Lider Budowlany: Panie Dyrektorze, nie od dziś wiadomo, że prowadzenie firmy jest niełatwym zadaniem. Brak wpływu na skomplikowane przepisy prawne, trudności w zdobywaniu środków na inwestycje i rozwój. Obecnie działalność w stowarzyszeniach wydaje się być jedynym rozwiązaniem dla firm, które chcą się rozwijać i promować, a także wywierać realny wpływ na przepisy normalizacyjne.
Józef Kostrzewski: I rzeczywiście tak jest. Już od 1994 roku prowadzimy aktywną działalność, reprezentując interesy naszych członków wobec administracji państwowej, organizacji krajowych oraz zagranicznych. SPB skupia firmy produkujące wyroby z betonu, a także związane z nimi jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa. Mamy dwie Sekcje Branżowe: Sekcję Betonów i Sekcję Autoklawizowanego Betonu Komórkowego. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) oraz Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM ). Obydwie te organizacje promują interesy naszych branż na arenie międzynarodowej. Polska aktywnie uczestniczy w tych organizacjach, a ja osobiście jestem od lat członkiem Komitetu Strategicznego EAACA.

 

stowarzyszenie producentów betonufot. SPB

 

Lider Budowlany: Jakie cele stawia przed sobą SPB?
Józef Kostrzewski: Obok reprezentowania interesów branży betonów, istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest też integracja środowiska oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju. Ważnym obszarem naszej działalności są różnorodne inicjatywy szkoleniowe, informacyjne oraz promocyjno-reklamowe. Duże znaczenie przykładamy do podejmowania różnorodnych form popularyzacji wiedzy o producentach i wyrobach, nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu techniki i technologii. Dbamy o nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza działającymi w sferze problematyki betonu i budownictwa.
Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest utrzymanie personalnych więzi zawodowych i wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami.

 

stowarzyszenie producentów betonufot. SPB

 

Lider Budowlany: Jednym z obszarów, na których SPB działa bardzo energicznie jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji i  współpraca z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi. Proszę powiedzieć, jakie inicjatywy podjęło Stowarzyszenie Producentów Betonów w tym roku?
Józef Kostrzewski: To rzeczywiście jeden z najważniejszych aspektów naszej działalności. Regularnie, począwszy od 2012 roku organizujemy seminaria na wyższych uczelniach technicznych, gdzie prezentujemy branżę oraz osiągnięcia w zakresie nowoczesnej prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Polsce i w Europie. Dotychczas przeprowadziliśmy 21 seminariów w 19 wyższych uczelniach. W tym roku 26 kwietnia odbyło się seminarium dla studentów na Politechnice Rzeszowskiej, a 11 maja zorganizowaliśmy podobne wydarzenie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Lider Budowlany: A co planują Państwo w najbliższym czasie?
Józef Kostrzewski: Już teraz przygotowujemy się do ważnego wydarzenia dla naszego środowiska, tj. organizacji 5. Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”, która zaplanowana jest na 10-11 października 2017 w Serocku koło Warszawy. Tą konferencją wznawiamy organizowany przez nas w latach 1999 - 2007 cykl tzw. „Konferencji Zegrzyńskich”, poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Cieszyły się one uznaniem oraz dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych.

 

stowarzyszenie producentów betonufot. SPB

 

Lider Budowlany: Co będzie tematem nadchodzącej konferencji?
Józef Kostrzewski: Chcemy skupić się na miejscu i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie. Obydwie te branże odgrywają istotną rolę w budownictwie: beton komórkowy od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce, a prefabrykacja betonowa może wnieść istotny wkład w rozwój budownictwa – zwłaszcza czynszowego budownictwa mieszkaniowego. W obu tych branżach wiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat, powstały nowoczesne wytwórnie, w których wytwarzane są najwyższej jakości produkty, spełniające wymogi nowoczesnego i zrównoważonego budownictwa. Na konferencji zostaną zaprezentowane referaty przygotowane przez krajowych i zagranicznych specjalistów, ukazujące kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Wydarzenie to organizujemy z myślą o architektach, projektantach, konstruktorach, inwestorach, wykonawcach, a także o środowisku naukowym, producentach oraz innych uczestnikach procesu budowlanego.

 

stowarzyszenie producentów betonu stowarzyszenie producentów betonufot. SPB

 

Lider Budowlany: W obszarze działań edukacyjnych mieści się ponadto działalność wydawnicza Stowarzyszenia, obejmująca zarówno pozycje ukazujące się regularnie, jak i wydawnictwa okazjonalne. Proszę powiedzieć kilka słów o ostatnich publikacjach SPB.
Józef Kostrzewski: W 2014 roku podjęliśmy się przygotowania cyklu edukacyjnego promującego prefabrykację betonową i beton komórkowy. W zakresie prefabrykacji betonowej zaplanowanych zostało 6 zeszytów tematycznych, natomiast w betonie komórkowym 5 zeszytów. Ostatnio, w październiku 2015, wydana została pierwsza część Zeszytu 2, pt. „Prefabrykacja - jakość trwałość, różnorodność – konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych”, a w grudniu 2015 wydaliśmy drugą część. Przedsięwzięcie to przedstawia w sposób kompleksowy możliwości nowoczesnej prefabrykacji betonowej w różnych rodzajach budownictwa. Zeszyty adresowane są zarówno do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów i wykonawców, ale także do studentów i uczniów średnich szkół zawodowych kształcących się w dziedzinie budownictwa. W lutym 2016 roku wydany został dwuczęściowy Zeszyt pt. „Projektowanie konstrukcyjne z betonu komórkowego”, który opracowaliśmy z myślą o części projektowej. Korzystający z tego opracowania będą mieli pełną wiedzę niezbędną do projektowania konstrukcyjnego ścian z betonu komórkowego.

 

stowarzyszenie producentów betonufot. SPB

 

Lider Budowlany: Gdzie można szukać informacji na temat aktualnych działań Stowarzyszenia Producentów Betonów?
Józef Kostrzewski: Na naszej stronie internetowej. Zamieszczane są tam bieżące informacje, a także opracowania dotyczące szerokiej problematyki zagadnień związanych z prefabrykacją betonową przeznaczone zarówno dla specjalistów, jak i dla osób zainteresowanych budowaniem z użyciem elementów betonowych.

Lider Budowlany: Dziękuję za rozmowę.

Ze szczegółową charakterystyką działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów można zapoznać się na stronie: www.s-p-b.pl

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 781904008,