
• Zaprojektowanie alternatywnego pionu zapasowego zasilania na wodę pitną.
• Zaprojektowanie pomieszczeń na montaż systemu w dolnych kondygnacjach lub pod ziemią, aby wykorzystać możliwość grawitacyjnego zbierania ścieków.

fot. Green Water Solutions

Korzyści dla projektantów i inwestorów

Inwestycje w infrastrukturę niebiesko-zieloną to jeden z najskuteczniejszych sposobów na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz energetycznymi naszej planety. Systemy odzysku wody szarej i deszczowej to ekologiczne rozwiązania wpisujące się w ten nurt budownictwa, które generują oszczędności i dla portfela, i da środowiska. Wśród podstawowych korzyści warto zwrócić uwagę na:

• Szybki zwrot inwestycji – średnio 2-7 lat w zależności od rodzaju obiektu (im większe zużycie, tym szybszy efekt).
• Ograniczenie poboru i zużycia świeżej wody pitnej.
• Mniejsze ilości ścieków do zagospodarowania, a co za tym idzie niższe koszty ich utylizacji.
• Zmniejszenie emisyjności obiektu i niskie koszty eksploatacji systemów.
• Punkty dla projektów w restrykcyjnych branżowych certyfikacjach środowiskowych BREEAM i LEED.
• W przypadku instalacji systemu do odzysku wody deszczowej – mniejsze podatki (nawet o 90%), niższe koszty związane z ilością wody pobranej do produkcji przemysłowej.

fot. Green Water Solutions | Na zdjęciu powyżej przykładowa realizacjia – Podziemny system recyklingu wody szarej GreenLife GWI 3000 w Centrum Bioróżnorodności i Edukacji w Urwitałcie.

System recyklingu wody deszczowej z dachów standardowych i dachów zielonych

Zaletą systemu odzysku wody szarej jest też możliwość łączenia go z rozwiązaniami do zagospodarowania wód opadowych. Green Water Solutions proponuje w tym zakresie kompleksowy system złożony z filtra Biovitor, zbiorników na wodę deszczową oraz central deszczowych i systemów pompowych Argus marki Aris. Dzięki precyzyjnej konstrukcji uzyskujemy bezbarwną, bezwonną i higienicznie bezpieczną wodę do celów użytkowych. Jak to działa?

Filtracja

Sercem systemu jest filtr biologiczno-mechaniczny Biovitor, który rozkłada materiał organiczny, zabezpiecza przed zagniwaniem wody, neutralizuje wodę kwaśną i usuwa zanieczyszczenia. Kluczowe dla efektywności filtra jest miejsce jego montażu. W systemie Green Life jest on umieszczony wewnątrz zbiornika na wejściu wody deszczowej, a nie na rurażu za zbiornikami. Dzięki temu woda jest już wstępnie podczyszczona przed etapem magazynowania i eliminujemy ryzyko zagniwania lub uzyskania wody niskiej jakości o przykrym zapachu. Filtr Biovitor wyróżnia wysoka wydajność i skalowalność do wielkości zlewni projektowanego budynku (od DN100 do DN300). Atutem jest także uniwersalność zastosowania niemal we wszystkich systemach deszczowych. Urządzenie wymaga rzadkiego serwisowania co 6-8 lat, co zapewnia praktycznie bezobsługową długoletnią eksploatację.

fot. Green Water Solutions

Magazynowanie

Tak jak w przypadku systemu odzysku wody szarej, oczyszczona deszczówka magazynowana jest w zbiornikach z ekologicznego lub recyklingowanego polietylenu (piwniczne o pojemności 4000 l, pojemnościowe od 11700 l do 47000 l). Systemy odzysku deszczówki umożliwiają także rozwiązanie problemu projektowego związanego z koniecznością zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych z działki budowlanej.

fot. Green Water Solutions

Dystrybucja

System uzupełnia centrala deszczowa Argus, która odpowiada za zdalne sterowanie i konfigurowanie systemu wedle potrzeb obiektu, zapewniając rozprowadzenie oczyszczonej wody do instalacji oraz energooszczędne działanie systemu. W przypadku braku deszczówki (poziom <10 cm) automatycznie przełącza system na pobór wody bytowej lub wody zmagazynowanej z systemu odzysku wody szarej. Deszczówka tłoczona jest pompą zatapialną sterowaną przez centralę do pomp hydroforu. W przypadku pracy na wodzie bytowej przesył realizowany jest poprzez zawór elektromagnetyczny z przerwą powietrzną podający wodę do zbiornika przeponowego. Rolą centrali jest także dozowanie dodatkowego barwnika do wody oczyszczonej w celu eliminacji żółto-rdzawej barwy, co szczególnie przydatne przy recyklingu wody opadowej z dachów zielonych.

fot. Green Water Solutions

Zobacz, jak działa system odzysku deszczówki

Green Water Solutions – opatentowana technologia prosto od producenta

Korzystając z rozwiązań Green Water Solutions mamy pewność, że otrzymujemy systemy niezawodne, które skutecznie odpowiadają na wyzwania współczesności związane z racjonalną gospodarką najważniejszym dla naszego przetrwania zasobem – wodą. Filozofia marki zakłada, by technologia przekazywana klientom, była weryfikowana u źródła. Codzienne funkcjonowanie firmy i produkcja realizowane są w sposób jak najbardziej neutralny dla klimatu. Deszczówka zbierana z dachów budynków jest uzdatniana w podziemnych zbiornikach i przekazywana do dystrybucji w pomieszczeniach biurowych. Toalety spłukiwane są wyłącznie odzyskaną wodą szarą. Ciepło pozyskiwane jest z OZE lub z nadwyżek energii powstałych w procesie produkcji, a komponenty z tworzyw sztucznych wykonuje się z recyklingowanego polietylenu.

Zobacz przykładową realizację z użyciem systemów Green Life

Szczegółowe informacje o systemach odzysku wody szarej i systemach recyklingu wody deszczowej, wraz z przykładowymi realizacjami, dostępne są na stronie producenta www.greenwatersolutions.pl

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11, woj. mazowieckie
tel. +48 600 890 133,