Często powtarzamy, że XXI wiek to epoka profesjonalizacji obejmującej niemal wszystkie gałęzie przemysłu, jednak rzadko zastanawiamy się, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Tymczasem w niektórych branżach bardziej niż w innych profesjonalizacja oznacza elastyczność i umiejętność reagowania na różne wymagania klientów. Przykładów dostarcza właśnie firma Rosko, która wyspecjalizowała się w branży posadzek przemysłowych. 
– Ofertę kierujemy do inwestorów i generalnych wykonawców, a nasze referencje pokazują, że z powierzonych zadań wywiązujemy się terminowo, solidnie i rzetelnie. Nie ograniczamy się jednak tylko do wielkich projektów. Nasza oferta wychodzi także naprzeciw klientom prywatnym, którzy poszukują
profesjonalnego wykonawstwa oraz oczekują wysokiego poziomu świadczonych usług, z zapewnieniem bezawaryjnego przebiegu prac, a także serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – mówi Anna Rosmus, właścicielka firmy Rosko.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Wielopoziomowy garaż w Gliwicach (zatarcie betonu na gładko pod malowanie żywicami).

 
Oprócz nowych posadzek, Rosko wykonuje też wszelkiego rodzaju naprawy zniszczonych nawierzchni (pęknięć, ubytków mechanicznych, naturalnego starzenia się posadzek itp.) w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, wystawowych, a także naprawy betonowych nawierzchni zewnętrznych. Ponadto firma jest w trakcie poszerzania swojej działalności o kompleksowe wykonywanie małych inwestycji w konstrukcji stalowej.
Mocną stroną Rosko są nie tylko umiejętności i doświadczenie, będące efektem wykonanych dotychczas w różnych technologiach posadzek przemysłowych. To także współpraca z dostawcami, którzy zapewniają wysokiej jakości materiały, potwierdzone certyfikatami, a także ogromny potencjał, który umożliwia realizację przedsięwzięć w krótkim czasie. A czas to przecież pieniądz!

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Bielsko Biała, posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo metodą WTW w kolorze białym, nawierzchnia polerowana (po lewej). Po prawej – nawierzchnie zewnętrzne + posadzki w halach dla wysypiska śmieci w Koszarówce.

 

Przemysłowe posadzki betonowe – technologie wykonania
Inwestorzy i przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę z Rosko podkreślają nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także kompleksowość oferty, która obejmuje także projekty posadzek i nawierzchni zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Firma wykonuje betonowe posadzki przemysłowe w różnych technologiach wykończenia:
* DST – utwardzenie powierzchniowe metodą posypywania suchą posypką mineralną na świeży beton; 
* WTW – cienkowarstwowe utwardzenie powierzchniowe metodą „mokre na mokre”, 
* WTD utwardzenie cienkowarstwowe posadzki tzw. „metodą mokre na suche” stosowaną przeważnie na dojrzałe betony. 
– W przypadku technologii DST aplikujemy utwardzenie powierzchniowe w ilości 4-6kg/m² posadzki, w kolorze szarym lub innym. Dla metod WTW lub WTD stosujemy min. 15kg/m2 materiału utwardzającego. W naszej ofercie znajdują się również wykończenia w systemie polerowanego betonu, różnego rodzaju impregnacje oraz cienko powłokowe systemy żywiczne. Wykonywane przez nas posadzki przemysłowe, w zależności od potrzeb Klienta, występują w wersji bezspoinowej lub w wersji dylatowanej – wyjaśnia Anna Rosmus. 
Przy wykonywaniu posadzek betonowych zakres prac obejmuje:
– zabezpieczenie folią ścian oraz słupów przed zabrudzeniem, 
– dostarczenie i rozłożenie dwóch warstw folii PE min. 0,2mm lub geowłókniny, 
– wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE wokół ścian, słupów lub innych elementów żelbetowych, 
– dostawę i montaż w bramach i drzwiach kątowników stalowych 50 x 50 x 5mm lub innych, 
– dostawę i montaż systemowych profili dylatacyjnych w połączeniu dziennych pól roboczych lub ewentualne zastosowanie połączeń dyblowych,
– zbrojenie płyty prętami lub siatkami zbrojeniowymi, ewentualnie stalowym lub syntetycznym zbrojeniem rozproszonym dodawanym bezpośrednio do mieszanki betonowej,
– dozbrojenie miejsc szczególnie narażonych na pęknięcia siatkami oraz prętami (okolice wjazdów i naroża słupów lub innych elementów).

– Po takich pracach przygotowawczych dostarczamy na plac budowy beton posadzkowy, który zostaje wbudowany, zniwelowany oraz zawibrowany – wyjaśnia Anna Rosmus.

Następnie aplikowany jest materiał utwardzający i powierzchnia jest zacierana na gładko w sposób mechaniczny. Tuż po zatarciu metodą natrysku aplikuje się materiał pielęgnacyjno-impregnujący. W przypadku wykonywania posadzek dylatowanych konieczne jest jeszcze nacięcie dylatacji pozornych na głębokość ok. 1/3 grubości płyty w polach do 36m². 
W celu dodatkowej pielęgnacji płyty betonowej, pokrywana jest ona dodatkowo folią, a po procesie dojrzewania, który trwa ok. 28 dni, szczeliny dylatacyjne wypełniane są materiałem trwale plastycznym. Taka technologia wykonania przemysłowych posadzek betonowych pozwala na zastosowanie ich w obiektach przemysłu spożywczego, jak i produkcyjno-magazynowych przemysłu ciężkiego, w obiektach użyteczności publicznej, garażach i (coraz częściej) w obiektach wystawowych i domach jednorodzinnych. 

Nawierzchnie zewnętrzne 
Dużym atutem firmy są nawierzchnie zewnętrzne z betonów wysokiej klasy, mrozoodpornych i wodoszczelnych, które są zbrojone tradycyjnie matami zbrojeniowymi lub włóknami (najczęściej syntetycznymi). Również w tym wypadku zakres oferowanych usług obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem nawierzchni, od dylatacji obwodowych z pianki PE wokół obrzeży i krawężników, aż do finalnego wykończenia płyt poprzez zatarcie mechaniczne na gładko, na matowo lub z uszorstnieniem nawierzchni poprzez szczotkowanie. – Również przypadku zewnętrznych nawierzchni rozkładana jest folia lub geowłóknina, a dzienne pola robocze oraz dylatacje przeciwskurczowe są dyblowane prętami stalowymi – wyjaśnia Anna Rosmus.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Lodowisko/rolkowisko w Piekarach Sląskich po lewej, Plac manewrowy, miejsce do zawracania tirów przy Centrum Dystrybucyjnym LIDL w Gliwicach po prawej.

 

Do wykonania zewnętrznych płyt betonowych stosowany jest najczęściej beton drogowy klasy C30/37 do C45/50. Do jego produkcji używane jest łamane kruszywo bazaltowe lub granitowe, a zbrojony jest najczęściej włóknem polipropylenowym. W płytach zewnętrznych bardzo ważna jest pielęgnacja betonu, szczególnie latem, gdzie w podwyższonych temperaturach beton jest narażony na zbyt szybką utratę wody. Wtedy powierzchnia płyty betonowej musi być dobrze spryskana preparatem zabezpieczającym odparowanie wody i dodatkowo pokryta najlepiej zwilżoną geowłókniną. Taką pielęgnację należy utrzymać przez co najmniej 7 dni od wylania płyty. 

Praktyka czyni mistrza, czyli jak wykonuje się posadzki przemysłowe
Od nawet najlepszej reklamy o wiele bardziej do wyobraźni przemawia portfolio firmy. Jedną z realizacji są np. nawierzchnie zewnętrzne z betonu drogowego w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach. Firma wykonała tam ok. 20 000m² w technologii szczotkowanego betonu, pod bardzo wysokie obciążenia dla kontenerów. W tej realizacji firma Rosko była podwykonawcą firmy STRABAG.

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot. Prace prowadzone w terminalu przeładunkowym PCC Intermodal w Gliwicach.

 
– Jedną z naszych flagowych inwestycji jest też wykonanie posadzki przemysłowej na potrzeby budowy Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie. Przygotowaliśmy tam powierzchnię 4000 m² – mówi Anna Rosmus.
Firma wykonała ponadto nawierzchnie zewnętrzne placów manewrowych oraz posadzki przemysłowe w halach o łącznej powierzchni 12 000m² dla inwestycji ALSTOM w Chorzowie, posadzki utwardzone powierzchniowo w marketach budowlanych Majster w Łasku, Wieluniu, Głubczycach (łącznie 10 000m²), w hucie szkła BA GLASS Jedlice oraz Sieraków (razem 25 000m2), posadzki dla drukarni Times w Czechowicach Dziedzicach o łącznej powierzchni 1500 m², czy posadzki w halach produkcyjnych i magazynowych oraz nawierzchnie zewnętrzne dla SUW PGE Opole. Wśród realizacji Rosko znajdują się też płyty denne i stropowe w Cieszynie (Galeria Stella 6000m²), na osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach (8000m²) czy Ilumino w Łodzi (7000m²). Wśród zrealizowanych przez Rosko obiektów znajdują się też wysypiska śmieci, dla których firma wykonała łącznie ok. 35000 m² nawierzchni zewnętrznych i posadzek w halach (są to m. in. wysypiska w Koszarówce k. Grajewa, Kędzierzynie-Koźlu, Bielsku-Białej, Domaszkowicach, Łęcznej).

 

Jak wykonuje się posadzki przemysłowe? Jak wykonuje się posadzki przemysłowe?fot.Hala sprzedaży hurtowni budowlanej Bud-Metallco w Żernicy – w technologii utwardzonego betonu w kolorze czerwonym/ ceglastym (po lewej) i stacja paliw w technologii szczotkowanego betonu.

 

– Często realizujemy też prace dla stacji paliw (nawierzchnie przy dystrybutorach), a także place zabaw, rolkowiska, lodowiska. Nasze posadzki można zobaczyć w wielu warsztatach samochodowych, napraw wagonów oraz w halach napraw przy salonach samochodowych BMW, Labusek, MZK Opole, MZK Gliwice – mówi Anna Rosmus. 
Na swoim koncie Rosko ma też wykonanie placu manewrowego do zawracania tirów przy CD LIDL w Gliwicach (nawierzchnia zewnętrzna, technologia betonu szczotkowanego), betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo metodą DST w hali produkcyjno magazynowej SOR-DREW Zabrze (4000m²) oraz w hali sortowni odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej 3000m². Ok. 8000 m² posadzek betonowych zatartych pod żywice firma wykonała dla stacji uzdatniania wody przy elektrowni w Opolu. 
– Było to szczególnie trudne przedsięwzięcie. Zakres prac objął nawierzchnie zewnętrzne dróg dojazdowych, a także posadzki wewnątrz budynków. Szczególnie trudne do wykonania były warstwy spadkowe w zbiornikach, które nie miały bezpośredniego dojścia. Musieliśmy korzystać z małych maszyn wprowadzanych 7 metrów w dół wciągarką ręczną – mówi Anna Rosmus.
Obecnie firma realizuje kolejne trudne zadanie wielkopowierzchniowe dla MZK Opole o łącznej powierzchni 28 000m2.

To oczywiście tylko niewielka część z prac, które z powodzeniem zrealizowała firma Rosko, jednak te przykłady dobrze pokazują zarówno potencjał firmy, jak i jej ogromne doświadczenie. Jest ono ważne nie tylko dla odbiorców z branży przemysłowej, która ma szczególnie wysokie wymagania odnośnie nawierzchni betonowych, ale także dla mniejszych klientów. Niezależnie bowiem od skali przedsięwzięcia każdy inwestor oczekuje, że jego zlecenie zostanie wykonane szybko, solidnie, a nawierzchnie nie będą nastręczać problemów w toku eksploatacji. 

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.facebook.com/Rosko.posadzki

44-120 Pyskowice, ul. Armii Krajowej 22 (1 piętro, wejście z tyłu poczty), woj. śląskie
tel. 609-88-81-89, 609-87-88-86,