Okna pasywne – nie muszą być drogie?
Elementem wyróżniającym współczesne budownictwo jest wzrost liczby przeszkleń. Do ich konstrukcji nie wykorzystuje się jednak standardowych materiałów, a systemy o najlepszych parametrach ochrony cieplnej budynków. Branża stolarki nieustannie rozwija swoje produkty, wyprzedzając niejednokrotnie wymagania wynikające z przepisów budowlanych. Jednak częstym zarzutem kierowanym pod adresem najnowszych produktów jest ich wysoka cena i brak potwierdzenia deklarowanych parametrów.
W związku z takimi problemami firma Aluprof podjęła wyzwanie stworzenia system okien pasywnych, których zarówno jakość jak i cena zostałyby pozytywnie przyjęte przez rynek. Efektem tych działań jest nowy system okien MB-104 Passive. Produkt łączy w sobie duże możliwości techniczne, doskonałą ochronę cieplną i estetykę, uzyskał także certyfikaty potwierdzające deklarowane przez producenta współczynniki izolacyjności termicznej.

 

pasywna stolarka otworowarys. Aluprof

 

Okna pasywne – jeszcze cieplej z aerożelem
MB-104 Passive posiada trzykomorowe profile, w których centralna część pełni rolę komory izolacyjnej o szerokości 60 lub 61 mm. System występuje w dwóch wersjach konstrukcyjnych, w zależności od wymaganej izolacyjności termicznej. Są to wersje: SI oraz AERO. W tym przypadku wersji AREO wypełnienie przestrzeni pomiędzy przekładkami termicznymi stanowią wkłady z aerożelu. Jest to materiał wytwarzany z wykorzystaniem nanotechnologii. W ponad 90 % składa się z powietrza, co zapewnia znakomite właściwości izolacyjne – są 3 razy lepsze od stosowanych powszechnie polistyrenu lub polietylenu, a jednocześnie lekkość. Jest to dodatkowym atut przy dużych przeszkleniach. Co ciekawe jest też bardzo wytrzymały może wytrzymać nacisk 4000 większy, niż jego masa.

Okna pasywne – potwierdzony współczynnik przenikania ciepła
Oba rozwiązania: MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero pozwalają uzyskać znakomite parametry przenikania ciepła. Przy zastosowaniu szkła 2-komorowego współczynnik Uw dla okna nie przekracza wartości 0,80 W/(m²K). Zostało to potwierdzone certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. Ośrodek ten jest jednym z czołowych organów promujących idee budownictwa pasywnego. Kryteria przyjęte w ocenach PHI Darmstadt należą do najbardziej restrykcyjnych, dlatego certyfikaty tego instytutu są gwarancją, że produkt może być montowany w budynkach o parametrach pasywnych.

 

pasywna stolarka otworowarys. Aluprof

 

Okna pasywne – szczelne i estetyczne
Dzięki specjalnym kształtom dwukomponentowej uszczelki centralnej oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym okna charakteryzują się znakomitą szczelnością na przenikanie wody i infiltrację powietrza. Dodatkowo większość uszczelek montowanych jest są w sposób ciągły tzn. nie są przycinane w narożach - końce łączy się w połowie górnych poprzeczek.
System MB-104 Passive to także troska o stronę wizualną budynku. Dostosowanie głębokości kształtowników sprawia że skrzydło oraz ościeżnica łączą się dając efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej. Z kolei głębokie osadzenie uszczelek przyszybowych sprawia, że są one mało widoczne od strony wewnętrznej, co także podnosi estetykę okien. W oknach można stosować zawiasy niewidoczne lub tradycyjne, klamki z widoczną rozetą lub bezrozetowe a także systemowe szprosy naszybowe.

Cechy charakterystyczne systemu MB-104 Passive:
- Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 95 mm (ościeżnica), 104 mm (skrzydło). Konstrukcja okien i drzwi systemu nie wymaga wykonania żadnych nietypowych czynności na etapie produkcji.
- Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, zarówno w wersji Standard jak i Prestige, pozwalają na wytrzymałe zamocowanie wypełnień, co znacznie ułatwia uzyskanie konstrukcji antywłamaniowych.
- Zakresy możliwych do zaszklenia grubości szyb: ościeżnica okna – od 25,5 do 72 mm, skrzydło okna – od 34,5 do 81 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku typów szyb dwu- i trzykomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.
- Drenaż profili można wykonać w wersjach: krytej lub widocznej z dekoracyjną zaślepką.

Ze szczegółową ofertą firmy Aluprof można zapoznać się na stronie: www.aluprof.pl

 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, woj. śląskie
tel. +48 (33) 819 53 00,