Green Water Solutions sp. z o.o.Adres firmy:
02-673 Warszawa,
ul. Konstruktorska 11,
woj. mazowieckie


Kontakt:
tel. kom. +48 600 890 133
Email: [email protected]
WWW: www.greenwatersolutions.pl

Green Water Solutions sp. z o.o.

O firmie


Green Water Solutions – odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej

Woda szara i deszczowa skupiają coraz większą uwagę inwestorów budowlanych oraz deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a możliwości ich odzysku zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów. Powód jest jeden – oszczędność.

Woda szara i woda deszczowa – czy to to samo?

To nie to samo, choć to często mylone pojęcia. Z punktu widzenia technicznego wspólnym mianownikiem jest wydzielony układ po stronie tłocznej, zaś praktycznego – zastosowanie (spłukiwanie toalet, podlewanie zieleni, mycie obiektu, myjnia samochodowa). To co je różni, to źródło pochodzenia. Woda szara to lekko zanieczyszczony ściek wytwarzany w czasie codziennych czynności: mycia naczyń, kąpieli, prania, nadający się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania. Zaś woda deszczowa to opad atmosferyczny tzw. deszczówka zbierana z dachu i gromadzona w zbiorniku magazynowo-retencyjnym.

Technologia odzysku wody deszczowej – jak działa?

Nowe podejście do infrastruktury wodnej w kubaturowych budynkach komercyjnych i przemysłowych wymaga zaprojektowania i wdrożenia technologii odzysku wody deszczowej, takich jak np. opatentowane rozwiązania Green Water Solutions. Sukces przedsięwzięcia gwarantuje prawidłowa ocena zapotrzebowania na wodę deszczową z odzysku, dobór wielkości zbiornika i jego posadowienia (pod ziemią lub w budynku) oraz mocy układów pompowych. Na sposób posadowienia zbiorników wpływ ma m.in. poziom wód gruntowych. Bardzo ważny, choć stosunkowo prosty, jest również prawidłowy dobór układu filtracyjnego – liczy się wielkość zlewni dachu. Ponieważ odzysk wody deszczowej jest bardzo utrudniony z zastosowaniem dachów zielonych, przed przystąpieniem do projektowania systemu należy sprawdzić materiał zlewni i dobrać właściwe filtry oraz centralę deszczową.

Prawidłowo zaprojektowany system odzysku wody deszczowej składa się z urządzeń filtracyjnych, zbiornika magazynowego oraz specjalnego układu pompowego. Zawiera on m.in. zbiornik buforowy dla połączenia układu wody opadowej z wodą bytową jako zasilaniem zapasowym. Połączenia takie wykonuje się z użyciem zaworu elektromagnetycznego z przerwą powietrzną. Układ pompowy często określa się jako tzw. centralę wody deszczowej. Może ona być jednym kompaktowym urządzeniem (hydrofor, zbiornik, automatyka, zawór elektromagnetyczny w jednej obudowie), choć coraz częściej stosuje się zbiorniki hybrydowe instalowane wewnątrz budynku jako niewielki „podręczny zapas” wody deszczowej, z wbudowanym dopustem wody pitnej oraz oddzielnym hydroforem. Jest to łatwiejsze z punktu widzenia obsługi i konserwacji, zajmuje jednak minimalnie więcej miejsca w pomieszczeniu technicznym i daje mniej możliwości w zakresie automatyki.

Najważniejszym elementem jest jednak prawidłowa filtracja i jakość wody opadowej odzyskanej z dachu budynku – powinna być całkowicie klarowana, bezwonna i pozbawiana zanieczyszczeń oraz osadów. Co więcej, układ powinien działać w perspektywie długoletniej bez zarastania zbiornika i zmiany jakości wody w kolejnych latach użytkowania.

Z punktu widzenia oszczędności, zastosowanie centrali wody deszczowej to sukces. Jednak prawdziwie oszczędni będziemy wtedy, gdy wodą pitną nie będziemy już np. spłukiwać toalet, tylko wykorzystamy do tego celu wodę szarą.
 
Odzysk wody szarej – prawdziwe oszczędzanie

Systemy recyklingu wody szarej znajdują zastosowanie tam, gdzie występuje duża produkcja ścieków szarych przy wysokim zapotrzebowaniu na wodę – w hotelach, osiedlach wielorodzinnych, dużych kompleksach biurowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Projektując system odzysku wody szarej należy dobrze ocenić ilość wody, którą uda się zebrać z budynku. Następnie należy dopasować wielkość instalacji do zapotrzebowania budynku w zakresie np. spłukiwania toalet czy podlewania zieleni. Bardzo ważnym elementem jest zaprojektowanie oddzielnego pionu zbierającego ścieki szare z budynku, a także zasilania zapasowego wody pitnej. Projektując budynek należy uwzględnić w projekcie pomieszczenie na dolnych kondygnacjach, aby ścieki mogły być zbierane grawitacyjnie. Podobnie jak systemy recyklingu wody deszczowej, systemy odzysku wody szarej mogą być posadowione zarówno w budynku, jak i pod ziemią.

Szacuje się, że w zależności od wielkości zainstalowanego systemu, okres zwrotu inwestycji wynosi od 2 do 7 lat. Odzysk wody szarej to zatem nie tylko oszczędność wody, ale i pieniędzy.

Produkty i Usługi


  • Filtry do Wody Deszczowej (Biovitor)
  • Systemy Recyklingu Wody Szarej (Naziemne)
  • Systemy Recyklingu Wody Szarej (Podziemne)
  • Zbiorniki na Wodę Pitną
  • Retencja i Perkolacja
  • Zbiorniki na Wodę Deszczową
  • Gospodarka Wodna
  • Centrale Deszczowe
  • Zbiorniki Przeciwpożarowe

Galeria


Artykuły o tej firmie


System odzysku wody szarej i recyklingu wody...
Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów...
W naszej strefie klimatycznej ryzyko wystąpienia suszy...

Słowa kluczowe: green water, greenwater, greenwatersolutions, green water solutions,