Ograniczenia sprzętowe oraz realizacyjne – to główne czynniki, które sprawiły, że znana już od połowy lat 50. XX wieku technologia ścian szczelinowych z mozołem torowała sobie drogę na rynki budowlane. Dziś ściany szczelinowe są już powszechnie znane i popularne, choć nadal ta metoda uznawana jest za trudną. Greifbau to firma geotechniczna, która wyspecjalizowała się w wykonywaniu ścian szczelinowych.

 

Ściana szczelinowa – technologia wykonania dostosowana do potrzeb.
Jedną z realizacji firmy Greifbau jest dobór odpowiedniej technologii zabezpieczenia wykopu przy ulicy Łojasiewicza w Krakowie.
Na zlecenie inwestora specjaliści z Greifbau przeprowadzili konsultacje w zakresie doboru najlepszej w tym wypadku metody. Początkowo rozważano technologię wibrowanych stalowych grodzic (larsenów), jednak możliwy niekorzystny wpływ drgań na otaczające budynki ostatecznie wyparł projekt montażu grodzic. Ekonomicznie nieopłacalna okazała się też opcja ich wciskania, która przełożyłaby się na wyższą cenę, jaką musiałby zapłacić inwestor. Z kolei inne technologie, jak na przykład ściana berlińska, nie były brane pod uwagę ze względu na poziom zwierciadła wody gruntowej znajdujący się powyżej dna wykopu.
Najlepszym sposobem zabezpieczenia wykopu w Krakowie okazała się więc technologia ścian szczelinowych, zoptymalizowana projektowo przez firmę Greifbau pod względem szerokości oraz doboru zbrojenia.

Ściana szczelinowa – wykonanie w zależności od warunków gruntowych
Najczęściej stosowanymi szerokościami ścian są 600 i 800 mm, przydatne zwłaszcza do realizacji, w których wymagane są znaczne głębokości ścian (co najmniej 20 metrów), a warunki gruntowe są złożone lub skomplikowane. To właśnie w odpowiedzi na tak nietypowe zapotrzebowanie powstała technologia ścian szczelinowych. Cena finalna inwestycji, która wymaga wykonania ścian szczelinowych może być wyższa niż np. przy budowie ścian berlińskich, co związane jest z faktem, że pierwsze z wymienionych należą do specjalistycznych prac geotechnicznych, wymagających od realizatora zaawansowanej wiedzy, odpowiedniego parku maszynowego i specjalistycznych materiałów. Pogłębianie szczeliny drążonej chwytakiem w gruncie i jej stopniowe wypełnianie stabilizującą zawiesiną bentonitową wymaga rygorystycznego przestrzegania odstępów czasowych, wyliczonych na podstawie indywidualnych warunków gruntowych i z uwzględnieniem rodzaju urządzenia głębiącego. Równie ważne jest, aby wykop pod ścianę szczelinową miał odpowiednią głębokość i pionowość. Precyzji wymaga ponadto wykonanie i osadzanie w szczelinie zbrojenia koszowego, które pozwala na swobodny przepływ mieszanki betonowej podawanej do szczeliny metodą contractor (która stopniowo zastępuje odprowadzaną do specjalnego zbiornika zawiesinę bentonitową).

Tylko właściwie wykonana ściana szczelinowa skutecznie zabezpieczy wykop przed osuwaniem się gruntu do jego wnętrza i zapewni stateczność wydrążonej szczeliny.