Pianobeton do budowy dróg, obiektów mieszkalnych i przemysłowych
Postęp techniczny w dziedzinie chemii i opracowanie doskonałych środków pianotwórczych już kilkadziesiąt lat temu spowodowały zainteresowanie środowisk budowlanych technologią pianobetonu.
W krajach Europy Zachodniej, m.in. Holandii, Belgii, Niemczech, a także w Kanadzie, USA i Australii od kilkunastu lat uważany jest za sprawdzony i powszechnie stosowany materiał budowlany. Specjalne zespoły badawcze opracowują ciągle nowe możliwości zastosowania tego materiału, ale już dzisiaj zabudowuje się tam miliony metrów sześciennych pianobetonu. Wybudowano już setki kilometrów dróg i tysiące budynków mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych i budowli z zastosowaniem tego budulca.

 

pianobeton wajmfot. WAJM

 

Produkcja pianobetonu w Polsce
Do produkcji pianobetonu stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy oraz wypełniacze, którymi mogą być: drobny piasek, lotne popioły i pyły. Produkuje się go w specjalnym agregacie, bezpośrednio na placu budowy, gdzie wężami podawany jest do miejsca zabudowy. Agregaty posiadają niezależny napęd spalinowy, sprężarkę, pompy dozujące, generator piany z filtrami, zasobnik z mieszadłem napędzanym poprzez przekładnię hydrokinetyczną, specjalną pompę wężową i mieszacz przepływowy.
W Polsce pierwszy zakład produkcji pianobetonu uruchomiła w 1992 roku firma Z.P.R.H. i U. „WAJM” sp. z o.o., która dziś specjalizuje się w produkcji i zabudowie tego materiału budowlanego.
– Agregaty produkcyjne będące w posiadaniu naszej Spółki mają wydajność 20÷25 m³ PB / h każdy i umożliwiają podawanie pianobetonu bez dodatkowego oprzyrządowania na wysokość do 30 m i odległość 100 metrów, a także wtłaczanie w zamknięte przestrzenie pod ciśnieniem 6 atm. A krótki czas realizacji zawsze satysfakcjonuje – podkreśla Andrzej Chady z firmy WAJM.

 

pianobeton wajmfot. WAJM

 

Wypełnianie nierówności i pustych przestrzeni pianobetonem
Biliony pęcherzyków powietrza zawartych w masie pianobetonowej powodują „zjawisko łożyska” i w efekcie dużą płynność masy o konsystencji jogurtu. Zapewnia ona dokładne i szczelne wypełnienie wszelkich nierówności, a także dobrą spójność i zdolność łączenia z innymi materiałami.
– Wykorzystuje się tę zaletę do wypełnienia wypłuszyn (kawern), pustek podposadzkowych i podjezdniowych czy nieczynnych kolektorów podziemnych, które pozostawione bez nadzoru mogłyby spowodować niespodziewane zapadnięcia. Bardzo często beton komórkowy ma też zastosowanie przy regeneracji wszelkiego rodzaju kolektorów metodą „rura w rurze” do wypełnienia powstałej przestrzeni. Zaleta ta ułatwia również przepompowywanie czyli przesyłanie i podawanie na piętra – komentuje Andrzej Chady.

 

pianobeton wajm pianobeton wajmrys. WAJM

 

W zależności od potrzeb i warunków zastosowania pianobeton wytwarzany jest o gęstościach od 400 do 1400 kg/m³. Każda gęstość ma inne właściwości i tym samym umożliwia spełnienie różnorodnych wymagań inwestora.

Gdzie jest stosowany pianobeton?
Zalety pianobetonu oraz łatwość jego zastosowania sprawiają, że znajduje on zastosowanie nie tylko w typowych sytuacjach, ale również tam, gdzie tradycyjne materiały zawodzą lub ich wykorzystanie byłoby zbyt kosztowne.
Beton komórkowy sprawdzi się np. przy wszelkiego rodzaju podłożach; można go stosować pod posadzki w halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach handlowych, domach mieszkalnych i wszędzie tam, gdzie przywiązuje się dużą wagę do termoizolacyjności i oszczędności kosztów energii. Inwestorzy często wykorzystują go też pod różnego rodzaju nawierzchnie parkingów, dróg, ulic, chodników, placów i płyt lotnisk.
Pianobeton jest też świetnym materiałem na wypełnienia izolacyjne, dźwiękochłonne i przeciwpożarowe stropodachów, ścian i podłóg.
– Sprawdza się przy budowie nasypów drogowych i kolejowych lub stabilizacji istniejących, jako fundamenty płytowe budynków, stropodachy i tarasy, a także do stabilizacji i zwiększenia nośności gruntów, co jest szczególnie ważne przy glebach lekkich – mówi Andrzej Chady.

 

pianobeton wajmfot. WAJM

 

Jako sztywny i lekki jednocześnie materiał wypełniający, beton komórkowy stosowany jest też przy budowie wiaduktów, nabrzeży portowych, falochronów, ścian oporowych, platform wiertniczych, wysp pływających itp. Często wykorzystuje się go jako obudowę i wypełnienia tuneli, przypór, kanałów, wszelkiego rodzaju instalacji, rurociągów, szybów kopalnianych lub jako wypełnienie podziemnych pustek powypłuczynowych, nieczynnych kanałów i zbiorników, zabezpieczając je przed zapadnięciem.
Trudno też o lepszy materiał do fundamentowania zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych. W takiej sytuacji pianobeton zapewnia podparcie całego dna zbiornika, optymalizując naprężenia i rozkładając siły nacisku.

Poniższy przykład przedstawia najważniejszą zaletę – lekkość pianobetonu:

 

pianobeton wajmRys. Alternatywna konstrukcja utwardzająca na terenie o słabym podłożu.

 

Rysunek przedstawia porównanie utwardzenia tradycyjnego i utwardzenia pianobetonem pod nawierzchnię z asfaltu lub betonu. Założono 10 cm wyniesienie ponad powierzchnię dla łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych. Dla porównania oczekiwanego osiadania wyliczono ciężar konstrukcji z powyższego przykładu (dla 1m²), przyjmując ciężary właściwe mas następująco:
gleba torfiasta – 1800 kg/m³
tłuczeń    – 2200 kg/m³
pianobeton –  800 kg/m³
beton – 2400 kg/m³
asfalt – 2400 kg/m³
Przykład A (asfalt + tłuczeń – ziemia) 0,10 × 2400 + 0,40 × 2200 – 0,40 × 1800 = 400 kg/m²
Przykład B (beton + pianobeton – ziemia) 0,10 × 2400 + 0,40 × 800 – 0,40 × 1800= -160 kg/m²
– Na tym przykładzie widać, że cała konstrukcja drogi jest lżejsza od wybranego gruntu, i to aż o 160 kg/ m², z czego jednoznacznie wynika, że mały ciężar właściwy pianobetonu zabezpiecza przed skutkami osiadania gruntów – podsumowuje Andrzej Chady.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.pianobeton.pl

Z.P.R.H. i U. „WAJM” sp. z o.o. jest firmą powstałą w 1988 roku. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się budową i remontami urządzeń przemysłowych w hutnictwie miedzi. Od lipca 1991 firma przyjęła profil typowo budowlany, realizując kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych oraz różnego rodzaju posadzki i nawierzchnie. W październiku 1992 uruchomiono produkcję pianobetonu, zakupując w Holandii technologię, urządzenia do produkcji i środki pianotwórcze, a od 2003 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pianobetony, Spółka skoncentrowała się wyłącznie na produkcji i zabudowie tego materiału budowlanego.

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,