Stowarzyszenie Producentów Betonów

W grupie siła

Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna reprezentacja względem władz oraz wsparcie w ramach rozwoju produktów, technologii i samych firm to zadania z jakimi pojedynczy podmiot gospodarczy na pewno sobie nie poradzi. Doskonale zdają sobie z tego sprawę członkowie Stowarzyszenia Producentów Betonów, które w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 20 lat istnienia.

Liderbudowlany.pl: Panie Dyrektorze, Stowarzyszenie Producentów Betonów powstało praktycznie po przeprowadzeniu reform gospodarczych w Polsce. Jakie są jego cele i czy przez te 20 lat udało się zrealizować wszystkie założone zadania?

Józef Kostrzewski: Prawie dwadzieścia lat istnienia zachęca do spojrzenia wstecz. Stowarzyszenie Producentów Betonów powstało w 1994 r. i od tego czasu prowadzi swoje działania na kilku płaszczyznach: integruje środowisko, promuje nowoczesne technologie, organizuje przedsięwzięcia modernizacyjne, szkolenia, konferencje oraz ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi, a także organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania. Myślę, że udało się nam zrealizować większość projektów, które pozwoliły na rozwój naszego sektora. Na pewno kolejne wyzwania przed nami i mamy nadzieję, że przez kolejne lata nasze Stowarzyszenie będzie umacniało swoją pozycję w sektorze budownictwa.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-1(1).jpg V. Międzynarodowa Konferencja ABK – Bydgoszcz, zwiedzanie zakładu produkcji abk – SOLBET

Liderbudowlany.pl: Dlaczego firmy związane z sektorem betonów powinny zrzeszać się pod egidą SPB? Jakie pozytywne aspekty niesie ze sobą członkostwo w tej organizacji?

Józef Kostrzewski: W działalności Stowarzyszenia dużą wagę przywiązuje się do bliskiej współpracy z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi, między innymi poprzez organizowanie przez Stowarzyszenie cyklicznych konferencji naukowo technicznych, z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą przedstawiciele naszych firm. Formuła konferencji, w których wybitni specjaliści prezentują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sektora budowlanego a polscy producenci prezentują możliwości swoich firm, pozwala uczestnikom na osiągnięcie korzyści, poszerzenie wiedzy i nawiązanie bliskich kontaktów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Ponadto Stowarzyszenie w szerokim zakresie uczestniczy w działalności normalizacyjnej związanej z prefabrykacją betonową, m. in. poprzez czynny udział w pracach Komitetów Technicznych powołanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-3(1).jpg Seminarium SPB na Politechnice Krakowskiej

Liderbudowlany.pl: Jakie działania prowadzi SPB na rzecz promocji, rozwoju i reprezentacji interesów sektora betonów?

Józef Kostrzewski: Stowarzyszenie reprezentuje interesy branży betonów w zakresie wspólnej dla wszystkich członków tematyki wobec krajowych władz państwowych i samorządowych, a także wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i instytucji. Mówiąc krótko – w grupie siła. Dzięki temu, że nasza organizacja jest liczna a jej działania długoletnie, inne organizacje oraz władze liczą się z naszym stanowiskiem. Pojedyncze podmioty gospodarcze nie miałyby takiej siły przebicia.
Od momentu powstania Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonów. Działania te, to m. in. organizowanie konkursów, konferencji, działalności wydawniczej i szkoleniowej oraz innych różnorodnych inicjatyw zmierzających do zmiany wizerunku prefabrykacji betonowej i Autoklawizowanego Betonu Komórkowego w Polsce.
W marcu 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło cykl seminariów promujących ABK i prefabrykację betonową na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni Technicznych. Cykl obejmuje 16 wyższych uczelni w Polsce. Rozpoczęliśmy w marcu 2012 roku na Politechnice Warszawskiej. Dotychczas odbyło się 10 takich szkoleń. Ostatnie w marcu na Politechnice Łódzkiej. Cały cykl zakończy się w grudniu br. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną przedstawicieli środowiska naukowego. Staramy się również rozszerzać krąg uczestników seminariów o środowisko inżynierskie. Miało to miejsce np. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie 97 inżynierów i projektantów z Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa brało udział w naszym seminarium.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-4(1).jpgEkspozycja podczas seminarium na Politechnice Warszawskiej

Liderbudowlany.pl: W jakich działaniach, na rzecz sektora biorą obecnie udział członkowie SPB?

Józef Kostrzewski: W działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów istotną wagę przywiązujemy do jak najszerszego włączania członków Stowarzyszenia w podejmowane inicjatywy. W ciągu swojej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy w ten sposób wiele wspólnych zadań. Do najważniejszych należą m.in. opracowanie dokumentacji na ponad 1400 prefabrykatów betonowych, zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Wielkim wydarzeniem było zorganizowanie przez nas V Międzynarodowej Konferencji ABK pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), która odbyła się w 2011 roku w Bydgoszczy. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób z 33 krajów i 5 kontynentów. Było to bardzo ważne wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w światowym środowisku producentów ABK i było znakomitą okazją do promocji Polski, ABK, producentów i Stowarzyszenia. Obecnie członkowie SPB skupiają się nad opracowaniem deklaracji DoP i wdrożeniem CPR w przedsiębiorstwach, który wchodzi od 1 lipca 2013 roku. Stowarzyszenie przygotowuje materiały informacyjne i organizuje cykl szkoleń z zakresu CPR mających na celu ułatwienie wdrożenia tego procesu.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-5(1).jpg

Liderbudowlany.pl: Jednak działania Stowarzyszenia nie kończą się jedynie na płaszczyźnie promocji i normalizacji?

Józef Kostrzewski: Oczywiście, że nie. Bierzemy również czynny udział w rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw. Jednym z największych sukcesów branży na tym polu było zmodernizowanie prawie wszystkich zakładów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego w latach 90-tych między innymi poprzez wspólne opracowanie i wykonanie prototypu węzła krojenia betonu komórkowego. Dzięki temu działaniu zakłady te, to obecnie nowoczesne wytwórnie betonu komórkowego, śmiało konkurujące z wytwórniami zachodnioeuropejskimi. Podobny proces modernizacji i unowocześnienia produkcji miał miejsce w zakładach prefabrykacji betonowej, których wysokiej jakości produkcji trafiają między innymi na niezwykle konkurencyjny w tej dziedzinie rynek skandynawski.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-6(1).jpgSeminarium SPB na Politechnice Gdańskiej

Liderbudowlany.pl: W jakiej sytuacji są obecnie obie sekcje Stowarzyszenia z punktu widzenia rynku?

Józef Kostrzewski: Branża betonów w SPB podzielona jest na dwie Sekcje: Autoklawizowany Beton Komórkowy i Prefabrykacja Betonowa. Tak jak już wspomniałem, dzięki unowocześnieniu zakładów beton komórkowy jest najczęściej stosowanym surowcem w rynku materiałów ściennych w naszym kraju. Polska jest również liderem w produkcji ABK w Europie. Jeżeli chodzi o rynek prefabrykacji betonowej, to w Polsce jest on bardzo rozdrobniony i trudno oszacować liczbę zakładów zajmujących się produkcją tego typu materiałów. W tej Sekcji do Stowarzyszenia należą głównie duże firmy, których produkty oprócz zaopatrzenia naszego rynku eksportowane są również do krajów Europy Zachodniej.
 

stowarzyszenie-producentow-betonu-2(1).jpgWykłady podczas V. Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy

Liderbudowlany.pl: Jakie są plany Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość?

Józef Kostrzewski: Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed polskim budownictwem w najbliższym czasie jest pokonanie skutków kryzysu, jaki w Polsce zaczynamy odczuwać. Dotyczy to również przemysłu betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Oczywiste jest, że nasze Stowarzyszenie wraz z przedsiębiorstwami będzie podejmować działania mające na celu zmniejszenie skutków kryzysu. Chcemy wspierać przedsiębiorstwa poprzez przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji, organizowaniu szkoleń związanych głównie z wprowadzaniem regulacji unijnych. Wielce przydatne dla tego typu działalności jest nasze członkostwo w europejskich organizacjach EAACA i BIBM. Podejmować będziemy również działania na rzecz promocji rozwiązań z zastosowaniem produkowanych przez naszych członków wyrobów. Będziemy kontynuować współpracę ze Stowarzyszeniami i organizacjami funkcjonującymi w budownictwie, tak aby można było podejmować skoordynowane przedsięwzięcia. Kontynuować będziemy również współpracę z wyższymi uczelniami technicznymi, poprzez organizowanie seminariów, które zaowocują w przyszłości dopływem wysoko wykwalifikowanej kadry dla naszego przemysłu.

Liderbudowlany.pl: Dziękuje za rozmowę.

 

stowarzyszenie-producentow-betonu-8.jpgPrzykładowe realizacje obiektów z prefabrykatów betonowych

Ze szczegółowymi informacjami o Stowarzyszeniu Producentów Betonów oraz warunkami członkostwa można zapoznać się na stronie: www.s-p-b.pl

 

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,


Liczba odwiedzin: 734 | Data publikacji: 2013-10-01

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


05.02.2019 | Beton
Stowarzyszenie Producentów Betonów nie ustaje w szerzeniu...
03.08.2015 | Beton
Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie...
09.06.2020 | Beton
Od ponad 25 lat producenci prefabrykatów betonowych...
19.09.2019 | Beton
Już niebawem, w dniach 8-9 października w...
06.03.2018 | Beton
Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja, której nikomu...
07.06.2017 | Beton
Branża przemysłu betonów nieustannie się rozwija, a...
25.05.2016 | Beton
Reprezentowanie interesów producentów betonów na arenie krajowej...
01.10.2013 | Beton
Technologia prefabrykacji jest znana w polskim budownictwie...
Systemy do wiercenia rdzeniowego Pulse-Tech to innowacyjne...
06.08.2021 | Beton
Obciążniki betonowe są jednym z najbardziej powszechnych...
23.07.2021 | Chemia budowlana
Upływ czasu oraz warunki atmosferyczne to czynniki,...
Lato sprzyja pracom w ogrodzie, który w...
Ogradzanie nieruchomości to często jeden z pierwszych...
27.06.2021 | Chemia budowlana
Cienkowarstwowy beton dekoracyjny na schody wewnętrzne, podłogi...
23.03.2021 | Domy prefabrykowane
Beton to wyjątkowy materiał: niedrogi, lekki, uniwersalny,...
02.03.2021 | Beton komórkowy
Jaki beton na strop wybrać, gdy konstrukcja...
08.02.2021 | Galanteria ogrodowa
Beton architektoniczny to rozwiązanie, które cieszy się...
11.01.2021 | Galanteria ogrodowa
Beton drewnopodobny na taras, ścieżkę ogrodową czy...
15.12.2020 | Schody, akcesoria
Nowoczesne schody drewniane marki Brysch Treppen to...
Jeszcze do niedawna ogrodzenia betonowe kojarzyły się...
12.11.2020 | Uzdatnianie wody
Zbieranie wody deszczowej, która posłuży np. do...
09.11.2020 | Beton
Myślisz o niepowtarzalnym wykończeniu swoich wnętrz oraz...
28.10.2020 | Beton
Jak łatwo zbudować solidne schody zewnętrzne? Odpowiedź...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. małopolskie
woj. śląskie
woj. opolskie
woj. lubuskie
woj. dolnośląskie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie producentów betonów, beton, prefabrykacja betonu, beton prefabrykowany, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, przemysł betonu,
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy