fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Producenci betonu komórkowego – członkowie SPB

Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa to obecnie dwa filary nowoczesnego, bezpiecznego i efektownego budownictwa liniowego i kubaturowego. Producenci betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Betonów aktywnie działają na polskim i światowym rynku, podnosząc standardy technologii i produkcji materiałów oraz usług budowlanych dla inwestorów. Autoklawizowany beton komórkowy łączy zalety naturalnego lekkiego wydajnego i łatwego w obróbce budulca z wysoką wytrzymałością i odpornością ogniową, izolacją termiczną oraz przystępną ceną. Od lat jest to jeden z najczęściej stosowanych materiałów do budowy ścian i stropów.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Producenci betonu komórkowego, którzy są członkami Stowarzyszenia Producentów Betonów i współtworzą jako eksperci i praktycy standardy branży, to marki o wysokiej rozpoznawalności, wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej renomie na rynku. To producenci tacy jak H+H, SOLBET, Xella, BRUK-BET, Prefabet, Prefbet, ZP-HiB Wyszków. W ramach działalności członkowskiej wspierają SPB w aktywności wydawniczej, szkoleniowej, popularyzatorskiej i, co równie ważne, w działalności normalizacyjnej. Działalność normalizacyjna w Stowarzyszeniu Producentów Betonów koncentruje się przede wszystkim na udziale przedstawicieli w Komitetach Technicznych powoływanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stowarzyszenie podejmuje także w imieniu członków działania na rzecz uzyskiwania technicznych aprobat grupowych na wyroby z betonu. Dzięki tym inicjatywom producenci betonu komórkowego mogą liczyć na włączenie ich wiedzy i doświadczenia w kreowanie systemowych rozwiązań i kierunków dla branży, a inwestorzy mają pewność, że korzystają ze współpracy ze sprawdzonymi firmami. Szczegółowy opis firm – producentów betonu komórkowego, zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Producentów Betonów, znaleźć można na stronie www.s-p-b.pl.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Sekcja producentów prefabrykatów betonowych zrzeszonych w SPB

Producenci betonu komórkowego to jedna sekcja członkowska Stowarzyszenia Producentów Betonów. Równolegle do niej działalność swą realizuje sekcja producentów skupiona wokół prefabrykacji betonowej. Wśród firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Betonów wymienić można marki takie jak: COMFORT, Pekabex, Consolis, FABUD, BETARD, PRECON, Zbych – Pol & Mobet, FABET, RECTOR, SOLBET, ZPB Kaczmarek, SIBET, Tandem, PPHU Mackiewicz, Zakar. Szczegółowy opis firm – producentów prefabrykacji betonowej, zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Producentów Betonów, znaleźć można na stronie www.s-p-b.pl.

Prefabrykacja betonowa to technologia, która rozwija się niezwykle dynamicznie nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale także przy konstrukcjach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaletą technologii jest chociażby skrócenie czasu budowy i uniezależnienie inwestora od warunków atmosferycznych. Nowoczesne prefabrykaty produkowane poza placem budowy z niezwykłą precyzją i powtarzalnością detali elementów wielkoformatowych, są także atrakcyjne wizualnie. Aspekt designerski jest bowiem dla prefabrykacji równie istotny, co jakość samego budulca. Podobnie, jak w przypadku producentów betonu komórkowego, branża prefabrykacji betonowej korzysta bowiem z surowca trwałego, z wielowiekową tradycją, ale jednocześnie wciąż podatnego na innowacje. Między innymi w tym zakresie SPB, wraz z firmami-członkami, opracowało do powszechnej dystrybucji dokumentacje projektowe prefabrykatów betonowych dostosowane do aktualnych norm i wymogów oraz katalogi prefabrykatów zaktualizowane w oparciu o EUROKODY i normy przedmiotowe (PN).

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Nowoczesne rozwiązania technologiczne powstają nie tylko w zakresie opracowywania standardów jakości i dokumentacji, ale również przez proces wymiany idei, integracji środowiska i sieciowania organizacji. SPB organizuje członkom Stowarzyszenia udział w międzynarodowych targach i wystawach, a także reprezentuje ich interesy przed władzami regionalnymi i państwowymi oraz w krajowych i zagranicznych organizacjach o podobnym profilu działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), a także współpracuje z Europejską Federacją Prefabrykacji Betonowej (BIBM). Członkowie SPB mogą zatem liczyć na dodatkową promocję swych działań i szerszy kontakt z inwestorami. Aby zostać członkiem SPB i współtworzyć branżę producentów betonów w Polsce należy zapoznać się ze statutem organizacji oraz wypełnić i odesłać deklarację członkowską.

Działalność statutowa Stowarzyszenia Producentów Betonów

Członkami SPB jest kadra kierownicza producentów betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej oraz firm z nimi współpracujących, a także przedsiębiorstwa jako podmioty prawne. Organizacja skupia także związane z branżą jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa. Tak szeroka gama ekspertów gwarantuje wysoki poziom edukacji w zakresie produkcji betonów. Jednym z ważnych działań statutowych SPB jest organizowana w cyklu dwuletnim międzynarodowa konferencja poświęcona różnorodnym aspektom rozwoju rynku prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego. Kolejna VII edycja pt. „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” planowana jest na październik 2021 roku.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Z kolei bardziej kameralne szkolenia i seminaria dla młodzieży akademickiej, które są prowadzone od 2013 roku, pozwalają SPB oraz jej członkom na poszerzanie szeregów specjalistycznej kadry, biegłej w nowoczesnej wiedzy z zakresu produkcji betonów. Jednym ze stałych działań na tym polu, możliwym dzięki wsparciu poszczególnych firm członkowskich SPB, jest konkurs na prace dyplomowe dla studentów i absolwentów wydziałów architektonicznych i budowlanych renomowanych polskich uczelni. Zarówno producenci betonu komórkowego, jak i producenci prefabrykacji betonowej mogą liczyć dzięki temu na kolejnych ekspertów młodego pokolenia zasilających ich szeregi.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Niezwykle pomocnym dla całej branży działaniem SPB jest aktywność wydawnicza Stowarzyszenia. W zestawie publikacji znaleźć można relacje z konferencji SPB, monografie technologiczne dotyczące prefabrykacji i betonu komórkowego, zeszyty techniczne, analizujące w szczegółach wybrane zagadnienia i korzyści ze stosowania projektowania i wykonawstwa budynków z betonu komórkowego i prefabrykacji, a także poradniki dla projektantów. W 2021 roku planowane jest wydanie dwóch książek: jednej o prefabrykacji betonowej, drugiej dotyczącej autoklawizowanego betonu komórkowego. Oba wydania będą kontynuacją i rozwinięciem tematyki zaprezentowanej w zeszytach technicznych. Wszystkie publikacje dostępne są online na stronie www.s-p-b.pl.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Dzięki Stowarzyszeniu Producentów Betonów producenci betonu komórkowego, jak i producenci prefabrykacji betonowej mogą liczyć na skuteczną i międzynarodową reprezentację swoich interesów, co realnie przekłada się na nowe inwestycje. Wspólne działania w grupie są szczególnie istotne w czasie kryzysu, dlatego warto zostać członkiem SPB.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności SPB oraz warunków przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.s-p-b.pl.

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 781904008,