Decyzję o budowie studni głębinowej najlepiej podjąć jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu. Łatwiej wówczas spełnić wszystkie wymagania prawne oraz tak rozplanować inwestycję, by uniknąć niepotrzebnych kosztów. Od czego więc zacząć?

Czy opłaca się budować studnię głębinową?
To pierwsze i podstawowe pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć. Ma ono rację bytu tylko w sytuacji, gdy dostępna jest woda z sieci wodociągowej – jeśli nie ma możliwości wykonania podłączenia, studnia bez względu na koszt jest jedyną opcją.

Opłacalność budowy studni głębinowej zależy od wielu czynników. Po pierwsze od tego, jak daleko musimy poprowadzić instalację do sieci wodociągowej i jaki będzie tego koszt. Po drugie od tego, jakie warunki hydrologiczne mamy na działce i jak głęboka musiałaby być ewentualna studnia. Znaczenie ma także jakość dostępnej wody i koszt jej ewentualnego uzdatniania. Jednak przede wszystkim zwrot kosztów inwestycji zależy od ilości wody, jaką zużywamy na co dzień. Im więcej wody używamy, tym szybciej zwróci się nam koszt budowy studni.

 

Fot. Aquabella

Oprócz samych kosztów wiercenia studni i jej wyposażenia w odpowiednie urządzenia, należy liczyć się dodatkowo z kosztami projektu, kosztami prac geologicznych oraz dokumentacji hydrologicznej, opłatami związanymi z pozwoleniami czy wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (jeśli brak jest miejscowego planu zagospodarowania) oraz późniejszymi kosztami konserwacji całego systemu.

Gdzie budować studnię głębinową?
Lokalizacja studni głębinowej uzależniona jest przede wszystkim od dostępności do warstw wodonośnych na działce. Aby je dokładnie namierzyć, najlepiej wykonać specjalistyczne badania geologiczne i na ich podstawie miejsce odwiertu wskazuje hydrolog. Jeśli jednak nie mamy takich badań, możemy skorzystać z usług radiestety, który przy pomocy różdżki wskazuje właściwe miejsce budowy studni.

 

Fot. Aquabella

Jednak samo wskazanie źródła to nie wszystko – lokalizację studni regulują też odpowiednie przepisy prawne. Przede wszystkim, studnia powinna znajdować się w miejscu bezkolizyjnym oraz w odpowiedniej odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dotyczącymi warunków technicznych, każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej: 7,5 m od osi rowu przydrożnego, 5 m od granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostowników oraz szamb, 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie oraz 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

 

Fot. Aquabella

Czy na budowę studni głębinowej potrzebne jest pozwolenie?
Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy dwóch ustaw: Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego. Według tych przepisów, pozwolenia na budowę nie wymagają jedynie studnie do głębokości 30 m, a studnie, które wykazują mniejszą wydajność niż 50 m³/h wymagają jedynie zgłoszenia budowlanego. W każdym innym przypadku wymagane jest odpowiednie pozwolenie wodnoprawne.

Właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę i wydajność pompy czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej nie może przekroczyć 30 m. Według Prawa Górniczego i Geologicznego jeżeli pobór wody ze studni będzie większy niż 5m3 lub jej głębokość przekroczy 30 m, uprawniony hydrogeolog musi wykonać opracowanie projektu odwiertu studni, zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe (decyzja), wykonanie odwiertu studni, opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni, zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja) oraz zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej.

 

Fot. Aquabella

Dlaczego Aquabella?
Aquabella to polsko-czeska firma, zajmująca się wierceniem studni głębinowych w Polsce od 2004 roku. Firma korzysta także z bogatego doświadczenia czeskich partnerów, którzy zajmują się tą działalnością już od ponad 30 lat! Aquabella oferuje wyszukiwanie wody metodą różdżkarską, wykonanie odwiertu z gwarancją wody jeszcze przed rozpoczęciem prac, wydajności wody minimum 3 tys. l na dobę, uzbrojenie studni w rury osłonowe i filtracyjne oraz obsyp żwirowy, pompowanie oczyszczające i pomiarowe oraz wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych. Wśród dodatkowych usług firmy Aquabella jest także doradztwo w doborze pomp głębinowych oraz ich profesjonalny montaż.

Więcej informacji o ofercie firmy Aquabella dostępnych jest na stronie www.aquabella.pl

57-340 Duszniki-Zdrój, Sportowa 5/II/8, woj. dolnośląskie
tel. 693 433 435,