Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?

Technologie wykonywania przemysłowych posadzek betonowych

Posadzki z betonu pod tarczę antyrakietową w Redzikowie, nawierzchnie betonowe dla kontenerowego terminalu przeładunkowego w Gliwicach, lodowisko-rolkowisko w Piekarach Śląskich. Czy coś łączy te obiekty? Łączy! We wszystkich posadzki wykonała jedna firma, przy czym trzy wymienione inwestycje to zaledwie ułamek prac zrealizowanych przez to przedsiębiorstwo. Powyższe przykłady bardzo dobrze pokazują szerokie spektrum działania firmy, która uczestniczy zarówno w wielkich i ambitnych projektach, jak również w nieco mniejszych, w których obok wysokiej jakości wykonania liczy się też estetyka.

Często powtarzamy, że XXI wiek to epoka profesjonalizacji obejmującej niemal wszystkie gałęzie przemysłu, jednak rzadko zastanawiamy się, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Tymczasem w niektórych branżach bardziej niż w innych profesjonalizacja oznacza elastyczność i umiejętność reagowania na różne wymagania klientów. Przykładów dostarcza właśnie firma Rosko, która wyspecjalizowała się w branży posadzek przemysłowych. 
– Ofertę kierujemy do inwestorów i generalnych wykonawców, a nasze referencje pokazują, że z powierzonych zadań wywiązujemy się terminowo, solidnie i rzetelnie. Nie ograniczamy się jednak tylko do wielkich projektów. Nasza oferta wychodzi także naprzeciw klientom prywatnym, którzy poszukują
profesjonalnego wykonawstwa oraz oczekują wysokiego poziomu świadczonych usług, z zapewnieniem bezawaryjnego przebiegu prac, a także serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – mówi Anna Rosmus, właścicielka firmy Rosko.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Wielopoziomowy garaż w Gliwicach (zatarcie betonu na gładko pod malowanie żywicami).

 
Oprócz nowych posadzek, Rosko wykonuje też wszelkiego rodzaju naprawy zniszczonych nawierzchni (pęknięć, ubytków mechanicznych, naturalnego starzenia się posadzek itp.) w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, wystawowych, a także naprawy betonowych nawierzchni zewnętrznych. Ponadto firma jest w trakcie poszerzania swojej działalności o kompleksowe wykonywanie małych inwestycji w konstrukcji stalowej.
Mocną stroną Rosko są nie tylko umiejętności i doświadczenie, będące efektem wykonanych dotychczas w różnych technologiach posadzek przemysłowych. To także współpraca z dostawcami, którzy zapewniają wysokiej jakości materiały, potwierdzone certyfikatami, a także ogromny potencjał, który umożliwia realizację przedsięwzięć w krótkim czasie. A czas to przecież pieniądz!

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Bielsko Biała, posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo metodą WTW w kolorze białym, nawierzchnia polerowana (po lewej). Po prawej – nawierzchnie zewnętrzne + posadzki w halach dla wysypiska śmieci w Koszarówce.

 

Przemysłowe posadzki betonowe – technologie wykonania
Inwestorzy i przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę z Rosko podkreślają nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także kompleksowość oferty, która obejmuje także projekty posadzek i nawierzchni zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Firma wykonuje betonowe posadzki przemysłowe w różnych technologiach wykończenia:
* DST – utwardzenie powierzchniowe metodą posypywania suchą posypką mineralną na świeży beton; 
* WTW – cienkowarstwowe utwardzenie powierzchniowe metodą „mokre na mokre”, 
* WTD utwardzenie cienkowarstwowe posadzki tzw. „metodą mokre na suche” stosowaną przeważnie na dojrzałe betony. 
– W przypadku technologii DST aplikujemy utwardzenie powierzchniowe w ilości 4-6kg/m² posadzki, w kolorze szarym lub innym. Dla metod WTW lub WTD stosujemy min. 15kg/m2 materiału utwardzającego. W naszej ofercie znajdują się również wykończenia w systemie polerowanego betonu, różnego rodzaju impregnacje oraz cienko powłokowe systemy żywiczne. Wykonywane przez nas posadzki przemysłowe, w zależności od potrzeb Klienta, występują w wersji bezspoinowej lub w wersji dylatowanej – wyjaśnia Anna Rosmus. 
Przy wykonywaniu posadzek betonowych zakres prac obejmuje:
– zabezpieczenie folią ścian oraz słupów przed zabrudzeniem, 
– dostarczenie i rozłożenie dwóch warstw folii PE min. 0,2mm lub geowłókniny, 
– wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE wokół ścian, słupów lub innych elementów żelbetowych, 
– dostawę i montaż w bramach i drzwiach kątowników stalowych 50 x 50 x 5mm lub innych, 
– dostawę i montaż systemowych profili dylatacyjnych w połączeniu dziennych pól roboczych lub ewentualne zastosowanie połączeń dyblowych,
– zbrojenie płyty prętami lub siatkami zbrojeniowymi, ewentualnie stalowym lub syntetycznym zbrojeniem rozproszonym dodawanym bezpośrednio do mieszanki betonowej,
– dozbrojenie miejsc szczególnie narażonych na pęknięcia siatkami oraz prętami (okolice wjazdów i naroża słupów lub innych elementów).

– Po takich pracach przygotowawczych dostarczamy na plac budowy beton posadzkowy, który zostaje wbudowany, zniwelowany oraz zawibrowany – wyjaśnia Anna Rosmus.

Następnie aplikowany jest materiał utwardzający i powierzchnia jest zacierana na gładko w sposób mechaniczny. Tuż po zatarciu metodą natrysku aplikuje się materiał pielęgnacyjno-impregnujący. W przypadku wykonywania posadzek dylatowanych konieczne jest jeszcze nacięcie dylatacji pozornych na głębokość ok. 1/3 grubości płyty w polach do 36m². 
W celu dodatkowej pielęgnacji płyty betonowej, pokrywana jest ona dodatkowo folią, a po procesie dojrzewania, który trwa ok. 28 dni, szczeliny dylatacyjne wypełniane są materiałem trwale plastycznym. Taka technologia wykonania przemysłowych posadzek betonowych pozwala na zastosowanie ich w obiektach przemysłu spożywczego, jak i produkcyjno-magazynowych przemysłu ciężkiego, w obiektach użyteczności publicznej, garażach i (coraz częściej) w obiektach wystawowych i domach jednorodzinnych. 

Nawierzchnie zewnętrzne 
Dużym atutem firmy są nawierzchnie zewnętrzne z betonów wysokiej klasy, mrozoodpornych i wodoszczelnych, które są zbrojone tradycyjnie matami zbrojeniowymi lub włóknami (najczęściej syntetycznymi). Również w tym wypadku zakres oferowanych usług obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem nawierzchni, od dylatacji obwodowych z pianki PE wokół obrzeży i krawężników, aż do finalnego wykończenia płyt poprzez zatarcie mechaniczne na gładko, na matowo lub z uszorstnieniem nawierzchni poprzez szczotkowanie. – Również przypadku zewnętrznych nawierzchni rozkładana jest folia lub geowłóknina, a dzienne pola robocze oraz dylatacje przeciwskurczowe są dyblowane prętami stalowymi – wyjaśnia Anna Rosmus.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Lodowisko/rolkowisko w Piekarach Sląskich po lewej, Plac manewrowy, miejsce do zawracania tirów przy Centrum Dystrybucyjnym LIDL w Gliwicach po prawej.

 

Do wykonania zewnętrznych płyt betonowych stosowany jest najczęściej beton drogowy klasy C30/37 do C45/50. Do jego produkcji używane jest łamane kruszywo bazaltowe lub granitowe, a zbrojony jest najczęściej włóknem polipropylenowym. W płytach zewnętrznych bardzo ważna jest pielęgnacja betonu, szczególnie latem, gdzie w podwyższonych temperaturach beton jest narażony na zbyt szybką utratę wody. Wtedy powierzchnia płyty betonowej musi być dobrze spryskana preparatem zabezpieczającym odparowanie wody i dodatkowo pokryta najlepiej zwilżoną geowłókniną. Taką pielęgnację należy utrzymać przez co najmniej 7 dni od wylania płyty. 

Praktyka czyni mistrza, czyli jak wykonuje się posadzki przemysłowe
Od nawet najlepszej reklamy o wiele bardziej do wyobraźni przemawia portfolio firmy. Jedną z realizacji są np. nawierzchnie zewnętrzne z betonu drogowego w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach. Firma wykonała tam ok. 20 000m² w technologii szczotkowanego betonu, pod bardzo wysokie obciążenia dla kontenerów. W tej realizacji firma Rosko była podwykonawcą firmy STRABAG.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Prace prowadzone w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach.

 
– Jedną z naszych flagowych inwestycji jest też wykonanie posadzki przemysłowej na potrzeby budowy Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie. Przygotowaliśmy tam powierzchnię 4000 m² – mówi Anna Rosmus.
Firma wykonała ponadto nawierzchnie zewnętrzne placów manewrowych oraz posadzki przemysłowe w halach o łącznej powierzchni 12 000m² dla inwestycji ALSTOM w Chorzowie, posadzki utwardzone powierzchniowo w marketach budowlanych Majster w Łasku, Wieluniu, Głubczycach (łącznie 10 000m²), w hucie szkła BA GLASS Jedlice oraz Sieraków (razem 25 000m2), posadzki dla drukarni Times w Czechowicach Dziedzicach o łącznej powierzchni 1500 m², czy posadzki w halach produkcyjnych i magazynowych oraz nawierzchnie zewnętrzne dla SUW PGE Opole. Wśród realizacji Rosko znajdują się też płyty denne i stropowe w Cieszynie (Galeria Stella 6000m²), na osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach (8000m²) czy Ilumino w Łodzi (7000m²). Wśród zrealizowanych przez Rosko obiektów znajdują się też wysypiska śmieci, dla których firma wykonała łącznie ok. 35000 m² nawierzchni zewnętrznych i posadzek w halach (są to m. in. wysypiska w Koszarówce k. Grajewa, Kędzierzynie-Koźlu, Bielsku-Białej, Domaszkowicach, Łęcznej).

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot.Hala sprzedaży hurtowni budowlanej Bud-Metallco w Żernicy – w technologii utwardzonego betonu w kolorze czerwonym/ ceglastym (po lewej) i stacja paliw w technologii szczotkowanego betonu.

 

– Często realizujemy też prace dla stacji paliw (nawierzchnie przy dystrybutorach), a także place zabaw, rolkowiska, lodowiska. Nasze posadzki można zobaczyć w wielu warsztatach samochodowych, napraw wagonów oraz w halach napraw przy salonach samochodowych BMW, Labusek, MZK Opole, MZK Gliwice – mówi Anna Rosmus. 
Na swoim koncie Rosko ma też wykonanie placu manewrowego do zawracania tirów przy CD LIDL w Gliwicach (nawierzchnia zewnętrzna, technologia betonu szczotkowanego), betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo metodą DST w hali produkcyjno magazynowej SOR-DREW Zabrze (4000m²) oraz w hali sortowni odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej 3000m². Ok. 8000 m² posadzek betonowych zatartych pod żywice firma wykonała dla stacji uzdatniania wody przy elektrowni w Opolu. 
– Było to szczególnie trudne przedsięwzięcie. Zakres prac objął nawierzchnie zewnętrzne dróg dojazdowych, a także posadzki wewnątrz budynków. Szczególnie trudne do wykonania były warstwy spadkowe w zbiornikach, które nie miały bezpośredniego dojścia. Musieliśmy korzystać z małych maszyn wprowadzanych 7 metrów w dół wciągarką ręczną – mówi Anna Rosmus.
Obecnie firma realizuje kolejne trudne zadanie wielkopowierzchniowe dla MZK Opole o łącznej powierzchni 28 000m2.

To oczywiście tylko niewielka część z prac, które z powodzeniem zrealizowała firma Rosko, jednak te przykłady dobrze pokazują zarówno potencjał firmy, jak i jej ogromne doświadczenie. Jest ono ważne nie tylko dla odbiorców z branży przemysłowej, która ma szczególnie wysokie wymagania odnośnie nawierzchni betonowych, ale także dla mniejszych klientów. Niezależnie bowiem od skali przedsięwzięcia każdy inwestor oczekuje, że jego zlecenie zostanie wykonane szybko, solidnie, a nawierzchnie nie będą nastręczać problemów w toku eksploatacji. 

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.facebook.com/Rosko.posadzki


Liczba odwiedzin: 108 | Data publikacji: 2018-05-11

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Internet to dziś prawdziwa kopalnia wiedzy dla osób, które samodzielnie przeprowadzają naprawy i remonty. Z drugiej strony – często padamy ofiarą skutecznego marketingu, gdy wyrób zachwalany przez producenta okazuje się mało skuteczny. Jak nie pogubić się w gąszczu materiałów budowlanych i nie kupić produktu, którego jakość pozostawia wiele do życzenia? Dobrym odniesieniem może być dla nas przemysł. To właśnie tutaj stosuje się środki najskuteczniejsze, które niemal każdego dnia poddawane są ogniowym próbom pod względem skuteczności, trwałości, wytrzymałości. Dlaczego więc nie przenieść ich do prywatnych domów?

Wraz z modą na styl industrialny przyszedł też trend na wykorzystywanie we wnętrzach betonu architektonicznego. Z czasem okazało się, że ten uniwersalny materiał pasuje nie tylko do stylu loftowego, ale świetnie też sprawdza się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. I choć do niedawna beton kojarzył się głównie z budownictwem przemysłowym, dziś coraz częściej wybierany jest też jako modna elewacja budynków komercyjnych, użyteczności publicznej i przemysłowej, domów i rezydencji. Doskonale odbierany jest też wewnątrz pomieszczeń.

Przystępując do wykończenia posadzki betonowej, często zastanawiamy się jakich materiałów użyć, aby posadzka była trwała i funkcjonalna. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, takich jak: żywica samopoziomująca, farba epoksydowa, jak również bezbarwny lakier poliuretanowy – wszystkie wymienione materiały występują w różnych wariantach, odpowiednich do różnorodnych wymagań.

Polimoczniki to materiały, które szturmem podbijają rynek budowlany, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. jako systemy do zabezpieczeń chemoodpornych, hydroizolacyjnych czy antykorozyjnych na powierzchniach betonowych i stalowych. Dzięki trwałości i odporności na agresywne substancje chemiczne, żywice polimocznikowe są wykorzystywane m.in. jako hydroizolacje dachów płaskich czy zabezpieczenie posadzek betonowych na parkingach, w magazynach i halach produkcyjnych. Szeroką gamę wyrobów bazujących na polimocznikach oferuje firma Alma-Color, która w branży farb przemysłowych działa już od 25 lat i oferuje bogaty asortyment chemii antykorozyjnej i izolacji polimocznikowych.

26.05.2017 | Domy prefabrykowane

Keramzyt to lekki materiał budowlany (wypalona glina) o świetnych właściwościach termicznych, który zawojował rynki skandynawskie już niemal pół wieku temu. Teraz przyszedł czas na Polskę, gdzie technologia ciepłych domów z prefabrykatów keramzytowych sukcesywnie staje się coraz bardziej popularna, a także coraz tańsza. W naszym kraju domy z keramzytu buduje firma Expobud z Torunia, właściciel marki domy-expobud.pl, która w 2012 roku została oficjalnym partnerem duńskiego koncernu PRAEFA produkującego takie ściany.

14.08.2018 | Termoizolacja

Ceny energii sukcesywnie rosną, co zmusza właścicieli nieruchomości do poszukiwania jak największych oszczędności w zakresie nakładów ponoszonych na ogrzewanie. Ten sam fakt dostarcza jednocześnie impulsów do rozwoju dla branży budowlanej, która musi zaoferować swoim klientom rozwiązania szyte na miarę potrzeb budownictwa energooszczędnego. Świetnym tego przykładem mogą być termomodernizacje budynków. Jednym z ich etapów, obok instalacji oszczędnego systemu grzewczego, jest termorenowacja ścian, stropów, posadzek i dachów. O tym, jakich materiałów używać do tego typu prac, odpowiadamy wraz z ekspertami z firmy Recticel Izolacje.

22.05.2018 | Obiekty rolnicze

Z czego zbudować oborę dla bydła, aby spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa? Obecnie najlepiej sprawdzają się nowoczesne obory w konstrukcji stalowej. Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie i jak przebiega budowa takiego obiektu?

11.12.2017 | Chemia budowlana

Czy styl industrialny, który ostatnimi laty zdominował niezliczoną liczbę wnętrz, ma rację bytu tylko w pewnego typu przestrzeniach? Pytając inaczej: czy mają rację osoby, które twierdzą, że ten surowy sposób aranżacji zyskuje należytą oprawę jedynie w loftach i wysokich pomieszczeniach ze starą cegłą/betonem na ścianie? Zdaje się, że nie. Dzięki niezliczonej ilości materiałów wykończeniowych, możliwość stworzenia industrialnej aranżacji mają dziś też ci, którzy dysponują stosunkowo niewielkim metrażem. Jednym z takich materiałów jest mikrocement dekoracyjny – rodzaj bardzo cienkiej powłoki, która w nawet najbardziej niepozornym mieszkaniu pozwoli wyczarować industrialnego ducha.

21.12.2016 | Ogrzewanie

„Kto stoi w miejscu, ten się cofa”. Trudno znaleźć branżę, w której ten slogan byłby równie aktualny, co w branży budowlanej. I choć pewne rozwiązania weszły do tradycji, jak np. ławy fundamentowe jako najpowszechniejszy sposób posadowienia domu, to dziś dostępne są rozwiązania nowocześniejsze i praktyczniejsze zarazem. Przykładem mogą być fundamenty płytowe, które lepiej izolują i świetnie sprawdzają się w przypadku niestabilnych gruntów. Po połączeniu ich z podłogowym systemem grzewczym stają się one rozwiązaniem, o którym dziś śmiało można powiedzieć, że jest najbardziej racjonalnym i opłacalnym sposobem na zbudowanie fundamentu. O szczegóły pytamy Agnieszkę Głowacką-Mattsson z firmy Legalett Polska Sp. z o.o.

22.06.2016 | Systemy odwodnień

Zalegający śnieg lub woda deszczowa mogą być uciążliwe dla zarządców oraz użytkowników dróg, ulic, parkingów i garaży jeżeli obiekty te nie zostały wyposażone w kanały odwadniające o odpowiedniej wydajności. Obecnie produkowane instalacje odwadniające powierzchnie są rozwiązaniami systemowymi, które ułatwiają zarówno projektowanie obiektów z ich zastosowaniem jak i samą instalację oraz użytkowanie.

08.02.2016 | Ogrzewanie

Decyzję o sposobie ogrzewania najlepiej podjąć już na etapie projektowania domu. Najłatwiej wówczas dopasować rodzaj stolarki otworowej, odpowiednie ocieplenie budynku i izolację z systemem grzewczym tak, by był on wydajny i niedrogi, czyli efektywny. Robiąc rzetelne rozeznanie rynku systemów grzewczych uwagę inwestorów przykuwają nowoczesne metody ogrzewania, takie jak ogrzewanie podczerwienią. Jest ono niewątpliwie bardzo interesującą alternatywą dla nieekologicznych i tradycyjnych kotłów na paliwa stałe, pieców gazowych i olejowych.

26.11.2015 | Beton komórkowy

Pianobeton to wylewany beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Czemu zawdzięcza on swoją popularność? Przede wszystkim szeregowi zalet, takich jak: izolacyjność termiczna i akustyczna, zbędność zbrojenia i dylatowania, mrozoodporność, niepalność, wysoka szczelność i mały ciężar, stosunkowo duża wytrzymałość na ściskanie. Pianobeton pozwala też na łatwość i szybkość zabudowy, co sprawia, że jest jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów budowlanych.

03.11.2014 | Beton komórkowy

O rosnącej popularności pianobetonu stanowi korzystny stosunek pomiędzy jego właściwościami a łatwością wylewania. Jednak to nie koniec zalet tego materiału. Warto podkreślić fakt, że beton komórkowy sprawdza się tam, gdzie inne materiały zawodzą, np. do różnego rodzaju wypełnień, stabilizacji gruntu czy tworzenia zapór ogniowych.

12.09.2014 | Termoizolacja

W związku z rosnącymi cenami energii właściciele nieruchomości starają się o jak największe oszczędności w zakresie nakładów na ogrzewanie. Dlatego coraz częściej spotykamy się z tzw. termomodernizacjami budynków, czyli dostosowywaniem ich do wymagań budownictwa energooszczędnego. Jednym z etapów takiej modernizacji, oprócz instalacji oszczędnego systemu grzewczego jest termorenowacja ścian, stropów, posadzek i dachów. Jakich materiałów używać do prac tego typu? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule, zrealizowanym przy współpracy firmy Recticel Izolacje.

28.01.2014 | Posadzki przemysłowe

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji budynków przemysłowych w zakresie ich funkcji użytkowej jest posadzka – często lekceważona na etapie realizacji inwestycji. Na efekty takiego podejścia nie trzeba długo czekać, gdyż już po kilku latach intensywnego użytkowania powierzchni o dużej obciążalności, posadzka jest spękana i wymaga remontu. Dlatego już na etapie planowania inwestycji warto wybrać takie rozwiązanie, które podwyższy parametry wytrzymałości podłoża.

13.04.2017 | Posadzki przemysłowe

Wybierając podłogę kierujemy się nie tylko względami dekoracyjnymi. Istotny jest również aspekt użytkowy – wytrzymałość parkietu na chodzenie i uszkodzenia mechaniczne. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem są posadzki żywiczne. Powszechnie stosowane w przemyśle, obiektach handlowych oraz magazynach, coraz częściej wybierane są przez prywatnych inwestorów do domów i mieszkań.

Płaski dach budynku wbrew pozorom nie musi oznaczać architektonicznej nudy. Wręcz przeciwnie – niemal nieograniczone możliwości zaprojektowania dla niego dodatkowych funkcji sprawiają, że coraz częściej właśnie taka konstrukcja wybierana jest jako zwieńczenie nowo powstających budynków. Trwały i skutecznie zaizolowany dach płaski może zostać wykonany na przykład jako tzw. konstrukcja odwrócona, która świetnie sprawdza się w przypadku dachów zielonych lub krytych żwirem.

25.06.2018 | Natryski pianki

Izolacje posadzek, dachów, poddaszy, ścian w budownictwie mieszkaniowym to zaledwie ułamek możliwości, jakie dają ocieplenia z pianki poliuretanowej. Traktowane początkowo przez polskich inwestorów z pewną dozą nieufności, dziś już na dobre zadomowiły się w naszym kraju, znajdując zastosowanie również w sektorze przemysłowym, rolniczym, sadowniczym. Przedsiębiorstwem, które może pochwalić się jednym z najdłuższych staży w dziedzinie izolacji natryskowych pianami poliuretanowymi PUR na polskim rynku jest firma Izolacje Pluimers Sp. z o.o. z Kutna, która doświadczenia zdobywa już od 20 lat. Pluimers wykonuje izolacje pianą zamknięto komórkową i otwarto komórkową Baymer Spray wiodącego producenta – firmy Covestro/Bayer.

FPUH KOBEX jest przedsiębiorstwem od wielu lat zajmującym się profesjonalną budową i prefabrykacją konstrukcji stalowych, ze szczególną koncentracją na budowie stalowych hal i obiektów wielkopowierzchniowych. Umiejętność elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów sprawiła, że dziś KOBEX jest jedną z najszybciej rozwijających się tego typu firm w Polsce, plasując się tym samym wśród liderów rynku.

26.03.2015 | Izolacje

Idea energooszczędności i ochrony budynków przed negatywnym oddziaływaniem warunków środowiska wymusza na inwestorach wykonywanie hydro i termoizolacji. Wybierając wykonawcę usługi, najlepiej jest zdecydować się na takiego, który posiada doświadczenie w tego rodzaju usługach i wykonuje je kompleksowo.

04.11.2014 | Posadzki przemysłowe

Rozwój technologii sprawia, że tradycyjne metody zabezpieczania przed działaniem wody i wilgoci, jak np. smołowanie, odchodzą do przeszłości. Nowoczesne preparaty, bazujące na żywicach poliuretanowych i epoksydowych, są nie tylko łatwiejsze i szybsze w stosowaniu, ale gwarantują również większą elastyczność spoiny, jej wyższą odporność na ścieranie oraz jednorodną i estetyczną powierzchnię.

14.07.2014 | Posadzki przemysłowe

Posadzki żywiczne i cementowe najczęściej kojarzą nam się z zastosowaniami przemysłowymi, gdzie duże znaczenie ma wytrzymałość mechaniczna, odporność na związki chemiczne, temperaturę czy wilgoć. Obecnie jednak zakres ich wykorzystywania znacznie się zwiększa i coraz częściej – głównie dzięki kreatywności producentów i łączeniu żywic z innymi materiałami – tego typu podłogi pojawiają się też w prywatnych domach.

05.04.2017 | Posadzki przemysłowe

Posadzki mikrocementowe to nowy trend, który miał swoją premierę na zeszłorocznych targach wnętrzarskich w Mediolanie. To innowacyjna technologia na rynku posadzek i ścian dekoracyjnych nawiązująca do naturalnego betonu.

Podłogi to bez wątpienia najbardziej eksploatowane miejsca w domu. Najbardziej narażone na uszkodzenia, najczęściej brudzone i czyszczone, nie da się ich wyłączyć z użytkowania nawet na chwilę. Dlatego podłogi powinny być przede wszystkim trwałe i łatwe w eksploatacji. Jednak oprócz tego, to podłogi nadają pomieszczeniom wyjątkowy charakter i są pierwszym elementem wnętrza, na które zwraca się uwagę – warto więc zadbać o to, by były piękne i stylowe.

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. dolnośląskie
woj. mazowieckie
woj. śląskie
woj. dolnośląskie
woj. zachodniopomorskie

Słowa kluczowe: posadzki betonowe, posadzki przemysłowe, posadzki, rosko, przemysłowe posadzki betonowe, nawierzchnie zewnętrzne