Lider Budowlany: Panie dyrektorze, na początek – prosimy o kilka podstawowych informacji na temat Stowarzyszenia Producentów Betonów. Co to za organizacja i czym się zajmuje?
Józef Kostrzewski: SPB jest dobrowolną i samodzielną organizacją o osobowości prawnej, która powstała w 1994 roku. Skupia ono firmy produkujące wyroby z betonu, a także jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa. Członkowie Stowarzyszenia to kadra kierownicza producentów prefabrykacji i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Stowarzyszenie reprezentuje interesy branży wobec krajowych władz państwowych i samorządowych, a także wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i instytucji. Posiadamy dwie Sekcje Branżowe: Sekcję Betonów oraz Sekcję Autoklawizowanego Betonu Komórkowego.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. dyrektor biura SPB, Józef Kostrzewski

 

Lider Budowlany: Na czym dokładnie polega działalność SPB?
Józef Kostrzewski: Od momentu powstania Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonów. Działania te obejmują organizowanie konkursów, szkoleń i konferencji, działalność wydawniczą oraz inne inicjatywy zmierzające do zmiany wizerunku prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego. Od 1998 roku organizowane są również cykliczne konferencje naukowo-techniczne dotyczące obydwu branż.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Lider Budowlany: Który obszar działalności stowarzyszenia można uznać za najważniejszy i najbardziej znaczący dla branży betonu?
Józef Kostrzewski: Podstawowym i niezwykle ważnym działaniem Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji oraz szkoleń dotyczących prefabrykacji i betonu komórkowego. Do najważniejszych należy cykl „Konferencji Zegrzyńskich” poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i ABK. Ostatnia z nich odbyła się w 2007 roku. Uczestniczyli w niej projektanci, architekci, inwestorzy, przedstawiciele ośrodków naukowych oraz studenci z Politechniki Warszawskiej i Białostockiej.
W 2011 roku z okazji 60-lecia uruchomienia zakładu ABK w Polsce SPB zorganizowało 5. Międzynarodową Konferencję pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. Konferencja miała miejsce na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uczestniczyło w niej prawie 300 osób z 32 krajów. Podczas obrad zaprezentowano referaty, które dotyczyły: właściwości wyrobów z ABK, rozwoju w jego produkcji czy osiągnięć w technologiach budowy.
W 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło również cykl seminariów promujących autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykację betonową na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni Technicznych. Dotychczas zorganizowaliśmy 25 takich spotkań na 18 uczelniach, w których uczestniczyło ponad 3000 osób.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Lider Budowlany: Jak istotna jest w takim razie działalność wydawnicza? Jakie znaczenie ma publikacja literatury fachowej na temat betonu?
Józef Kostrzewski: Działalność wydawnicza ma niebagatelne znaczenie dla propagowania wiedzy na temat prefabrykacji betonowej i ABK  – zarówno samego materiału, jak i wykorzystania ich w budownictwie. Dzięki niej Stowarzyszenie może docierać do szerokiego grona uczestników procesu inwestycyjnego. Stowarzyszenie wydało już dwie edycje „Poradnika dla budujących z betonu komórkowego” oraz „Poradnik projektanta stropów”. Publikowało również gazetę „Poradnik dla projektujących i budujących z betonu komórkowego”, która pomagała w promowaniu ABK.
Beton komórkowy i prefabrykacja to również tematy serii „Zeszytów”, które wydaje SPB. Ich publikowanie szerzy wiedzę o tym materiale i pokazuje możliwości, jakie daje on w dzisiejszym budownictwie. Podobne przedsięwzięcie stanowi cykl wydawniczy „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność”. Dotychczas wydanych zostało 10 zeszytów – po pięć z każdej sekcji. Do października br. wydane zostaną jeszcze 2 zeszyty – po jednym z każdej sekcji, które prezentowane będą podczas naszej konferencji „SPB 2017”. Obie serie wydawnicze są adresowane do projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów oraz wykonawców jako rzetelne źródło wiedzy. Mogą być one wykorzystywane także jako podręczniki dla studentów i uczniów szkół zawodowych kształcących w dziedzinie budownictwa.
Stowarzyszenie ma swój udział także w przetłumaczeniu i wydaniu w Polsce literatury obcojęzycznej. Do nich należą niemiecki podręcznik „Porenbeton Handbuch” oraz angielska „A Little Book of Concrete” – w polskiej wersji „Książeczka o prefabrykacji betonowej”.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Lider Budowlany: Jakie inne działania podejmuje jeszcze Stowarzyszenie?
Józef Kostrzewski: Stowarzyszenie w szerokim zakresie uczestniczy również w działalności normalizacyjnej związanej z prefabrykacją betonową. Odbywa się to poprzez czynny udział w pracach Komitetów Technicznych oraz opracowywaniem aprobat technicznych na wyroby z betonu. Obecnie z ramienia Stowarzyszenia dziewięciu członków aktywnie uczestniczy w pracach ww. komitetów. Stowarzyszenie opracowało ponadto dokumentację techniczną na ponad 1400 prefabrykatów betonowych zgodnie z wymaganiami nowych norm europejskich.

 

stowarzyszenie producentów betonów stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Lider Budowlany: W tym roku stowarzyszenie organizuje V Konferencję dla przedstawicieli branży betonu. Czy może Pan opowiedzieć więcej o tym wydarzeniu? Kiedy się odbędzie i do kogo jest kierowane?
Józef Kostrzewski: W tym roku SPB organizuje V Konferencję pod hasłem „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10 – 11 października w hotelu Narvil w Serocku koło Warszawy. Konferencja ta wznawia organizowany przez stowarzyszenie cykl „Konferencji Zegrzyńskich”.
Podczas Konferencji polscy i zagraniczni specjaliści wygłoszą referaty, w których ukazane zostaną kierunki rozwoju budownictwa. Prace będą poruszały tematy dotyczące stosowania prefabrykacji oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Wygłoszone referaty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych oraz miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton”. Istotnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem ważnych partnerów realizujących proces budowlany. Na stoiskach członkowie Stowarzyszenia prezentować będą swoje oferty. Ponadto planowana jest wystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Zaletą jest sama formuła konferencji. Wybitni specjaliści zaprezentują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu prefabrykacji betonu, a polscy producenci – możliwości swoich firm. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać kontakty z uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, producentów i środowiska naukowego. Chcę podkreślić ponadto współudział instytucji partnerskich: uczelni wyższych, instytutów naukowo–badawczych oraz stowarzyszeń branżowych. Przedstawiciele tych organizacji zasiądą bowiem w Radzie Programowej Konferencji. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

 

stowarzyszenie producentów betonów

 

Lider Budowlany: Dziękujemy za rozmowę.

Więcej na temat konferencji przeczytasz na stronie: www.konferencja.s-p-b.pl

Na temat działalności SPB dowiesz się ze strony: www.s-p-b.pl/pol/

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,