CERT LAB – laboratorium budowlaneAdres firmy:
41-407 Imielin ,
ul. Kordeckiego 28,
woj. śląskie


Kontakt:
tel. kom. 793 779 273
WWW: www.cert-lab.pl

CERT LAB – laboratorium budowlane

O firmie


CERT-LAB jest niezależnym laboratorium budowlanym. Brak powiązań kapitałowych z firmami zajmującymi się produkcją wyrobów budowlanych to filar bezstronności i niezależności laboratorium. Ochrona interesów klientów jest zatem w pełni gwarantowana. Dodatkowym atutem CERT-LAB są potwierdzone przez właściwe jednostki kompetencje kadry. Posiada ona uprawnienia niezbędne do zarządzania laboratorium, jak też do prowadzenia działalności na polu walidacji i niepewności metod badawczych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawidłowości wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz wydawania ekspertyz i opinii budowlanych. Klienci korzystający z usług laboratorium mogą liczyć na profesjonalne wsparcie dla swoich działań na rynku budowlanym. CERT-LAB przygotowywało i wdrożyło system Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP, niezbędny element wszystkich systemów oceny zgodności. Firma współpracuje z największymi wykonawcami krajowymi, jak też wprowadza na rynek polski klientów zagranicznych.

Badania

CERT-LAB zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem solidności betonu pod kątem czynników takich jak mróz, ściskanie i wilgoć. Pracownicy firmy świadomi są faktu, że niezwykle istotne jest przygotowanie do badań, jak też przechowywanie mieszanki we właściwych warunkach. Poza badaniem wytrzymałości betonu laboratorium przeprowadza również testy na będących jego składnikami kruszywach i domieszkach. CERT-LAB zajmuje się też tworzeniem receptur mieszanek zgodnych z oczekiwaniami producenta i specyfikacjami.

Odwierty rdzeniowe

Usługi świadczone przez CERT-LAB obejmują powstające obiekty budownictwa ogólnego, mostowego, drogowego i przemysłowego. Firma obecna jest również na obiektach, takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady składowania odpadów i wiadukty drogowe. W takich warunkach przeprowadzane są głównie odwierty rdzeniowe oraz różnorodne metody pomiarów, co pozwala na gwarancję uzyskania dokładnych wyników. Dla obiektów już istniejących CERT-LAB opracowuje ekspertyzy i opinie budowlane w kwestii wytrzymałości betonu na takie czynniki jak ściskanie, zginanie, mróz, woda i nasiąkliwość. Do najczęściej wykorzystywanych metod badań należą metoda sklerometryczna (młotek Schmidta) i ocena za pomocą odwiertów rdzeniowych.

ZKP – wdrożenia i certyfikacje

ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) to certyfikat, do którego posiadania zobowiązany jest każdy wykonawca wprowadzający wyroby budowlane na rynek europejski. Przygotowywanie i wdrażanie systemu ZKP, niezbędnej części wszystkich systemów oceny zgodności, stanowi ważny elementem działalności firmy. CERT-LAB posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu systemów ZKP, a zajmuje się tym doświadczony i wykwalifikowany zespół. Po zakończeniu procesu wdrożenia systemu ZKP, następuje przygotowanie do certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Dużym atutem firmy jest ogromne doświadczenie w przygotowywaniu Klientów do certyfikacji. Należą do nich najwięksi wykonawcy w Polsce, a także klienci zagraniczni wprowadzani na nasz rynek przez CERT-LAB. Bogate doświadczenie i skuteczność wdrożeń systemów ZKP wypływa z faktu bycia niezależnym audytorem wiodącym w jednostce notyfikowanej – Instytucie Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. 

Więcej wiadomości o firmie oraz pełną ofertę usług znaleźć można na stronie www.cert-lab.pl

Produkty i Usługi


BADANIE BETONU, ZAPRAW, KRUSZYW I DOMIESZEK

* Badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
* Badania domieszek do betonu
* Badanie kruszyw
* Badania cementów i popiołów lotnych
* Badania zapraw murarskich, tynkarskich i specjalistycznych
* Badanie wody zarobowej

BADANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

* Badania bloczków i pustaków
* Badania kręgów betonowych i żelbetowych
* Badania pokryw, nakryw i zwężek betonowych i żelbetowych
* Badania rur betonowych i żelbetowych
* Badania płyt brukowych
* Badania krawężników i obrzeży
* Badania nadproży
* Badania kostek brukowych
* Badanie pustaków i belek stropowych Terriva
* Badanie płyt z betonu architektonicznego
* Badania pustaków szalunkowych
* Badania wyrobów betonowych

MOBILNE LABORATORIUM

* Odwierty rdzeniowe
* Nadzór kierowniczy i inwestorski na budowie
* Badania sklerometryczne
* Badania nośności podłoża
* Pobieranie próbek i badania betonu na budowie
* Badania i pomiary termowizyjne

OBSŁUGA KLIENTA

* Doradztwo technologiczne
* Usługi projektowe
* Nadzór kierowniczy i inwestorski na budowie

Galeria


Artykuły o tej firmie


17.03.2017 | Beton
Od 1 stycznia 2017 roku zaczęło obowiązywać...

Słowa kluczowe: badanie betonu, laboratorium, badania prefabrykatów, cert lab, certlab, badania, badania kruszyw, badania materiałów, jakość materiałów, inspekcje, kontrole,