Izolacje i ich rola w przemyśle
Izolacje termiczne stosowane w przemyśle służą przede wszystkim optymalizacji procesów technologicznych.
– Dobrze zaprojektowane i wykonane izolacje termiczne ciepłochronne są najprostszym i najmniej kosztownym sposobem na zmniejszenie strat cieplnych, co pomaga zrekompensować ciągle rosnące koszty energii. Długoterminowo dobrze wykonana izolacja wpływa na podniesienie konkurencyjności firm produkujących w oparciu o energię elektryczną lub cieplną czy też korzystających z energii cieplnej dla realizacji procesów technologicznych lub stosujących w procesach urządzenia z niskimi, jak i też ujemnymi temperaturami – opowiada Jerzy Ozdoba, Dyrektor ds. Techniki i Rynku w firmie Multiserwis, która projektuje i wykonuje izolacje przemysłowe.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Innym typem izolacji termicznych są izolacje zimnochronne. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie szczelności zarówno płaszcza jak i warstwy izolacyjnej dla zapobiegania kondensacji i oblodzeniu na instalacjach izolowanych. Izolacje zimnochronne stosowane są nawet do temperatury –170°C.

– W tematyce doboru odpowiednich systemów izolacji termicznej w procesach inwestycyjnych jest wciąż wiele do zrobienia – podkreśla Jerzy Ozdoba – Ta problematyka nie zawsze jest odpowiednio zauważona w procesach inwestycyjnych i modernizacyjnych, a refleksja pojawia się najczęściej dopiero podczas analiz ekonomicznych kosztów produkcji. Oszczędności właściciela instalacji poprzez zastosowanie gorszych niż ekonomicznie uzasadnionych grubości izolacji w perspektywie długoterminowej pracy urządzenia zamienią się na znacznie wyższe wynikające z tego tytułu koszty eksploatacji. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby dookreślenie tzw. ekonomicznej grubości izolacji dedykowanej do wybranej instalacji. Ogólne kryteria doboru ekonomicznej grubości izolacji podane są w załączniku A do nowej normy izolacyjnej PN-B-20105:2014 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót. Izolacja termiczna musi być chroniona płaszczem ochronnym (najczęściej z blachy) przed uszkodzeniami, a zwłaszcza przeciw nadmiernej wilgoci.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Przemysłowe izolacje cieplne a ekologia
W dzisiejszych czasach, kiedy następuje tak duży i szybki postęp technologiczny, widać jednocześnie wzrost zainteresowania ekologią i dbaniem o środowisko. Dotyczy to również branży izolacyjnej i producentów przemysłowych izolacji cieplnych, dla których kwestie ekologiczne są równie ważne co jakość i efektywność energetyczna dostarczanych rozwiązań. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana izolacja przyczynia się znacząco do redukcji zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenków siarki, rtęci) oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Ma ponadto wpływ na działanie przedsiębiorstw i efektywność produkcji.
– Lepsza izolacja to podwyższenie sprawności urządzeń, lepsze wykorzystanie energii dające efekt mniejszej ilość spalonego paliwa oraz zmniejszenie zużycia zasobów surowców – tłumaczy Jerzy Ozdoba – Multiserwis jako wyspecjalizowana firma pomaga firmom w zmniejszeniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń poprzez sugerowanie skierowania części środków przeznaczonych na inwestycje lub modernizacje, aby spowodowały znaczne oszczędności dla właściciela. Warunkiem optymalizacji rozwiązań izolacji termicznych jest wczesne włączenie certyfikowanych specjalistów np. TIP – CHECK w audyty energetyczne z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych i mierników strumienia strat cieplnych. Nowe programy obliczeniowe dla doboru izolacji umożliwiają pokazanie, oprócz zmniejszenia poziomu temperatury i poziomu strat cieplnych, także poziomu zmniejszenia emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów stosowanego paliwa.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Izolacje przemysłowe – co proponuje Multiserwis?
Ilość rodzajów materiałów do izolacji przemysłowych i sprawdzonych technologii pozwala na dobór najlepszego rozwiązania dla każdego klienta. Firma Multiserwis oferuje: izolacje cieplne, izolacje zimnochronne, izolacje fasad, izolacje akustyczne, a także izolacje technicznego wyposażenia wnętrz. Świadczy kompleksową obsługę od inżynieringu, poprzez dostawy, prefabrykację warsztatową, zarządzanie projektem, realizację i serwis.
– Największe osiągnięte nasze doświadczenia i referencje związane są z przemysłem chemicznym i petrochemicznym, energetyką zawodową i przemysłową, przemysłem celulozowo-papierniczym, metalurgicznym, hutniczym i spalarniami odpadów – wymienia Jerzy Ozdoba – Prowadzimy również prace związane z diagnostyką cieplną  w oparciu o metodę termowizyjną. Na życzenie naszych klientów możemy wykonać także badania termowizyjne zaizolowanych obiektów czy też urządzeń nowoczesną kamerą termowizyjną typu FLIR ThermaCAM P620.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Izolacje akustyczne przemysłowe
Poza stratami ciepła dużym problemem w przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i fabrykach jest wysoka emisja hałasu. Hałas jest przyczyną częściowej lub całkowitej utraty słuchu, która przebiega w sposób nieodwracalny. Dlatego ważne jest uświadomienie pracodawców jak ważne są izolacje akustyczne. One wyciszają źródła hałasu powstające podczas pracy maszyn, chroniąc w ten sposób słuch pracowników.
– W przemyśle izolacja akustyczna typowych przegród znanych z budownictwa występuje najczęściej w postaci systemów fasadowych dobranych do występujących wewnątrz źródeł hałasu i spełniających kryteria określone dla danej instalacji normy środowiskowej. Kolejnym zagadnieniem jest wyciszanie źródeł hałasu od poszczególnych urządzeń. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie korzystnym finansowo, jest uwzględnianie w projektach wykonawczych elementów stosowanych do walki z hałasem w połączeniu z typową izolacją termiczną. Izolacja termiczno-akustyczna maszyn i urządzeń musi zawsze uwzględniać potrzeby łatwej dostępności do serwisowania i remontów instalacji i urządzeń. Oferta Multiserwis obejmuje także projektowanie i dostawę kabin dźwiękochłonnych dla personelu i obsługi narażonej na długotrwałe przebywanie w strefach zagrożenia hałasem oraz kabin i obudów dla maszyn i urządzeń przemysłowych – opowiada Jerzy Ozdoba.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Kompleksowe usługi dla budownictwa – rusztowania przemysłowe
Multiserwis jest również dostawcą kompleksowych usług w zakresie rusztowań dla przemysłu. Firma zajmuje się generalnym wykonawstwem robót rusztowaniowych oraz obsługą remontów w branży elektroenergetycznej.
– Obecnie realizacja zleceń w sektorze przemysłowym w Polsce polega głównie na generalnym wykonawstwie robót rusztowaniowych. Obsługa takich kontraktów jak budowa bloków energetycznych w Kozienicach czy Opolu powoduje konieczność zaangażowania nawet 300 osób personelu w ramach jednej budowy. W ramach takiego przedsięwzięcia realizowane jest nawet kilkaset tysięcy metrów sześciennych rusztowań – głównie systemów modułowych. Usługi te stanowią kompleksową obsługę budowy pod względem rusztowań przemysłowych, gdyż oprócz materiału i personelu tworzona jest odpowiednia dokumentacja techniczna – relacjonuje Piotr Kraszkiewicz, Dyrektor Branży Rusztowania Przemysłowe, Członek Zarządu Multiserwis – Drugim typem zleceń jest obsługa bieżących remontów w branży elektroenergetycznej. Podczas planowanych przestojów kotłów montowane są rusztowania do obsługi prac remontowych i modernizacyjnych. Nierzadko usługi te połączone są z 24-godzinnym serwisem rusztowaniowym. Podczas takiej usługi klient na bieżąco określa potrzeby, a Multiserwis wskazuje optymalne rozwiązania i wykonuje konstrukcje rusztowań zatwierdzone przez klienta. Choć nasze działania obejmują głównie przemysł energetyczny, świadczymy również usługi dla innych gałęzi przemysłu np. cementowni, hut, kopalni, oczyszczalni ścieków oraz obsługujemy sektor budownictwa ogólnego.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.multiserwis.com.pl

47-300 Krapkowice, ul. Prudnicka 40 , woj. opolskie
tel. + 48 77 40 09 100÷101,