Pianobeton czy styropian?
Co wybrać na podbudowę posadzki – pianobeton czy styropian? O wyborze decydować powinna przede wszystkim nośność, wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność termiczna. Tradycyjny styropian przegrywa w tych kategoriach z pianobetonem. Ma gorszą nośność oraz słabszą wytrzymałość na ściskanie i obciążenia mechaniczne. Jednocześnie Pianobeton umożliwia wykonywanie lekkich konstrukcji, które są wytrzymałe na ściskanie, ale wciąż bardzo lekkie: 1 m³ pianobetonu może ważyć tylko 500 kg! Posadzka o grubości 30 cm i powierzchni 100 m2 waży tylko 15 ton. Dla porównania – posadzka o takim samym wymiarze wykonana metodą tradycyjną (tj. zagęszczony piasek, chudy beton, styropian oraz zbrojona posadzka betonowa) osiąga wagę nawet 100 ton. Różnica jest zatem znacząca. Stąd w wielu krajach Europy Zachodniej pianobeton jest często stosowany nie tylko jako podbudowa posadzek i fundamentów, ale także stosuje się go do budowy dużych obiektów poddawanych ekstremalnym obciążeniom, jak drogi i autostrady, a nawet płyty lotnisk.

 

Ponadto, pianobeton tworzy monolityczne i stabilne podłoże, które nie kurczy się i nie zapada, a co istotne – nie wymaga stosowania dylatacji. Zapewnia także odciążenie konstrukcji i niweluje zjawisko osiadania podłoża. Dodatkowo, w odróżnieniu od styropianu, pianobeton z biegiem lat nie kurczy się i nie zapada.

 

Fot. Posadzka tradycyjna i na pianobetonie

 

Pianobeton posiada również bardzo dobrą izolacyjność termiczną, dzięki czemu wykonane z niego posadzki są bardzo ciepłe. Przykładowo: 20 cm warstwa pianobetonu odpowiada warstwie styropianu o grubości około 10 cm, a warstwa 60 cm pianobetonu odpowiada około 30 cm styropianu. Przy czym posadzka z pianobetonu nie ma żadnych mostków termicznych, które powstają praktycznie zawsze w wyniku niedokładnego ułożenia styropianu. Styropian też wymaga idealnie równego podłoża, w przeciwnym wypadku klawiszuje.

Posadzki z pianobetonu są również bardzo dobrze wygłuszone i tłumią wszelkiego rodzaju drgania. Styropian tymczasem tworzy „pudło rezonansowe”, powodując nieprzyjemne dla użytkownika dudnienie posadzki.

Posadzki z pianobetonu
Z pianobetonu wykonuje się warstwy podkładowe pod posadzki jastrychowe, anhydrytowe oraz cementowe. Ze względu na swoją półpłynną konsystencję materiał szczelnie wypełnia wszystkie puste przestrzenie i nierówności, a po wylaniu i wygładzeniu do zadanej wysokości ręcznie listwami pływającymi, uzyskuje równą i gładką powierzchnię, na którą można układać kolejne warstwy posadzki. Do tego pianobeton jest samopoziomujący i łatwo łączy się z innymi materiałami. Pozwala zniwelować różnice w wysokościach posadzki wynikające, np. z błędów w wykonaniu konstrukcji budynku.

Czy stosować więc styropian pod posadzki?
Styropian stosowany na posadzki charakteryzuje się stosunkowo niską ceną oraz dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Inwestorzy często wybierają go, ponieważ można nim przeprowadzić izolację całego budynku – od fundamentów aż po dach, zaopatrując się tylko u jednego producenta. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Materiał ten nie powoduje też reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą czy drogami oddechowymi, a do jego montażu nie trzeba stosować odzieży ochronnej i masek. W trakcie procesu instalacji nie uwalnia do powietrza czy gleby niebezpiecznych związków chemicznych.

 

Czy zatem konieczne jest zastąpienie styropianu pianobetonem? Tak, z kilku powodów. Styropian nie jest materiałem nośnym i nie tworzy monolitycznego podłoża, tak jak pianobeton. Użycie styropianu do budowy posadzki wiąże się z ryzykiem klawiszowania i zapadania się podłoża. Zwłaszcza, że styropian może zaniknąć w wyniku kontaktu z chemikaliami (np. podczas wylewania na posadzkę agresywnych żywic). Pianobeton doskonale zabezpieczy też wszystkie instalacje podpodłogowe: rury kanalizacyjne i wodne, kanały wentylacyjne, przewody elektryczne i inne. Płynna masa dokładnie je obleje, dodatkowo uszczelni i zabezpieczy przed przemieszaniem. Styropian w posadzce wywołuje też niepożądane efekty akustyczne i stanowi doskonałe miejsce do zamieszkania dla robactwa i gryzoni, które często budują gniazda w warstwach styropianu. Najważniejszą jednak zaletą pianobetonu jest pełna ogniotrwałość. Styropian nie tylko zanika w wyniku nawet niewielkiego pożaru, ale do tego podczas spalania wydziela bardzo trujące substancje, które już teraz rugują styropian z zastosowania w konstrukcji dachów.

 

Fot. Posadzki w budynkach wielokondygnacyjnych

Pianobeton czy styropian – który materiał jest bardziej opłacalny?
Przy wyborze: pianobeton czy styropian dużą rolę odgrywa cena. Wydaje się, że w tej konkurencji zwycięzcą jest styropian. Otóż nie. Jak się okazuje, pianobeton na posadzki jest o wiele tańszy niż styropian. Dlaczego? Ponieważ odpadają koszty robocizny związane z: przywożeniem i zagęszczaniem piasku, wylewaniem i wyrównywaniem chudego betonu, izolowania posadzki, no a na koniec układania, docinania i spasowywania styropianu. Jednolita, pozbawiona dylatacji podbudowa z pianobetonu eliminuje też ryzyko zapadania się posadzki w przyszłości i wiążących się z tym kosztownych napraw.

Co więcej, pianobeton – w przeciwieństwie do styropianu – zapewnia błyskawiczny czas realizacji inwestycji. Potwierdza to pan Łukasz Chady z firmy WAJM, która wykonuje m.in. posadzki i fundamenty z pianobetonu:
– Posiadane przez nas maszyny do produkcji pianobetonu mają wydajność ok. 20-25 m3 materiału na godzinę. Pozwala to na wykonanie podbudowy o grubości 20 cm na powierzchni 1000 m2 dziennie. W przypadku temperatur powyżej 18°C już po upływie doby od aplikacji pianobetonu można na nim układać instalację ogrzewania podłogowego lub dowolną nawierzchnię ostateczną posadzki. Z tego zresztą powodu pianobeton można znaleźć pod posadzkami w największych centrach handlowych w Polsce: Złote Tarasy, Blue City, Janki, Manufaktura, Zakopianka, Galaxy i wiele innych.

 

Więcej o pianobetonie przeczytasz na stronie: www.pianobeton.pl

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,