Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja, której nie trzeba przedstawiać nikomu z branży. Utworzona 25 lat temu by reprezentować interesy swoich członków w kraju i za granicą, pełni dziś szereg innych funkcji, uczestnicząc w działalności normalizacyjnej czy upowszechniając wiedzę na temat prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego. Ważnym zadaniem, które realizuje SPB w 2019 roku, podobnie jak realizowało to dotychczas, jest też integracja środowiska, podtrzymywanie więzi pomiędzy producentami, a także zacieśnianie współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi i wyższymi uczelniami. W te działania wpisują się organizowane przez Stowarzyszenie konferencje, w tym również zbliżająca się wielki krokami VI Konferencja „SPB 2019” pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Od Konferencji Zegrzyńskich do VI Konferencji „SPB 2019”

Już do historii przeszły słynne Zegrzyńskie Konferencje Stowarzyszenia Producentów Betonów, z których ostatnia odbyła się w 2007 roku. Regularnie brali w nich udział projektanci, architekci, inwestorzy, przedstawiciele ośrodków naukowych oraz studenci z Politechniki Warszawskiej i Białostockiej. Zakończenie tego cyklu bynajmniej nie zakończyło działalności SPB w zakresie organizacji wydarzeń o naukowym charakterze. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odbyły się m.in.: Międzynarodowa Konferencja pt.: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju” (2011 rok, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) czy cykl seminariów promujących autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykację betonową na Wydziałach Budownictwa Wyższych Uczelni Technicznych, zapoczątkowany w 2012 roku. Konferencja w Bydgoszczy odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, przyciągając 75 prelegentów z 13 krajów oraz 300 słuchaczy z 32 krajów i 5 kontynentów. Echa tej konferencji wybrzmiewają zresztą do dziś, bo jej plonem jest tom pokonferencyjny oraz liczne publikacje w czasopismach branżowych.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

W październiku 2017 roku SPB zorganizowało V Konferencję pod hasłem „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”. Wygłosili na niej referaty polscy i zagraniczni specjaliści, którzy ukazali możliwości stosowania prefabrykacji oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników reprezentujących środowisko architektów, projektantów, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz producentów i innych uczestników procesu budowlanego. Spełniając ich postulaty, Stowarzyszenie podjęło decyzję o organizowaniu konferencji w cyklu 2-letnim, zawsze w październiku, w tym samym miejscu, tj. w hotelu Narvil.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów w 2019 roku

Znając historię udanych przedsięwzięć SPB, można spodziewać się, że również nadchodząca konferencja przyciągnie szerokie audytorium. Na VI Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów „SPB 2019” prelegenci z Polski i z zagranicy wygłoszą 13 referatów, ukazując kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Planowany jest panel dyskusyjny z udziałem istotnych partnerów zaangażowanych w kompleksowy proces budowlany.

Ważnym elementem konferencji będą też stoiska producentów, stwarzające przestrzeń do prezentacji własnej oferty. Organizatorzy zaplanowali ponadto wręczenie nagród oraz wystawę prac dyplomowych studentów wyższych uczelni technicznych. Podobnie jak miało to miejsce wcześniej, plonem VI Konferencji „SPB 2019” będzie publikacja materiałów z tego wydarzenia w miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton” oraz w monografii pokonferencyjnej.
Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, producentów oraz innych uczestników procesu budowlanego. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów Betonów, przy współudziale instytucji partnerskich reprezentujących: wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia branżowe. Przedstawiciele tych organizacji zasiadają w Radzie Programowej Konferencji.
Sponsorami natomiast są producenci – członkowie Stowarzyszenia, a także inni przedstawiciele branży budowlanej.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem wśród materiałów ściennych stosowanych w naszym kraju, z kolei prefabrykacja betonowa wnosi istotny wkład w rozwój budownictwa. Obie te branże w ostatnich latach dokonały gigantycznego skoku naprzód, stając się nowoczesnym obszarem przemysłu, który celnie odpowiada na potrzeby wymagającego budownictwa. Wydarzenia takie jak VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów „SPB 2019” dobitnie uświadamiają rolę betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej, co pozwala też mieć nadzieję, że wykorzystanie tego materiału w budownictwie mieszkaniowym będzie sukcesywnie rosnąć.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz jej program można znaleźć na stronie: www.konferencja.s-p-b.pl

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,