Niedocenienie zawczasu roli pomieszczeń gospodarczych w codziennym życiu niejednemu z nas spędza sen z powiek. Brak przestrzeni do przechowywania sprawia, że z czasem funkcję pomieszczenia składowego przejmuje garaż, a samochody, które przestają się w nim mieścić, stoją zaparkowane przed domem. Składowanie rzeczy użytkowanych sezonowo jest sporym wyzwaniem, dlatego warto rozważyć wykorzystanie przestrzeni poddasza w domu parterowym i zaadaptowanie jej na strych.

fot. MiTek Industries Polska | Przykładowy montaż wiązara z przestrzenią strychową wewnątrz wiązara 

Wykonanie wiązarów dachowych nalepiej zlecić doświadczonej firmie, która zaprojektuje i wykona konstrukcję odpowiadającą realnym potrzebom inwestora oraz spełniającą wszystkie obwiązujące normy. Dostawcę można znaleźć np. na stronie www.dachymitek.pl, gdzie znajduje się lista autoryzowanych zakładów prefabrykacji Mitek, wykorzystujących w codziennej pracy zintegrowany system składający się z trzech podstawowych komponentów: łączników, maszyn i oprogramowania dostarczanych przez Mitek.

fot. MiTek Industries Polska | Transport wiązarów dachowych

Poddasze w domu parterowym

Zamiana tradycyjnej więźby na więźbę wiązarową to sposób na to, aby efektywnie wykorzystać cenną przestrzeń pod dachem. Można to zrobić na etapie opracowywania projektu technicznego lub też podczas realizacji obiektu, przy czym w drugiej sytuacji należy koniecznie sprawdzić nośność elementów konstrukcyjnych. Zadanie takie zleca się konstruktorowi, trzeba ponadto potwierdzić zamianę technologii konstrukcji dachu wpisem do Dziennika Budowy, który wykonuje kierownik budowy.

fot. MiTek Industries Polska | Widok wiązara zamontowanego z przestrzenią na strych

Adaptacja poddasza w domu parterowym związana jest z koniecznością zaprojektowania wiązarów dachowych, co odbywa się najczęściej po kontakcie z wybranym zakładem prefabrykacji wiązarów. Zatrudnieni w takich przedsiębiorstwach konstruktorzy opracowują projekt wykonawczy wiązarów, zachowując wszystkie wymagane obciążenia oraz geometrię dachu zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.

W przypadku wiązarów attykowych konstruktor-inżynier przekaże też inwestorowi istotną informację o tym, jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe pomieszczeń znajdujących się w wiązarach.

fot. MiTek Industries Polska | Przykład. Zmiana konstrukcji stropu i dachu na wiązary pozwoliła uzyskać kilkadziesiąt metrów kwadratowych strychu.

Poddasze w domu parterowym może zostać wykorzystane do przechowywania różnych przedmiotów, które potrzebne są sezonowo. Dzięki ułożeniu więźby ciesielskiej na stropie betonowym i zmianie konstrukcji na stropodach wiązarowy można z powodzeniem wygospodarować powierzchnię na strych, zyskując dodatkowo nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych przestrzeni również w niewielkich domach. Podłogę na takich strychach stanowi zazwyczaj płyta OSB, a izolację termiczną umieszcza się w dolnym pasie wiązara, co pozwala wyeliminować straty ciepła przez dach.

fot. MiTek Industries Polska | Przykładowe wejście na poddasze z korytarza (po lewej, fot. Mitek) oraz z salonu (po prawej, fot. Fakro).

Na poddasze w domu parterowym, które wykonane jest w wiązarach, można dostać się po schodach. Zazwyczaj stosuje się w takiej sytuacji rozkładane schody strychowe, które nie zabierają cennej przestrzeni użytkowej, a zarazem pozwalają szybko i bezpiecznie dostać się do pomieszczenia gospodarczego.

Lista autoryzowanych przez Mitek zakładów produkujących wiązary znajduje się na stronie: www.dachymitek.pl

59-220 Legnica, ul. Poznańska 29K , woj. dolnośląskie
tel. 076-8628988,