Domy prefabrykowane całoroczne sposobem na oszczędzanie

Zalet prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym znajdziemy wiele. Oszczędności związane z samą budową są możliwe m.in. poprzez ograniczenie powstawania odpadów budowlanych, zmniejszenie minimalnej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników na budowie, minimalizację błędów wykonawczych oraz przede wszystkim znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na realizację procesu budowlanego – co jest szczególnie istotne w czasach galopującej inflacji.

Oszczędzaj z innowacyjną technologią Polytech® Moduł System

Firma Akces BK Sp z o.o. działa na polskim rynku prawie 30 lat. Obok wykonawstwa robót budowlanych w pełnym zakresie, opracowuje i wdraża nowoczesne technologie realizacji inwestycji. Widząc niepodważalne zalety prefabrykacji, a także w oparciu o własne doświadczenia, Akces BK, we współpracy z Tech Service Polska, opracował technologię Polytech® Moduł System (Polytech® MS), która pozwala na generowanie oszczędności w trakcie realizacji inwestycji i podczas użytkowania domów prefabrykowanych całorocznych. Chodzi tu głównie o ograniczenie strat ciepła oraz zapotrzebowania na ilość energii pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych, a także dobór rozwiązań systemów grzewczo-wentylacyjnych.

Domy firmy Akces BK spełniają normy WT 2021

Obowiązujące od stycznia 2021 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), określają normy dla tych parametrów na poziomie dawnych wartości dla domów energooszczędnych. Opłaca się zatem skorzystać ze sprawdzonych już w tym nowoczesnym sektorze budownictwa mieszkaniowego technologii. Niskoenergetyczne domy prefabrykowane całoroczne w ofercie Akces BK spełniają wszystkie standardy. Co je wyróżnia?

Akces | Fot. 1 Budowa domu systemem Polytech® Moduł System

Budowa paneli Polytech® MS

Polytech® Moduł System to prefabrykowane panele ścienne umożliwiające bardzo szybkie wznoszenie pionowych przegród (ścian) zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Technologia jest odpowiedzią m.in. na potrzeby budownictwa niskoenergetycznego. Panele Polytech® MS dla przegród zewnętrznych wykonywane są jako trwale zespolona dwuwarstwowa ściana. Tworzy ją warstwa konstrukcyjna o grubości 30 cm, która wykonana jest ze specjalnie modyfikowanej lekkiej i ciepłej zaprawy termoizolacyjnej Polytech®, oraz dodatkowa warstwa termoizolacyjna o grubości 17 cm. Na styku warstw nie występuje pustka powietrzna!

Akces | Fot. 2.A Budowa panelu Polytech MS, 2.B Brak pustki powietrznej na łączeniu warstw!

Całoroczne domy z prefabrykatów – korzyści dla Inwestora

Innowacyjny charakter technologii polega m.in. na zastąpieniu tradycyjnego kruszywa w panelach styropianowym granulatem, przy jednoczesnym zastosowaniu specjalnego dodatku TECH, który jest wyjątkowo przyjazny środowisku naturalnemu. Oto co zyskujemy dzięki technologii PMS:

• Możliwość redukcji ogólnych kosztów wznoszenia budynku poprzez:
- oszczędności związane z transportem materiałów budowlanych na budowę;
- szybkość montażu;
- ograniczenie powstawania odpadów budowlanych;
- ograniczenie ilości pracowników (2-3).
• Elastyczne dostosowanie wymiarów modułów oraz rozlokowania elementów stolarki otworowej i instalacji do każdego niemal projektu architektonicznego.
• Możliwość dowolnego kształtowania bryły całorocznego domu prefabrykowanego, jego wnętrza i elewacji.
• System Polytech® MS umożliwia montaż kompletu ścian jednej kondygnacji budynku w bardzo krótkim czasie (przy powierzchniach do około 200 m2 nawet w ciągu jednego dnia roboczego).
• Wysoką estetykę produktu – gładkie ściany pozwalają znacznie ograniczyć koszty związane z  wykończeniem powierzchni.
• Warunki pogodowe nieznacznie ograniczają możliwości budowy budynku w systemie Polytech® Module System.
• Brak negatywnego wpływu na środowisko.
• Możliwość ponownego wykorzystania budowlanych odpadów styropianowych.
• Łatwość obróbki prefabrykowanych paneli ściennych.
• Doskonałą izolacyjność termiczną (spełnienie norm WT 2021 w zakresie izolacyjności termicznej).
• Dzięki trwałemu połączeniu warstwy konstrukcyjnej z warstwą izolacji cieplnej bez zastosowania łączników mechanicznych w całorocznych domach prefabrykowanych wyeliminowano problem powstawania punktowych mostków cieplnych (powstających przy kołkowaniu standardowej termoizolacji).
• Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej bez otworów nie przekracza wartości U ≤ 0,15 [W/K*m2] (zgodnie z Dz.U.2019.0.1065 – wymagane 0,2 [W/K*m2].
• Zaprawa Polytech® jest niepalna – uzyskana Euroklasę A-2 (zgodnie z UE 2000/147/WE).
• Ułatwione zarządzanie energią związaną z ogrzaniem lub chłodzeniem budynku, co w konsekwencji wiąże się z wysokimi oszczędnościami.
• Trwałość budynków.

Akces | Fot. 3 Budowa domu systemem Polytech® MS jest prosta, szybka i bezpieczna!

Panele murowe Polytech® MS w praktyce

Budując całoroczne domy prefabrykowane, generujemy oszczędności kosztów zarówno na etapie prac konstrukcyjnych, jak i wieloletniej eksploatacji budynku. Co więcej, zastosowanie prefabrykowanych paneli ściennych pozwala na swobodne i szybkie rozbudowy lub modernizacje domu w późniejszym okresie. Technologia produkcji paneli Polytech® Moduł System umożliwia uzyskanie każdej wymaganej długości panelu ściennego w zakresie od 0,30 m do 3,60 m. Maksymalna wysokość wynosi 3,00 m. Ustawione na fundamencie narożniki i panele łączone są ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych rdzeni żelbetowych zlokalizowanych na krawędziach pionowych wszystkich elementów.

Monitoring parametrów w domach modelowych

Firma Akces BK Sp. z o.o. stworzyła tzw. domy modelowe, w których weryfikuje standardy produktu. Przykładowe wartości kluczowych parametrów energetycznych dla wybranego całorocznego domu prefabrykowanego w technologii PMS potwierdzają całkowite zużycie energii EP na poziomie 55 kWh/m2/rok dla powierzchni użytkowej 198 m2. Wartości te uzyskano przy zastosowaniu w obiekcie systemu wentylacji mechanicznej i kotłowni gazowej, bez dodatku OZE. Stolarkę okienną wykonano z 6-komorowych profili 3-szybowych (co dla niektórych domów daje współczynnik U = 0,91W/(m2K) .

Akces | Fot. 4 Jeden z domów modelowych wybudowany w technologii Polytech® Moduł System

Zobacz, jak powstaje dom w technologii Polytech® Moduł System

Budowę całorocznego domu prefabrykowanego niskoenergetycznego z panelami Polytech® MS przybliża poniższy film

Stawiaj dom w 60 dni!

Wykonanie domu w technologii Polytech® Moduł System zajmuje średnio tylko 2 miesiące dla stanu surowego i 3 miesiące z pracami wykończeniowymi. Czas realizacji każdorazowo ustalany jest indywidualnie, ponieważ jest zależny od sytuacji na rynku i od dostępności materiałów budowlanych. Krótki czas realizacji budynków jest nieznacznie zależny od warunków pogodowych – jest to wielka zaleta prefabrykacji.

Całoroczne domy prefabrykowane krok po kroku

Poszczególne etapy prac do stanu deweloperskiego zakładają:

• Produkcję prefabrykowanych paneli ściennych Polytech® MS w zakładzie producenta.
• Transport i montaż na fundamentach na placu budowy.
• Wykonanie dowolnego systemu stropowego.
• Montaż ścian poddasza i wykonanie dachu.
• Instalację stolarki okiennej i drzwiowej.
• Roboty instalacyjne (bez białego montażu).
• Prace wykończeniowe tj.: tynkowanie, wykonanie wylewek, wykonanie sufitów podwieszanych, ocieplenie poddasza, malowanie elewacji.

Akces | Fot. 5 Przykład realizacji

Pełne wsparcie Inwestora

W celu wsparcia Inwestora w działaniach i optymalizacji kosztów budowy, firma Akces BK sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie realizacji jednorodzinnych całorocznych domów prefabrykowanych – w tym niskoenergetycznych. Firma oferuje pomoc od doradztwa na etapie projektowania przez wsparcie w pozyskaniu wymaganych przepisami prawa dokumentów i załatwieniu innych formalności (uzgodnienia lokalizacyjne z dysponentami sieci, wykonanie harmonogramu budowy, kosztorysy, pozwolenia, i odbiory), aż po nadzór inwestorski oraz ogólne wsparcie Inwestora podczas całego procesu związanego z budową.

W zgodzie z naturą

Jak zaznaczono wcześniej, producent przykłada również wagę do kwestii ekologii. Technologia produkcji paneli Polytech® MS jest przyjazna dla środowiska. Charakteryzuje ją niska energochłonność, recykling surowców i brak odpadów poprodukcyjnych. Całoroczne domy prefabrykowane w technologii Polytech® Moduł System wykonywane są zgodnie ze standardami budownictwa zrównoważonego.

Zakres usług firmy Akces BK dostępny na stronie www.akces.info.pl

Przykładowe projekty oraz dodatkowe informacje dotyczące całorocznych prefabrykowanych domów niskoenergetycznych znaleźć można na stronach producenta www.domydziedzice.pl oraz www.domyniskoenergetyczne.info.pl.

43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11, woj. śląskie
tel. +48 32 215 89 21,