Jaką rolę odgrywają izolacje przemysłowe?

Rodzaje i zalety izolacji w przemyśle

Realizacja inwestycji przemysłowych to nie tylko prace ogólnobudowlane, montażowe, elektryczne i sanitarne. Bardzo ważny jest dobór i wykonanie odpowiedniej izolacji, która zapewni m.in. wysoką efektywność energetyczną budynków i instalacji procesowych. Jak ważne są izolacje przemysłowe i dlaczego warto w nie inwestować?

Izolacje i ich rola w przemyśle
Izolacje termiczne stosowane w przemyśle służą przede wszystkim optymalizacji procesów technologicznych.
– Dobrze zaprojektowane i wykonane izolacje termiczne ciepłochronne są najprostszym i najmniej kosztownym sposobem na zmniejszenie strat cieplnych, co pomaga zrekompensować ciągle rosnące koszty energii. Długoterminowo dobrze wykonana izolacja wpływa na podniesienie konkurencyjności firm produkujących w oparciu o energię elektryczną lub cieplną czy też korzystających z energii cieplnej dla realizacji procesów technologicznych lub stosujących w procesach urządzenia z niskimi, jak i też ujemnymi temperaturami – opowiada Jerzy Ozdoba, Dyrektor ds. Techniki i Rynku w firmie Multiserwis, która projektuje i wykonuje izolacje przemysłowe.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Innym typem izolacji termicznych są izolacje zimnochronne. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie szczelności zarówno płaszcza jak i warstwy izolacyjnej dla zapobiegania kondensacji i oblodzeniu na instalacjach izolowanych. Izolacje zimnochronne stosowane są nawet do temperatury –170°C.

– W tematyce doboru odpowiednich systemów izolacji termicznej w procesach inwestycyjnych jest wciąż wiele do zrobienia – podkreśla Jerzy Ozdoba – Ta problematyka nie zawsze jest odpowiednio zauważona w procesach inwestycyjnych i modernizacyjnych, a refleksja pojawia się najczęściej dopiero podczas analiz ekonomicznych kosztów produkcji. Oszczędności właściciela instalacji poprzez zastosowanie gorszych niż ekonomicznie uzasadnionych grubości izolacji w perspektywie długoterminowej pracy urządzenia zamienią się na znacznie wyższe wynikające z tego tytułu koszty eksploatacji. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby dookreślenie tzw. ekonomicznej grubości izolacji dedykowanej do wybranej instalacji. Ogólne kryteria doboru ekonomicznej grubości izolacji podane są w załączniku A do nowej normy izolacyjnej PN-B-20105:2014 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót. Izolacja termiczna musi być chroniona płaszczem ochronnym (najczęściej z blachy) przed uszkodzeniami, a zwłaszcza przeciw nadmiernej wilgoci.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Przemysłowe izolacje cieplne a ekologia
W dzisiejszych czasach, kiedy następuje tak duży i szybki postęp technologiczny, widać jednocześnie wzrost zainteresowania ekologią i dbaniem o środowisko. Dotyczy to również branży izolacyjnej i producentów przemysłowych izolacji cieplnych, dla których kwestie ekologiczne są równie ważne co jakość i efektywność energetyczna dostarczanych rozwiązań. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana izolacja przyczynia się znacząco do redukcji zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenków siarki, rtęci) oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Ma ponadto wpływ na działanie przedsiębiorstw i efektywność produkcji.
– Lepsza izolacja to podwyższenie sprawności urządzeń, lepsze wykorzystanie energii dające efekt mniejszej ilość spalonego paliwa oraz zmniejszenie zużycia zasobów surowców – tłumaczy Jerzy Ozdoba – Multiserwis jako wyspecjalizowana firma pomaga firmom w zmniejszeniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń poprzez sugerowanie skierowania części środków przeznaczonych na inwestycje lub modernizacje, aby spowodowały znaczne oszczędności dla właściciela. Warunkiem optymalizacji rozwiązań izolacji termicznych jest wczesne włączenie certyfikowanych specjalistów np. TIP – CHECK w audyty energetyczne z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych i mierników strumienia strat cieplnych. Nowe programy obliczeniowe dla doboru izolacji umożliwiają pokazanie, oprócz zmniejszenia poziomu temperatury i poziomu strat cieplnych, także poziomu zmniejszenia emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów stosowanego paliwa.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Izolacje przemysłowe – co proponuje Multiserwis?
Ilość rodzajów materiałów do izolacji przemysłowych i sprawdzonych technologii pozwala na dobór najlepszego rozwiązania dla każdego klienta. Firma Multiserwis oferuje: izolacje cieplne, izolacje zimnochronne, izolacje fasad, izolacje akustyczne, a także izolacje technicznego wyposażenia wnętrz. Świadczy kompleksową obsługę od inżynieringu, poprzez dostawy, prefabrykację warsztatową, zarządzanie projektem, realizację i serwis.
– Największe osiągnięte nasze doświadczenia i referencje związane są z przemysłem chemicznym i petrochemicznym, energetyką zawodową i przemysłową, przemysłem celulozowo-papierniczym, metalurgicznym, hutniczym i spalarniami odpadów – wymienia Jerzy Ozdoba – Prowadzimy również prace związane z diagnostyką cieplną  w oparciu o metodę termowizyjną. Na życzenie naszych klientów możemy wykonać także badania termowizyjne zaizolowanych obiektów czy też urządzeń nowoczesną kamerą termowizyjną typu FLIR ThermaCAM P620.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Izolacje akustyczne przemysłowe
Poza stratami ciepła dużym problemem w przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i fabrykach jest wysoka emisja hałasu. Hałas jest przyczyną częściowej lub całkowitej utraty słuchu, która przebiega w sposób nieodwracalny. Dlatego ważne jest uświadomienie pracodawców jak ważne są izolacje akustyczne. One wyciszają źródła hałasu powstające podczas pracy maszyn, chroniąc w ten sposób słuch pracowników.
– W przemyśle izolacja akustyczna typowych przegród znanych z budownictwa występuje najczęściej w postaci systemów fasadowych dobranych do występujących wewnątrz źródeł hałasu i spełniających kryteria określone dla danej instalacji normy środowiskowej. Kolejnym zagadnieniem jest wyciszanie źródeł hałasu od poszczególnych urządzeń. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie korzystnym finansowo, jest uwzględnianie w projektach wykonawczych elementów stosowanych do walki z hałasem w połączeniu z typową izolacją termiczną. Izolacja termiczno-akustyczna maszyn i urządzeń musi zawsze uwzględniać potrzeby łatwej dostępności do serwisowania i remontów instalacji i urządzeń. Oferta Multiserwis obejmuje także projektowanie i dostawę kabin dźwiękochłonnych dla personelu i obsługi narażonej na długotrwałe przebywanie w strefach zagrożenia hałasem oraz kabin i obudów dla maszyn i urządzeń przemysłowych – opowiada Jerzy Ozdoba.

 

izolacje przemysłowe multiserwisfot. Multiserwis

 

Kompleksowe usługi dla budownictwa – rusztowania przemysłowe
Multiserwis jest również dostawcą kompleksowych usług w zakresie rusztowań dla przemysłu. Firma zajmuje się generalnym wykonawstwem robót rusztowaniowych oraz obsługą remontów w branży elektroenergetycznej.
– Obecnie realizacja zleceń w sektorze przemysłowym w Polsce polega głównie na generalnym wykonawstwie robót rusztowaniowych. Obsługa takich kontraktów jak budowa bloków energetycznych w Kozienicach czy Opolu powoduje konieczność zaangażowania nawet 300 osób personelu w ramach jednej budowy. W ramach takiego przedsięwzięcia realizowane jest nawet kilkaset tysięcy metrów sześciennych rusztowań – głównie systemów modułowych. Usługi te stanowią kompleksową obsługę budowy pod względem rusztowań przemysłowych, gdyż oprócz materiału i personelu tworzona jest odpowiednia dokumentacja techniczna – relacjonuje Piotr Kraszkiewicz, Dyrektor Branży Rusztowania Przemysłowe, Członek Zarządu Multiserwis – Drugim typem zleceń jest obsługa bieżących remontów w branży elektroenergetycznej. Podczas planowanych przestojów kotłów montowane są rusztowania do obsługi prac remontowych i modernizacyjnych. Nierzadko usługi te połączone są z 24-godzinnym serwisem rusztowaniowym. Podczas takiej usługi klient na bieżąco określa potrzeby, a Multiserwis wskazuje optymalne rozwiązania i wykonuje konstrukcje rusztowań zatwierdzone przez klienta. Choć nasze działania obejmują głównie przemysł energetyczny, świadczymy również usługi dla innych gałęzi przemysłu np. cementowni, hut, kopalni, oczyszczalni ścieków oraz obsługujemy sektor budownictwa ogólnego.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.multiserwis.com.pl


Liczba odwiedzin: 28 | Data publikacji: 2017-10-31

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


07.10.2013 | Natryski pianki

Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie starają się obniżać wydatki związane z energią. Jednym ze sposobów na cięcie kosztów w okresie jesienno – zimowym jest izolacja budynków przemysłowych metodą natrysku pianki poliuretanowej. Z pozytywów niesionych za sobą przez piany poliuretanowe korzystają firmy z wielu branż. Bardzo często są to gospodarstwa rolne, które ocieplają budynki inwentarskie czy przechowalnie owoców i warzyw.

04.11.2014 | Posadzki przemysłowe

Rozwój technologii sprawia, że tradycyjne metody zabezpieczania przed działaniem wody i wilgoci, jak np. smołowanie, odchodzą do przeszłości. Nowoczesne preparaty, bazujące na żywicach poliuretanowych i epoksydowych, są nie tylko łatwiejsze i szybsze w stosowaniu, ale gwarantują również większą elastyczność spoiny, jej wyższą odporność na ścieranie oraz jednorodną i estetyczną powierzchnię.

14.08.2018 | Termoizolacja

Ceny energii sukcesywnie rosną, co zmusza właścicieli nieruchomości do poszukiwania jak największych oszczędności w zakresie nakładów ponoszonych na ogrzewanie. Ten sam fakt dostarcza jednocześnie impulsów do rozwoju dla branży budowlanej, która musi zaoferować swoim klientom rozwiązania szyte na miarę potrzeb budownictwa energooszczędnego. Świetnym tego przykładem mogą być termomodernizacje budynków. Jednym z ich etapów, obok instalacji oszczędnego systemu grzewczego, jest termorenowacja ścian, stropów, posadzek i dachów. O tym, jakich materiałów używać do tego typu prac, odpowiadamy wraz z ekspertami z firmy Recticel Izolacje.

18.09.2017 | Izolacje

Termoizolacja budynku to temat, który nigdy nie przestanie być aktualny. Dom, który nie posiada wysokiej izolacji cieplnej, stanie się niekomfortowy w użytku. Powodem będzie uciekające ciepło i wysokie rachunki za ogrzewanie. Jak zatem otrzymać najlepszą termoizolację dla naszego domu? Odpowiedź jest prosta: zainwestować w izolację wdmuchiwaną STEICO – nowość na rynku materiałów izolacyjnych.

Konstrukcje dachów skośnych to niemałe wyzwanie dla ekip budowlanych. Obok skutecznego zabezpieczenia przed opadami, takie dachy muszą być przede wszystkim dobrze zaizolowane termicznie, zwłaszcza gdy poddasze ma być wykorzystane do celów mieszkalnych. Rozwiązania systemowe firmy Bauder do termoizolacji dachów stromych to propozycja dla tych osób, które nie chcą borykać się z trudnościami związanymi z dopasowywaniem do siebie pojedynczych produktów, a jednocześnie mają wysokie wymagania odnośnie jakości i opłacalności inwestycji.

03.06.2016 | Termoizolacja

W obliczu rosnących wydatków na ogrzewanie termomodernizacja stała się koniecznością dla wielu mieszkańców starszych obiektów. Każdy budynek generuje jednak inne potrzeby i problemy związane z termoizolacją. Ich właściciele często nie orientują się jakie produkty i systemy powinny zostać zastosowane w poszczególnych przegrodach. Jednocześnie wiedza i doświadczenia wielu inwestorów i wykonawców na temat termoizolacji kończy się na informacjach o wełnie mineralnej i styropianie. W celu poszerzenia tej wiedzy zapraszamy do lektury krótkiego przewodnika po termoizolacji budynków mieszkalnych, stworzonego wraz z firmą Recticel – producentem systemów termoizolacyjnych do ścian, dachów i podłóg.

11.08.2015 | Izolacje

Ciepły i tani w eksploatacji dom to marzenie każdego z nas, jednak często rozbija się ono o rzeczywistość. A fakty są takie, że przez źle zaizolowane budynki ucieka mnóstwo kosztownego ciepła. Sam dach generuje straty rzędu 25-30%. Nie trzeba chyba dodawać, że wraz z ciepłem uciekają też pieniądze z portfela właściciela nieruchomości. Jak wyeliminować ten problem? Gotowe rozwiązanie podsuwa firma Balex Metal, oferująca nowoczesną termoizolację THERMANO do dachów płaskich na różnych podłożach w nowych i modernizowanych budynkach.

25.05.2018 | Chemia budowlana

Jeśli zamieszkujesz stary dom, musisz liczyć się z tym, że w pewnym momencie będzie wymagał on remontu. Jedną z podstawowych kwestii są w takim wypadku prace termomodernizacyjne, a w szczególności docieplenie ścian zewnętrznych, które poprawi efektywność cieplną budynku i zapewni komfort mieszkańcom. Do ocieplenia starych domów wykorzystywany jest coraz częściej system ETICS. Na czym polega docieplenie budynku w tym systemie i dlaczego warto w niego zainwestować?

27.03.2018 | Stolarka otworowa

Często decydujemy się na zakup produktów do wyposażenia domu z jednej linii. Dotyczy to np. sprzętu AGD, oświetlenia czy mebli, które są dzięki temu idealnie do siebie dopasowane, zarówno pod kątem estetyki, jak i funkcjonalności. Skoro uwzględniamy ten aspekt na etapie urządzania domu, to warto też wziąć go pod uwagę już wcześniej, podczas jego budowy. Naprzeciw tak skrojonym wymaganiom klientów wychodzi firma Krispol, która oferuje linię HOME, jedną z pierwszych na rynku, która obejmuje komplet stolarki okiennej i drzwiowej dla domu: ciepłe okna i drzwi wejściowe, zewnętrzne rolety do zabudowy oraz ciepłą bramę garażową o grubości 60 mm.

Po początkowych oporach inwestorów wobec technologii prefabrykacji, dziś możemy śmiało mówić o ogromnym powodzeniu tego typu budownictwa również w naszym kraju. Tanie konstrukcje dachowe, popularne „kanadyjczyki” czy szkieletowe budownictwo modułowe w Polsce cieszą się dziś dużym zainteresowaniem, co zawdzięczają zarówno korzystnej cenie, szybkości wykonania, jak i solidności wznoszonych w ten sposób obiektów i dachów. Sprawdzonym producentem dachów z prefabrykatów, domów szkieletowych i budownictwa modułowego w Polsce jest firma Hatek z Pułtuska.

Jak skutecznie klimatyzować obiekty komercyjne, aby obniżyć zużycie energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? Jaka klimatyzacja do sklepu, punktu handlowego czy restauracji sprawdzi się najlepiej i jakie parametry uwzględnić, aby nie była ona ani przewymiarowana, ani też zbyt mało efektywna? Choć w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające dobrać samodzielnie urządzenie, to jednak ze względu na dużą ilość istotnych uwarunkowań, najlepiej zwrócić się o poradę do profesjonalnego dystrybutora. Tylko specjalista precyzyjnie określi typ urządzenia i jego moc, by służyło ono przez lata oraz zapewniało oczekiwany komfort i skuteczność.

12.04.2017 | Stolarka otworowa

Budowa domu to dla wielu z nas najważniejsza inwestycja w życiu, nic więc dziwnego, że sam proces inwestycyjny wydaje się skomplikowany i stresujący. Chcąc go nieco uprościć, firma KRISPOL stworzyła pierwszą na rynku linię HOME obejmującą komplet stolarki otworowej dla domu: okna i drzwi wejściowe, rolety zewnętrzne oraz ciepłą bramę garażową o grubości 60 mm. Rozwiązanie to polecane jest nie tylko osobom budującym domy energooszczędne, ale także wszystkim tym, którzy myślą o przyszłych oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

23.11.2016 | Deweloperzy

Zabetonowane dżungle blokowisk, zatłoczone parkingi, korki w godzinach szczytu… Każdy, kto choć przez krótki czas mieszkał w większym mieście z pewnością na własnej skórze doświadczył tych wątpliwych „uroków” cywilizacji. Nic więc dziwnego, że w naszych szalonych czasach, gdy wszystko robimy z zegarkiem w ręku, coraz więcej osób poszukuje swojej ostoi na obrzeżach miast lub na terenach nowoczesnych wsi. Właśnie do miłośników spokoju, nastawionych na życie w bezpiecznym oddaleniu od zgiełku, spalin i dusznego oddechu wielkomiejskich aglomeracji kierowana jest oferta firmy deweloperskiej Profesjonal24, która działa na terenie gminy Pszczółki w województwie pomorskim.

Bloczki HOTBLOK to najprostszy sposób na szybkie i tanie wznoszenie ścian jednowarstwowych bez dodatkowego ocieplenia. Doskonałe parametry izolacyjności termicznej sprawiają, że bloczki są powszechnie wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

01.08.2016 | Elewacje

Zasada pierwszego wrażenia obowiązuje w świecie nieruchomości tak samo, jak w świecie ludzi. Niby wiemy, że nie powinno się oceniać książki po okładce, jednak myślenie schematyczne jest bardzo silnie zakorzenione w ludzkiej podświadomości. Dlatego warto zadbać, by fasada domu, biura czy magazynu była jego wizytówką.

10.05.2016 | Domy drewniane

Murowany, z bali czy szkieletowy? O ile jeszcze kilkanaście lat temu wybór przeciętnego Kowalskiego, przywiązanego do tradycyjnych metod budowania byłby oczywisty, to dziś wiele się zmieniło. Alternatywy dla domów murowanych są obecnie na tyle atrakcyjne, że coraz więcej osób wybiera konstrukcję szkieletową, która z pozostałymi wygrywa ceną, szybkością montażu oraz możliwościami łatwej rozbudowy. Niezaprzeczalną zaletą takich budynków jest też korzystny dla zdrowia człowieka mikroklimat, ponieważ drewno jako surowiec naturalny posiada zdolność samoregulacji wilgotności.

27.07.2018 | Piece, kotły

Lato w pełni, więc ustał na chwilę medialny szum wokół jakości powietrza nad Polską. Ale przecież za kilka miesięcy burza rozpęta się na nowo. Może więc warto właśnie teraz, poza sezonem grzewczym, pomyśleć o tym, jak przyczynić się do poprawy jakości powietrza i wymienić stary, nieefektywny kocioł centralnego ogrzewania na nowy. A jeśli względy prośrodowiskowe nie są dostatecznym argumentem, to może względy ekonomiczne i praktyczne przeważą? Przecież kocioł na ekogroszek to dziś jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań, a technologiczne udogodnienia sprawiają, że obsługa zredukowana jest do minimum, co bardzo ułatwia codzienną eksploatację.

13.04.2018 | Izolacje

Za ocieplaniem domu pianką poliuretanową przemawia wiele aspektów, jak choćby wysoka izolacyjność, szczelność, szybki montaż czy kwestie ekologiczne. Dlatego wielu inwestorów decyduje się właśnie na ten rodzaj izolacji, a nie styropian czy wełnę. Jak się okazuje, pianka pur może być jeszcze bardziej skuteczna i osiągać dużo lepsze parametry niż dotychczas.

11.04.2018 | Izolacje

Domy energooszczędne czy nawet pasywne to dziś już konieczność, a nie moda. Rosnące ceny energii sprawiają, że budując czy remontując dom jednym z pierwszych wyzwań, przed jakimi stajemy, jest uczynienie go jak najbardziej energooszczędnym. Bierzemy się wówczas za wymianę drzwi, okien, izolację termiczną dachu i elewacji. Zapominamy jednak o izolacji termicznej rur, zdając się na najprostsze i najtańsze rozwiązania. A to bardzo poważne zaniechanie!

26.10.2017 | Izolacje

Ocieplenie poddasza jest niezbędne dla utrzymania komfortu cieplnego w budynku. Straty ciepła spowodowane nieprawidłowo zaizolowanym dachem mogą wynosić nawet 30%. Dzięki odpowiedniej termoizolacji nie musimy obawiać się wysokich rachunków za ogrzewanie zimą i wysokich temperatur na poddaszu latem. Czym ocieplić poddasze, aby zyskać wysoki standard energetyczny naszego domu?

16.10.2017 | Izolacje

Jednym z największych problemów polskiego budownictwa są niedocieplone budynki, które powodują straty ciepła, a tym samym – wysokie rachunki za ogrzewanie. Dlatego coraz częściej inwestorzy decydują się na termomodernizację domu, zwłaszcza, że mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel.

12.07.2017 | Izolacje

Bezpieczny dom to marzenie każdego z nas. Tak niewiele trzeba, aby się ono spełniło. Wystarczy wybrać wysokiej jakości materiały budowlane. Szczególnie ważny jest materiał izolacyjny, który nie tylko zapewni ciepło zimą, ale także komfort akustyczny oraz ognioodporność. Jaki materiał posiada wszystkie te właściwości? Wełna mineralna.

23.06.2017 | Ogrzewanie

Pompy ciepła to jedne z najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków przy jednoczesnym ogrzewaniu wody użytkowej. Wykorzystując ciepło dostępne w środowisku naturalnym, dostarczają je w nieograniczonej ilości do wybranych obiektów budowlanych – zarówno domów, jak i budynków publicznych. Ponadto, istotny jest również aspekt ekologiczny, jaki towarzyszy ogrzewaniu za pomocą pomp. To rozwiązanie chroni środowisko naturalne, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

08.05.2015 | Piece, kotły

Współczesny, świadomy konsument wie, że kupując jakikolwiek produkt nie może jedynie wierzyć sprzedawcom „na słowo”, ale koniecznie powinien sprawdzić, czy wybrane rozwiązanie na pewno spełnia wszystkie normy i wymogi. O ile jednak w przypadku mebla czy np. rolet niedociągnięcia spowodują najwyżej pewien dyskomfort użytkowania, o tyle w przypadku urządzeń grzewczych spełnianie przez nie surowych norm to absolutna konieczność.

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. śląskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. mazowieckie
woj. dolnośląskie
woj. dolnośląskie
woj. łódzkie

Słowa kluczowe: izolacja przemysłowa, izolacja cieplna,