Krótka charakterystyka żelbetowych słupów konstrukcyjnych Lubar

Słupy betonowe konstrukcyjne Lubar to prętowe pionowe elementy nośne wykonane ze zwykłego betonu zbrojonego przeznaczone do wznoszenia obiektów kubaturowych. Do ich produkcji stosuje się standardowo beton minimum klasy C30/37 oraz stal zbrojeniową B500B lub B500SP. Jednak w zależności od wymogów projektu klasę betonu i stopień zbrojenia dostosowuje się także indywidualnie. W kwestii wykończenia powierzchni otrzymujemy produkt z jedną stroną zacieraną, a pozostałe pozostają gładkie od szalunku. Krawędzie są fazowane fazą trójkątną (10×10 mm lub 15×15 mm).

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

Rodzaje słupów dostosowane do potrzeb nowoczesnego budownictwa

Producent oferuje słupy betonowe konstrukcyjne w dowolnym zakresie wymiarów przekroju poprzecznego i długości belek wraz z usługą gwintowania prętów, co zmniejsza koszty produkcji. Lubar dostarcza standardowe rodzaje słupów, a także specjalizuje się w realizacji modeli nietypowych, wymagających spersonalizowanego podejścia na każdym etapie produkcji (przygotowanie formy, szalunku, zbrojenia). Każdorazowo cena kompletu słupów ustalana jest indywidualnie.

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

W stałym asortymencie znajdziemy:

• Słupy o przekrojach prostokątnych, okrągłych, kwadratowych.
• Słupy wielkogabarytowe oraz o nietypowych kształtach.
• Słupy proste lub ze wspornikami do oparcia belek lub podciągów zamocowanymi we wszystkich czterech kierunkach.
• Stoposłupy montowane wraz z płytą fundamentową.
• Słupy jednokondygnacyjne (bez wsporników do budowania poszczególnych stropów po kolei) i wielokondygnacyjne umożliwiające szybszą budowę całych poziomów.

Warianty montażowe i akcesoria do montażu

Prefabrykowane słupy betonowe konstrukcyjne dostosowane są do kilku możliwości montażu z fundamentem: na fundamentowych prętach wytykowych; w stopach kielichowych lub monolitycznych z ryflowaniem na końcach oraz poprzez łączenia skręcane, za pomocą łączników słupowych. Dla każdego z tych typów producent dostarcza odpowiednie akcesoria montażowe jak: marki odgromowe górne i dolne spawane do zbrojenia głównego (wraz z badaniami ciągłości uziemienia); rury robusta wbudowane w konstrukcję samego słupa służące do połączeń wytykowych; systemowe łączniki słupowe stosowane przy połączeniu skręcanym słup-fundament. Wśród dostępnych akcesoriów usprawniających prace na budowie wymienić warto także: szyny do montażu połączeń słup-podwalina; elementy do połączeń słup-ściana; zbrojenie odginane lub skręcane, kątowniki do naroży.

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

Zalety słupów konstrukcyjnych z żelbetowych prefabrykatów

• Trwała i niezawodna konstrukcja obiektu.
• Wytrzymałość na obciążenia.
• Spełnienie standardów norm budowlanych dotyczących bezpieczeństwa obiektu.
• Prefabrykacja to oszczędność czasu i kosztów budowy.
• Powtarzalność elementów w korzystnej cenie.
• Prosty montaż i precyzyjne dopasowanie na placu budowy.
• Niwelacja wad konstrukcyjnych dzięki seryjnej produkcji zgodnej z wytycznymi projektu.
• Odporność ogniowa REI 240.

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

Słupy betonowe konstrukcyjne – gdzie zastosujesz?

Słupy żelbetowe Lubar zaprojektowane zostały tak, by przenosić nawet największe obciążenia konstrukcyjne na fundamenty. Ich właściwości użytkowe są zgodne z normą krajową PN-EN 13225:2013-09. Wraz z belkami prefabrykowanymi mogą służyć do wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Lubar produkuje zarówno słupy główne, jak i elewacyjne, Inwestorzy wykorzystują słupy prefabrykowane konstrukcyjne producenta m.in. w aplikacjach takich jak:

• hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe,
• budownictwo mieszkaniowe,
• obiekty handlowo-usługowe i widowiskowo-sportowe,
• budynki biurowe i obiekty użyteczności publicznej,
• parkingi i garaże wielopoziomowe,
• centra logistyczne,
• budynki inwentarskie,
• ogrodzenia,
• elementy małej architektury.

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

Słupy betonowe konstrukcyjne cena – co na nią wpływa i jak oszczędzić?

Producent opracowuje wycenę prefabrykatów indywidualnie na podstawie projektu oraz ustaleń z klientem. W kalkulacji warto wziąć pod uwagę fakt, że korzystnie na cenę słupów betonowych konstrukcyjnych wpływa powtarzalność elementów. Z kolei dodatkowe koszty związane są z zabudowaniem akcesoriów w słupie oraz wykonaniem wsporników. Nie bez znaczenia jest również ilość stali w prefabrykacie, która zależy od wielu czynników, m.in. od funkcji obiektu, a tym samym od obciążeń przypadających na słup.

Jak analizować cenę słupów prefabrykowanych?

Warto zaznaczyć, że coraz częściej prefabrykaty projektowane są w taki sposób, aby uwzględnić maksymalną ilość połączeń i akcesoriów na etapie ich produkcji. Dzięki temu proces montażu i realizacji na budowie jest przyspieszony i dokładniejszy. Powoduje to najczęściej większą cenę prefabrykatu, ale przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac do wykonania bezpośrednio na placu budowy. W ostatecznym rozrachunku w wielu przypadkach realizacji będzie to przemawiać na korzyść prefabrykacji.

fot. LUBAR PREFABRYKACJA

Lubar Prefabrykacja buduje przyszłość solidnie i efektywnie

Grupa Lubar od 1989 roku produkuje i dostarcza innowacyjne rozwiązania materiałowe i technologiczne, których zadaniem jest optymalizacja kosztów budowy oraz zapewnienie architektom i inwestorom pewnego, powtarzalnego w swej jakości produktu. Obok własnej produkcji możemy także skorzystać z usług projektowych, transportu, montażu na placu budowy lub wynajmu sprzętu budowlanego. Poza słupami betonowymi konstrukcyjnymi w ofercie znajdziemy:

• belki podwalinowe,
• stropy filigran,
• schody prefabrykowane,
• balkony z prefabrykatów,
• mury oporowe,
• fundamenty,
• nadproża,
• elementy małej architektury z betonu.

Zapraszamy do kontaktu z działem ofertowym w celu uzyskania konkretnej ceny konstrukcyjnych słupów prefabrykowanych Lubar. Szczegóły oferty dostępne są na stronie producenta www.prefabrykacjalubar.pl

44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 19 (teren RZN), woj. śląskie
tel. +48 695 220 821,