Wiele firm, wspólny interes
Członkowie Stowarzyszenia to kadra kierownicza producentów prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego oraz firmy i przedsiębiorstwa z nimi współpracujące. Każdy z członków Stowarzyszenia Producentów Betonów reprezentuje interesy branży betonów w zakresie wspólnej dla wszystkich członków tematyki wobec krajowych i zagranicznych władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń i instytucji. Wszyscy razem wyznają zasadę „w grupie siła”, a dzięki swojej liczebności i świetnej, związanej z latami doświadczeń, pozycji na rynku mają znacznie większą siłę przebicia niż mieliby, działając osobno.

Stowarzyszenie Producentów Betonów powstało w 1994 roku. Od tego czasu podejmuje liczne działania na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonu. Organizuje liczne konkursy, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową, integrując tym samym środowisko budowlane.

 

Konferencje Stowarzyszenia Producentów Betonów
Swoją misję zajmowania się działalnością edukacyjną i popularyzującą wiedzę o technologiach Stowarzyszenie traktuje bardzo poważnie. Ścisła współpraca z jednostkami badawczo-naukowymi pozwala na organizację licznych konferencji technicznych oraz szkoleń, dotyczących problematyki prefabrykacji betonowej. Wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentują na konferencjach najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sektora budowlanego, jednocześnie wymieniając się wiedzą i nawiązując nowe znajomości, również o charakterze biznesowym.

Pierwsza konferencja SPB zorganizowana została w Puławach w 1996 roku, kolejne dwie były organizowane w Zegrzu k/Warszawy. Tam również w 2007 roku odbyła się konferencja „Rola prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w budownictwie mieszkaniowym”. Prawie 200 uczestników, wśród których znaleźli się studenci Politechniki Warszawskiej i Białostockiej, miało okazję wysłuchać wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych. Jednak był to dopiero początek.

 

 

Najnowsza konferencja SPB

 

Stowarzyszenie Producentów Betonu nie spoczywa jednak na laurach i kontynuuje cykl konferencji dotyczących zagadnień ABK. 6. Konferencja Stowarzyszenia zatytułowana „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie” odbędzie się w Serocku k/Warszawy 8-9 września 2019 roku. Beton komórkowy to obecnie najpowszechniej stosowany materiał ścienny w Polsce, a prefabrykacja betonowa wnosi istotny wkład w rozwój budownictwa. Na temat nowych możliwości i walorów przemysłu betonów wygłoszonych zostanie 12 referatów autorstwa krajowych i zagranicznych specjalistów. Wykłady poświęcone będą kierunkom rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Konferencji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny, prezentacja ofert producentów, a także wystawa prac dyplomowych studentów wyższych uczelni technicznych. Wygłoszone referaty ukażą się drukiem w publikacji pokonferencyjnej, a także w miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton”.

Rekordowa frekwencja na Międzynarodowej Konferencji „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”
We wrześniu 2011 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Producentów Betonów wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Centrum Badań Betonów CEBET oraz Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy z okazji 60-ciolecia uruchomienia autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Polsce zorganizowało 5. Międzynarodową Konferencję, której tematem było „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. Celem tej prestiżowej konferencji, wpisującej się w cykl międzynarodowych konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA, była wymiana informacji o najnowszych osiągnięciach teoretycznych i doświadczeniach praktycznych pomiędzy ośrodkami naukowymi i badawczymi z całego świata.

Odbywający się już od ponad pół wieku cykl konferencji cieszy się rekordową frekwencją, dlatego 75 referatów autorów z 13 krajów, którzy wygłaszali swoje prelekcje na 5. Międzynarodowej Konferencji, wysłuchało około 300 osób. Wykłady dotyczyły następujących tematów: postęp w dziedzinie surowców i produkcji; najnowsze osiągnięcia w technologiach budowy; właściwości wyrobów z ABK i ich zastosowanie, zrównoważony rozwój w produkcji i zastosowaniu ABK oraz trwałość konstrukcji. Po bydgoskiej konferencji ukazała się publikacja pokonferencyjna zatytułowana „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, dostępna we wszystkich bibliotekach wyższych uczelni technicznych.

Nie tylko konferencje – seminaria SPB
Choć podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest organizowanie Konferencji Szkoleniowych dotyczących problematyki prefabrykacji i betonu komórkowego, od 2012 roku zajmuje się ono również organizacją seminariów promujących ABK i prefabrykację betonową na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni.

W letnim semestrze 2012 roku zorganizowano trzy spotkania na Politechnikach: Warszawskiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej. W drugiej połowie tego roku seminaria odbyły się na Politechnice Białostockiej i Krakowskiej oraz na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Podobnie jak poprzednie, seminaria składały się z następujących tematów: informacja nt. przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK w Polsce, działalność SPB i współpraca z organizacjami europejskimi EAACA i BIBM.

Rok 2013 to seminaria popularyzujące wiedzę o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanym betonie komórkowym na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Seminaria odbyły się także na Politechnice Poznańskiej oraz Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej i Łódzkiej.

 

W 2014 roku seminaria miały miejsce na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na Politechnice Rzeszowskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W 2015 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium dla studentów pt. „Zrównoważone budownictwo prefabrykowane”. W tym samym roku w seminarium na Wydziale Budownictwa i Architektury Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy uczestniczyło około 230 osób. Przebieg seminariów relacjonuje miesięcznik „Materiały Budowlane”.

 

 

SPB to nie tylko seminaria i konferencje, ale też prężnie rozwijająca się działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza w Stowarzyszeniu skoncentrowana jest na wydawaniu publikacji, materiałów reklamowych promujących prefabrykacje i beton komórkowy, rozpoczęła się w 2001, kiedy wydano katalog „Budowanie z Betonu komórkowego”, zaktualizowany w roku 2005. W 2009 roku została przetłumaczona z języka angielskiego „Książeczka o Prefabrykacji Betonowej – Sto korzyści Stosowania Prefabrykacji”, kompedium wiedzy o prefabrykacji betonowej. Od 2014 roku wydawane są Zeszyty, z których pierwszy zatytułowany był „Prefabrykacja–jakość trwałość, różnorodność”. Wydany rok później „Prawie wszystko o betonie komórkowym” otwierał cykl 3 zeszytów przeznaczonych dla projektantów, architektów, wykonawców i studentów wyższych uczelni. W październiku 2017 roku wydany został najnowszy Zeszyt 5 „Prefabrykacja–jakość, trwałość, różnorodność. Beton w architekturze”. Stowarzyszenie Producentów Betonów aktywnie uczestniczy również w cyklu edukacyjnym „Mądry Polak przed budową” realizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, gdzie ostatnio została wydana broszura dotycząca budowy domów ze ścian jednorodnych.

 

 

SPB współorganizatorem konkursu na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej
W ramach programu Mieszkanie Plus został zorganizowany konkurs BGK na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. Wypracowanie nowoczesnych, powtarzalnych rozwiązań technologicznych pozwoli całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć koszty mieszkań, pozwalając jednocześnie na wzrost efektywności realizowanych inwestycji mieszkaniowych. Konkurs współorganizowany przez Stowarzyszenie Producentów Betonów miał na celu przygotowanie podstaw do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem konkursu było opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,