Razem ze wzrostem zapotrzebowania na gotowy dom drewniany na rynku zwiększa się systematycznie grono ich producentów. Pojawia się też potrzeba nowych uregulowań prawnych i kwestia utrzymania wysokich standardów jakości, tak by jeden nierzetelny producent domów drewnianych nie psuł wizerunku całej branży.  
Dlatego w kwietniu 2017 r. producenci energooszczędnych domów drewnianych powołali Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe.

 

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

 

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe realizuje cztery główne cele:

1. Promocja budownictwa drewnianego prefabrykowanego w Polsce

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja budownictwa prefabrykowanego drewnianego. Widząc zalety technologii prefabrykowanych, Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

2. Stworzenie wytycznych technicznych dla propagowanego rodzaju budownictwa oraz certyfikacja firm wykonawczych

Aby jeszcze lepiej dbać o interesy inwestorów, Stowarzyszenie zakłada certyfikację firm produkujących prefabrykowane obiekty drewniane, które spełniają najwyższe standardy realizacji. Taka procedura zagwarantuje inwestorom, że zrzeszeni w Stowarzyszeniu producenci domów pod klucz są solidni i budują domy spełniające najbardziej wyśrubowane normy. W tym celu Stowarzyszenie planuje stworzenie instytutu rozwojowo – badawczego na potrzeby prefabrykowanego budownictwa drewnianego i certyfikacji firm. Zadaniem strategicznym instytutu będzie opracowanie i przebadanie technologii zastosowania prefabrykowanych ścian drewnianych w budynkach kubaturowych oraz wypracowanie jasnych i gwarantujących jakość ciepłych domów drewnianych zasad certyfikacji w Polsce

3. Likwidacja barier legislacyjnych

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, ponieważ w Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie. Każda niejasność prawna stwarza duże pole do nadużyć dla nieuczciwych producentów i wykonawców, co może rzutować negatywnie na wizerunek całej branży.

4. Dbanie o rozwój branży budownictwa drewnianego prefabrykowanego

W dzisiejszym świecie podstawą rozwoju branży jest Internet. Dlatego Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na aktywnej działalności na wielu płaszczyznach nowoczesnej komunikacji, takich jak branżowy kanał Youtube, profile na Facebooku i Twitterze czy Instagramie. Bazą dla działalności Stowarzyszenia jest nowoczesna i dobrze pozycjonowana strona internetowa www.sedg.pl oraz aktywne i merytoryczne forum branżowe.

 

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

 
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe angażuje się także w organizację i współorganizację   konferencji, szkoleń, prezentacji, targów i innych eventów propagujących i edukujących w zakresie budownictwa szkieletowego drewnianego. Jednym z ciekawych pomysłów Stowarzyszenia jest stworzenie aktywnej w wydarzenia (dni otwarte, pikniki tematyczne, szkolenia, targi nowych technologii) wioski domów modelowych, mającej za zadanie przyciągnięcie inwestorów i przekonanie ich co do słuszności inwestycji w gotowy dom drewniany.

 

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

 

Kogo zrzesza Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe?

Obecnie do Stowarzyszenia należy już 20 firm. Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe zrzesza producentów prefabrykowanych obiektów energooszczędnych wykonywanych na bazie szkieletu drewnianego oraz producentów materiałów dedykowanych do tego typu budownictwa. Jednym z założeń Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (SEDG) jest weryfikacja firm wykonawczych celem uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Dlatego firma, która chce być członkiem Stowarzyszenia, powinna działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji poparte referencjami. Oprócz tego, firma nie może zalegać z płatnościami podatków i składek ZUS. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Energooszczędne Domy Gotowe dostępnych jest na stronie www.sedg.pl

05-261 Marki, ul. Legionowa 57a, woj. mazowieckie
tel. 603 692 517,