Przemarzanie gruntu to problem budowlany

Przemarzanie gruntu to okresowe zjawisko zamarzania wody w gruncie. Woda pod jezdnią zamarza i powoduje uniesienie drogi o kilka milimetrów. Może to prowadzić do powstawania wysadzin mrozowych. Tego typu ruchy nawierzchni drogowej mają miejsce kilkadziesiąt razy w ciągu miesiąca. Efekt na polskich drogach znają wszyscy– dziury i pęknięcia. Pianobeton, jak już wspomniano wyżej, jest materiałem termoizolacyjnym. Jego zastosowanie skutecznie zapobiega przemarzaniu konstrukcji drogowej i jej erozji. Położenie warstwy pianobetonu nie tylko ułatwia samo wykonawstwo, ale też jest gwarancją dłuższej żywotności powstałej jezdni.

Budowa na gruntach nienośnych jest możliwa

Z Pianobetonem można budować praktycznie wszędzie. W krajach Europy Zachodniej, gdzie stosuje się go już od wielu lat, sprawdził się jako materiał budowlany do zadań specjalnych. Dzięki niezwykle lekkiej technologii Pianobetonu znacznie odciążana jest konstrukcja drogi. Pozwala to budować na gruntach nawet całkowicie nienośnych, i oszczędzać. Dlaczego? Skąd te oszczędności? Zamiast kosztownych wymian gruntu lub palowania, użycie samopoziomującego się Pianobetonu pozwala budować praktycznie wszędzie. W ten sposób buduje się tanio i szybko drogi na bagnach Florydy, a w Holandii zbudowano tzw. pływającą autostradę na bagnach właśnie w tej nowoczesnej technologii. 

fot. Pianobeton Wajm

Stabilizacja gruntu ma znaczenie

W budownictwie znajdzie się wiele przykładów, które tego dowodzą. Jednym z nich jest inwestycja dotycząca przyczółku wiaduktu w Wolsztynie, który od wielu lat pękał i mechanicznie rozchodził się pod wpływem obciążenia ruchem. Po wybraniu zalegającej w nim ziemi i wypełnieniu całego przyczółku lekkim pianobetonem, został on ustabilizowany, związany i odciążony w zakresie około 150 ton. Wszelkiego rodzaju nasypy i mury oporowe z pianobetonu nie dociążają gruntu, na którym są budowane.  

fot. Pianobeton Wajm

Czas to pieniądz

Nowoczesna technologia betonu komórkowego pozwala tez zaoszczędzić czas i pieniądze. Tworzyć trwałe i bezpieczne rozwiązania tymczasowe ­ w tym drogi. Wiele gmin decyduje się wstrzymać wykonastwo dróg do czasu zakończenia budowy wszystkich instalacji. Tymczasowo kładziony jest tłuczeń lub gruz, a w najlepszym przypadku płyty drogowe. Lepsza jakościowo droga na podbudowie z pianobetonu kosztuje tymczasem mniej więcej tyle samo co ułożenie płyt drogowych. Ale nie chodzi jedynie o mniejsze nakłady przy inwestycjach prowizorycznych. Używając pianobetonu można wybudować dwa razy więcej dróg. 1 km drogi może kosztować zaledwie 1,2 mln zł czyli połowę kosztów za jaką jest budowana droga w technologii tradycyjnej.

W październiku 1992 firma „WAJM” sp. z o.o uruchomiła zakład produkcji pianobetonu zakupując w Holandii technologię, urządzenia i środki pianotwórcze. Obecnie jest w stanie wykonywać trwałe nawierzchnie drogowe nawet w przeciągu 3 dni roboczych. Tak stało się w gminie Trzciel w województwie lubuskim. W październiku 2019 roku wyremontowano w ten sposób jedyną drogą dojazdową do kilku firm obsługujących flotę samochodów ciężarowych w miejscowości Lutol Suchy. Wyremontowano nawierzchnie unikając strat i problemów z funkcjonowaniem wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Pianobeton to oczywiście nie tylko nawierzchnie drogowe.

Więcej na www.pianobeton.pl

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,