Konferencje branżowe
– Organizacja konferencji stała się jednym z kluczowych zakresów naszych działań. Już dwa lata po powstaniu SPB odbyła się konferencja w Puławach, kolejne zaś zostały zorganizowane w Zegrzu koło Warszawy – mówi Józef Kostrzewski, Dyrektor Biura SPB.
„Konferencje Zegrzyńskie” odbywały się regularnie aż do 2007 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych. Były one poświęcone zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Zostały reaktywowane po 10 latach, gdy w dniach 10-11 października 2017 w Serocku koło Warszawy odbyła się V Konferencja "SPB 2017" pt. „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”.

 

– Pod względem frekwencyjnym przerosła ona nasze najśmielsze oczekiwania, bo wzięły w niej udział 303 osoby. Wygłoszonych zostało 17 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Po konferencji wydana została monografia, w której obok referatów wygłoszonych podczas konferencji opublikowane zostały referencje profesorów, jak również serwis zdjęciowy. Ten sukces pokazał, że jest ogromna potrzeba na uczestnictwo w tego typu wydarzeniach, dlatego zaplanowane są już następne. Kolejna, "SPB 2019"  odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 roku w hotelu Narvil w Serocku – mówi Józef Kostrzewski.

 

 

spb spbfot. SPB

 

Ważnym wydarzeniem w historii SPB była też zorganizowana we wrześniu 2011 roku na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy międzynarodowa konferencja pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. SPB było pomysłodawcą tej konferencji, a zorganizowało ją wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów CEBET oraz Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy. Sponsorem tej konferencji była Grupa Kapitałowa Solbet, jedna z firm-członków Stowarzyszenia.  
Najlepszym potwierdzeniem rangi tej konferencji niech będzie fakt, że zgromadziła ona prawie 300 osób, w tym 237 uczestników z 32 krajów z 5 kontynentów oraz 45 osób towarzyszących.

 

spb spbfot. SPB

 

– Bydgoska konferencja wpisała się w cykl międzynarodowych konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAAC. Jej podsumowaniem jest wydana w 2011 roku książka „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, zawierająca wszystkie referaty konferencyjne, która jest dostępna w bibliotekach wyższych uczelni technicznych – mówi Józef Kostrzewski.

Publikacje – prefabrykacja betonowa i beton komórkowy
Bardzo ważnym momentem w działalności SPB była decyzja o przygotowaniu cyklu edukacyjnego promującego prefabrykację betonową i beton komórkowy, która zapadła w 2014 roku. Od tej pory regularnie zaczęły ukazywać się zeszyty tematyczne poświęcone tym dwóm obszarom tematycznym, adresowane do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów i wykonawców, ale także do studentów i uczniów średnich szkół zawodowych kształcących się w dziedzinie budownictwa.
Najświeższymi publikacjami są te z końca 2017 roku, który pod względem wydawniczym był bardzo intensywny.  W październiku 2017 ukazał się Zeszyt 5 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”.
– Zeszyt ten przedstawia obiekty, w których szerokie zastosowanie ma beton architektoniczny. Może on być inspiracją i źródłem wiedzy o stosowaniu nowoczesnej prefabrykacji betonowej dla projektantów, architektów, inżynierów i wykonawców, a także pomocą dydaktyczną dla studentów i uczniów średnich szkół zawodowych – mówi Józef Kostrzewski.

 

spb spbfot. SPB

 

W październiku 2017 ukazał się też Zeszyt 4 promujący beton komórkowy, pt. „Zeszyt Techniczny SPB. Wykonawstwo z ABK”, w którym zaprezentowane są zalety i możliwości budowania z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Seminaria na wyższych uczelniach
Seminaria wpisały się na stałe w kalendarz organizowanych przez SPB wydarzeń w 2012 roku, gdy zorganizowano pierwsze z nich. Od tej pory na 18 uczelniach odbyło się już 26 spotkań promujących autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykację betonową. Uczestniczyło w nich ponad 3000 osób.
– Opracowaliśmy mapę wyższych uczelni w Polsce i lokalnie z nimi powiązanych firm, które są członkami SPB. Wraz z nami przygotowują oni w formie seminariów prezentacje dotyczące technologii produkcji, właściwości produkowanych wyrobów oraz ich stosowania. Seminariom towarzyszą też wystawy produkowanego asortymentu wyrobów – komentuje Józef Kostrzewski.

 

spb spbfot. SPB

 

Ostatnie spotkanie odbyło się 8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i zostało ono zorganizowane dla studentów i przedstawicieli Lubuskiej Okręgowej Izby Budownictwa.
Z informacjami na temat działań Stowarzyszenia Producentów Betonów zapoznać się można na stronie: www.s-p-b.pl

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,