Dlaczego wycena nieruchomości do ubezpieczenia jest ważna?

Niezależnie od przedmiotu każde ubezpieczenie ma pewne parametry, których wartość może być różna, jednak są one stałe dla wszystkich polis. Jedną z nich jest suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką dana nieruchomość jest ubezpieczenia. Od niej z kolei zależy wysokość maksymalnego odszkodowania z tytułu szkód powstałych w zniszczonym czy okradzionym obiekcie. Upraszczając, suma ubezpieczeniowa de facto definiuje wartość najwyższego możliwego odszkodowania.

Co równie istotne, wpływa ona również na wysokość składki – im wyższa jej wartość, tym większa składka. I odwrotnie – wraz z obniżką sumy ubezpieczeniowej zmniejsza się również koszt polisy. Ten mechanizm jest identyczny bez względu na to, czy chodzi ubezpieczenie murów, OC najemcy, autocasco, NNW, czy jakąkolwiek inną polisę. Ponieważ w przypadku ubezpieczenia nieruchomości kupujący jest zobowiązany do podania wyceny, w głowie może się pojawić pomysł zaniżenia lub przeciwnie – zawyżenia jej wartości. Czy to ma sens?

Dlaczego nie warto zaniżać ani zawyżać wartości nieruchomości

Zarówno zaniżanie, jak i zawyżanie wartości nieruchomości mija się z celem. Dlaczego? Otóż poprzez zaniżenie co prawda można zapłacić nieco niższą składkę, ale w razie konieczności wypłacenia odszkodowania będzie ono znacząco mniejsze niż koszt odtworzenia mieszkania w takim stanie, w jakim zostało zniszczone. Przykładowo, jeśli w domu zepsuł się dach, którego naprawa kosztuje 50 000 zł, a suma ubezpieczeniowa wynosi 40 000 zł, brakujące 10 000 zł trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni. Dlatego zadecydowanie bardziej opłaca się precyzyjne podanie wartości nieruchomości, nawet jeśli wiąże się to z dopłatą 50 czy 100 zł rocznie. To przecież żaden majątek.

W takim razie może warto zawyżyć wartość mieszkania, aby ewentualne odszkodowanie też było odpowiednio wysokie? Cóż, nawet jeśli wybierzesz najlepszą polisę w serwisie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/, nie skorzystasz z tego mechanizmu, bo towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią się przed nim bronić. W efekcie otrzymasz co prawda odszkodowanie, ale odzwierciedlające realny koszt odtworzenia nieruchomości czy jego elementów do stanu sprzed zdarzenia, które doprowadziło do szkód. Co najważniejsze, ponadnormatywnej składki nikt Ci nie zwróci, więc po prostu poniesiesz stratę.

Wszystkie powyższe zasady odnoszą się w takim samym stopniu do ubezpieczenia zarówno murów, jak i wyposażenia, czyli mienia ruchomego. Nie wiesz, co to jest mienie ruchome? Otóż tym mianem określa się przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, które nie są do niego ściśle przypisane, a więc można je łatwo przenieść w inne miejsce, czym różnią się od części stałych nieruchomości, takich jak wspomniane mury albo meble do zabudowy. Towarzystwa z reguły dają możliwość połączenia obu tych aspektów, tzn. oferują polisy obejmujące zarówno konstrukcję i elementy stałe nieruchomości, jak i przechowywane w niej mienie ruchome. Jeśli natomiast masz problem z samym określeniem wartości swojego domu czy mieszkania, posłuż się kwotą sprzedaży z aktu notarialnego, weź pod uwagę sytuację na rynku i porównaj ceny podobnych nieruchomości w okolicy.

15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,