Slab System® to autorska forma szalunku traconego połączonego w innowacyjny sposób z opaską przeciwwysadzinową, zgodnie z normą PN-EN ISO 13793. System jest wynikiem analizy konstruktorów, licznych rozmów z autoryzowanymi partnerami oraz kadrą naukową z Politechniki Białostockiej pod przewodnictwem Pani dr hab. inż. Ireny Ickiewicz, prof. PB, która uważana jest za największą ekspertkę w temacie płytkiego fundamentowania i termiki tej przegrody. Slab System rozwiązuje często spotykane błędy techniczne oraz upraszcza wykonawstwo, z myślą o optymalizacji kosztów budowy.

Szalunek tracony XPS i jego przewaga nad styropianem EPS

Założenie podstawowe, jakim kieruje się firma, to zastosowanie izolacji tylko z XPS. Istnieją liczne badania na temat nasiąkliwości styropianu fundamentowego EPS, która jest znacznie większa niż w przypadku polistyrenu ekstrudowanego – potocznie nazywanego XPS. Kwestia hydroizolacji powiązana jest z izolacją termiczną, bowiem nasiąknięty wodą styropian przewodzi ciepło znacznie lepiej niż XPS, stąd jego izolacyjność się pogarsza. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że wytrzymałość na ściskanie EPS jest znacznie mniejsza, co z kolei wpływa na kształt struktury żelbetowej, sprawiając, że staje się ona droższa. Oszczędność na zastosowaniu EPS zamiast XPS jest zatem iluzoryczna.

fot. Slab System

Szalunek tracony płyty fundamentowej – co zrobić, by uniknąć błędów?

Kolejnym zagadnieniem jest kształt szalunku traconego. Jak zauważa Slab System, istnieją dwa częste błędy wśród wykonawców. Pierwszy polega na wkopywaniu izolacji w podbudowę pionowo, co ma stanowić szalunek i zarazem izolację dla podbudowy. Rodzi to dwa wymiary problemu. Pierwszy to kwestia konstrukcyjna, ponieważ siły, jakie działają na grunt w wyniku nacisku płyty, rozchodzą się krawędziowo pod kątem około 45 stopni. W momencie gdy izolacja jest wkopana pionowo w obrysie płyty w zagęszczoną podbudowę, wykonawca nie jest już w stanie zagęścić właściwie części zewnętrznej podbudowy. W efekcie jest ona istotnie osłabiona. Druga sprawa to izolacja termiczna – okazuje się, że pionowo wkopana izolacja nie zabezpiecza dostatecznie podbudowy przed przemarznięciem w przypadku gruntów wysadzinowych. Potwierdzają to obliczenia numeryczne, a także istnieją realizacje opomiarowane, gdzie empirycznie można zobaczyć, jak kształtują się temperatury w podbudowie.

fot. Slab System

Kolejny błąd polega na wykonaniu szalunku traconego XPS w kształcie litery „L” i osobne włożenie pod spód skośnie płyty izolacyjnej jako opaska przeciwwysadzinowa. W tym rozwiązaniu również występuje wada konstrukcyjna, w momencie gdy płyta izolacyjna jest wkopana zbyt głęboko. Wyzwanie w zakresie izolacji termicznej polega na tym, że w trakcie późniejszych prac często ta płyta jest poruszona i nie łączy się z izolacją pod płytą, zatem może pojawić się przemarzanie gruntu przez pojawiającą się szczelinę. Rozwiązania budowlane, jakie się sprawdzają w praktyce, to takie, które są odporne na błędy wykonawcze. Wszystkie rozwiązania, które wymagają szczególnej staranności przy wykonaniu lub dalszej eksploatacji, niestety szybko generują problemy.

fot. Slab System

Budowa szalunku traconego

Szalunek tracony XPS Slab System® składa się z mechanicznie skręconych i dodatkowo sklejonych płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Sposób wykonania tego połączenia gwarantuje, że pionowy element jest wystarczająco stabilny, aby wytrzymać napór układanego i wibrowanego betonu. Dzięki temu zbędne jest podpieranie styropianu łatami drewnianymi, co oszczędza kilka godzin pracy.

Doświadczenie Slab System opiera się na wykonaniu ponad 9 000 m2 płyt fundamentowych, co przekłada się na duże zaufanie klientów. Firma realizuje prace zarówno dla klientów indywidualnych, którzy budują swoje domy gospodarczo, jak również dla deweloperów i firm budowlanych jako podwykonawcy w zakresie posadowienia. „Stawiamy na motto „Budować świadomie.”, dlatego kładziemy duży nacisk na uświadomienie zasadności pewnych rozwiązań technicznych, ponieważ posadowienie to etap, w którym poprawki, jeżeli w ogóle są możliwe, to z pewnością są bardzo kosztowne.” – dodaje przedstawiciel firmy Slab System.

fot. Slab System

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Slab System, jako autorytet rozwiązań z użyciem szalunków traconych płyt fundamentowych, zwraca również uwagę na materiał, z jakiego wykonywana jest podbudowa, szczególnie w trudnych terenach z wysokim poziomem wód gruntowych lub gruntach wysadzinowych. Jak zauważa, nie warto decydować się na najtańsze wysiewki z dużą ilością gliny, ponieważ trudno dobrze je zagęścić, kiedy pojawia się w nich woda. Na terenach Polski południowej preferuje podbudowy z dolomitu lub innych twardych kruszyw, które stanowią stabilne oparcie dla budynku. Za każdym razem stosuje geowłókninę i praktycznie zawsze odprowadza wodę z podbudowy, aby chronić ją przed podmywaniem. Dużą oszczędnością dla klienta jest brak przegłębienia obwodowego podbudowy na głębokość strefy przemarzania, co jest częstym nawykiem wykonawców. Dobrze zaprojektowana opaska przeciwwysadzinowa chroni podbudowę przed przemarzaniem, przez co nie ma sensu wymieniać tak dużej ilości gruntu po obrysie płyty.

fot. Slab System

Zespół projektantów Slab System wyspecjalizowany jest w konstruowaniu płyt z wykorzystaniem szalunku traconego płyt fundamentowych w oparciu o dedykowany program, który precyzyjnie analizuje siły, jakie działają w strukturze żelbetowej. Dzięki temu projekty, jakimi zajmuje się firma, praktycznie zawsze są optymalizowane, co generuje oszczędność dla klienta. Opracowany został też system wycen prac i materiałów przy płycie fundamentowej, za sprawą którego klient otrzymuje szczegółową ofertę. Slab System gwarantuje cenę wykonania płyty fundamentowej – z wyłączeniem elementu podbudowy – w sytuacjach, które nie zostały przewidziane przez badanie geologiczne.

Firma Slab System oferuje bezpłatną wycenę płyty fundamentowej w autorskim standardzie oraz krótką rozmowę z konsultantem, który omówi ważne punkty oferty, tak aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, porównując zakres i jakość prac, a nie tylko cenę.

Więcej informacji na stronie: www.slabsystem.com

43-300 Bielsko-Biała, ul. Przekop 10 , woj. śląskie
tel. +48 509 614 811 ,