WT 2021 – kogo obowiązuje i jakich parametrów dotyczy?

WT 2021 – nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to zestaw regulacji standaryzujących zasady projektowania, budowy, modernizacji oraz rozbudowy budynków. Dział X nowelizacji informuje o zmianach w zakresie norm oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obiektów. Nowe standardy zobowiązani są wdrażać inwestorzy, którzy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę po 31.12.2020 roku, modernizują lub rozbudowują budynki istniejące lub wznawiają realizację budowy, która została czasowo zawieszona, a opierała się o wytyczne WT2017.

Kluczowe zmiany dotyczą dwóch parametrów. EP, czyli rocznego ogólnego zapotrzebowanie na energię nieodnawialną pierwotną budynku, który obniżono z 95 kWh/m2 na 70 kWh/m2 oraz współczynnika przenikania ciepła U dla wszystkich przegród konstrukcji. Aby urządzenia grzewcze – były efektywne, należy dobrać optymalną izolację termiczną, która obniży współczynnik U. Szeroka gama produktów do izolacji termicznej URSA służy właśnie temu celowi.

Jak zmieniają się wartości dla przegród?

W nowych warunkach technicznych WT 2021 obniżono minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla obiektów ogrzewanych, przeznaczonych na pobyt stały o temperaturze ≥ 16°C. Są to zatem między innymi budynki mieszkalne, biurowe i użyteczności publicznej. Podstawowe zmiany parametrów oraz przegród, których dotyczą, ilustruje poniższa infografika.

fot. Ursa

Stopniowe zaostrzanie wymogów dotyczących niższego zużycia energii przez nowo wybudowane budynki powoduje, że część obiektów spełnia już standardy warunków technicznych WT 2021 lub mierzy wyżej, dzięki technologiom budowlanym, grubości izolacji czy doborowi materiału izolacyjnego o najniższej λ. To budynki niskoenergetyczne, gdzie U≤ 0,20 W/(m2·K), domy pasywne, gdzie U< 0,11 W/(m2·K) lub obiekty zeroenergetyczne, w których bilans energii wyprodukowanej w oparciu OZE w stosunku do zużytej jest bliski zeru. Spełnienie minimalnych norm nie powinno zatem nastręczać projektantom i inwestorom trudności, a korzyści z ich wdrożenia jest wiele. Mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną, oszczędność w rachunkach za ogrzewanie, wykorzystanie potencjału OZE, ochrona środowiska, ograniczenie wydobycia paliwa kopalnych, to istotne atuty.

URSA – rozwiązania izolacyjne na miarę Nowych Warunków Technicznych WT 2021

Aby spełnić standardy WT2021 i nie tracić przestrzeni użytkowej na grubszą warstwę izolacji, warto skorzystać z systemów URSA o niskich współczynnikach przewodzenia ciepła. Skuteczne w izolacji podłóg i płyt fundamentowych są między innymi lekkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS (λ od 0,033 do 0,037 W/mK), szczególnie, jeśli planujemy system ogrzewania podłogowego.

Ciepłe ściany to ograniczenie 20% strat termicznych budynków. A 1/3 ciepła budynku ucieka przez dach. Rozwiązaniem termoizolacyjnym dla tych przegród są maty URSA GLASSWOOL, oparte o mineralną wełnę szklaną. Wszystkie materiały izolacyjne producenta są łatwe w montażu, wytrzymałe, ognioodporne. Zapewniają izolację akustyczną, są zabezpieczone przed rozwojem pleśni i grzybów, paroprzepuszczalne i nie obciążają konstrukcji.

fot. Ursa

URSA PL – aplikacja mobilna do skutecznej izolacji

Wsparciem dla projektantów w zakresie weryfikacji, czy dana przegroda spełnia standard nowych Warunków Technicznych WT 2021 jest autorska mobilna aplikacja URSA PL. Aplikacja daje możliwość:

• kalkulacji ilości potrzebnej izolacji do wytycznych WT 2021,
• porównania skuteczności różnych wariantów izolacji,
• przeglądu kart technicznych produktów,
• kontaktu z ekspertami URSA oraz centrami dystrybucji.

Rozszerzeniem analizy termicznej dokonywanej przez aplikację URSA PL jest kalkulator TERMO (dostępny na PC) do analizy cieplno-wilgotnościową przegród pod kątem występowania wykraplania pary wodnej.

Wełna mineralna i polistyren ekstrudowany XPS gwarancją skutecznej izolacji

Jak zaznacza Michał Dylewski, Product Manager z URSA Polska – „Prawidłowa izolacja naszych domów, zgodnie z najnowszymi przepisami, umożliwia ochronę naszej planety i minimalizuje powstawanie zanieczyszczeń. Mniejsze zapotrzebowanie na energię, to mniejsze zużycie naturalnych surowców naszej ziemi oraz mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery i środowiska w którym żyjemy. Z tego punktu widzenia, każde mniejsze czy większe ograniczenie przetwarzania surowców kopalnych w energię jest słuszne, pożądane . Nasze produkty są odpowiedzią na wyzwania nowelizacji warunków technicznych WT 2021 obowiązujących nas wszystkich.”

fot. Ursa

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie internetowej www.ursa.pl

Aplikacja URSA PL do kalkulacji izolacji termicznych do poszczególnych przegród do pobrania z App Store i Google Play.

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 12, woj. śląskie
tel. +48 32 268 01 01,