Optymalne dolne źródło ciepła

Cechą szczególną opatentowanej na terenie Europy technologii GRD jest wykonywanie wielu odwiertów w jednej studni startowej pod pompę ciepła, które udostępniają charakteryzujący się znacznymi rozmiarami obszar górotworu. Ten sposób stanowi znaczą przewagę dla odwiertów pionowych, szczególnie w przypadku ciasnej zabudowy. Firma Euro-Wiert potwierdza, że z pomocą tej technologii możliwe jest wykonanie od kilku do kilkudziesięciu otworów, o łącznej długości nawet 1200 mb w jednej studni startowej. Otwory te pozwalają na zabudowę otworowych wymienników ciepła w najbardziej efektywnych energetycznie warstwach, a to obniża koszty. W procesie wykorzystuje się warstwy górotworu do głębokości 40÷50 m.p.p.t., które są również ogrzewane przez Słońce i cechują się szybką regeneracją w okresie od wiosny do jesieni. Kolejną zaletą rozwiązania jest skupienie wylotów otworów w jednym stanowisku, co pozwala na lepsze sterowanie nośnikiem ciepła. Jak informuje firma Euro-Wiert, warto zwrócić uwagę także na współosiową konstrukcję wymienników, co gwarantuje wysoką wydajność w porównaniu do popularnych U-rurek – zostało to potwierdzone badaniami w Katedrze Geoenergetyki AGH.

fot. EURO-WIERT Sp. z o.o. | Wiertnica Geodril4R.

Duża moc z niewielkiej działki

Wiercenia ukośne w technologii GRD pozwalają z powodzeniem wykorzystać odpowiednie warstwy w danym profilu geologicznym, dzięki czemu można wykorzystać najlepsze właściwości w wydajności cieplnej. Stosując technologię GRD można odpowiednio zaprojektować ułożenie wymienników i umieścić najdłuższą część w warstwach najbardziej energetycznych. Odwierty do pomp ciepła wykonane w tym systemie pozwalają na osiągnięcie maksimum wydajności. Dla przykładu, firma Euro-Wiert wykonała odwierty pod kątem 35⁰-65⁰ stopni i z zaledwie jednej studni startowej wyprowadziła 24 wymienniki o łącznej długości aż 1200 mb dla Szkoły Podstawowej w Klukowie. Dla porównania, do uzyskania tych samych efektów przy odwiertach pionowych, trzeba byłoby przeznaczyć na odwierty około 500m²­ powierzchni gruntu. Zatem dzięki promieniowym przykładowo 20 odwiertom, pochodzącym z jednego punktu, uzyskać można aż 50 kW mocy (przy średniej energetyczności gruntu na poziomie 40 W/m). Za sprawą technologii GRD, w skład której wchodzi niewielka i lekka wiertnica Geodril4R, prace można wykonywać w niewielkich oraz zagospodarowanych ogródkach, a nawet wewnątrz budynków. Co bardzo ważne, system pozwala na rozbudowę instalacji dolnego źródła poprzez zamontowanie wiertnicy na już istniejącej studni.

fot. Tracto-Technik | Wiercenie w budynku.

Ekonomiczniej dzięki energii z wnętrza Ziemi

Rosnące ceny energii sprawiają, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stało się niezwykle popularne. Technologia GRD, dzięki swojej opatentowanej metodzie wykonywania odwiertów do pomp ciepła po skosie, umożliwiła jeszcze większą efektywność tej inwestycji. Odwierty wykonywane z jednego miejsca na działce, pozwalające na zainstalowanie systemu na niewielkich przestrzeniach oraz wykorzystanie najwydajniejszych energetycznie przestrzeni pod ziemią dodają znaczną wartość do inwestycji w odwierty pod pompę ciepła. Ceny energii dla użytkownika będą jeszcze mniejsze, jeśli skorzysta on z jednego z wielu dostępnych dofinansowań do pomp ciepła, które oferowane są m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządy gminne i powiatowe. Ciepło pochodzące z ziemi jest darmowym, odnawialnym i ekologicznym źródłem ciepła. Prawidłowo dobrana pompa ciepła będzie ogrzewać pomieszczenia, wodę użytkową oraz zapewniać wentylacje i chłodzenie latem. To cechujące się niewielkimi kosztami eksploatacji rozwiązanie nie emituje szkodliwych dla człowieka substancji oraz będzie działało bez konieczności remontów min. przez 25 lat (szacunkowy okres bez napraw głównych).

fot. EURO-WIERT Sp. z o.o. | Wykończenie zabudowy studni.

GRD tańsze niż odwierty pionowe

Warto wspomnieć o kosztach, jakie zapłacimy za odwierty pod pompę ciepła. Ceny porównujemy na przykładzie wiercenia pionowego do 100 metrów i wiercenia w technologii GRD, które ujmuje najbardziej energetyczną warstwę, w tym przypadku zawodnionych żwirów. Za sprawą technologii GRD i zastosowania wymienników w warstwie najbardziej energetycznej wzrasta średnia ważona współczynnika przewodzenia ciepła – z 1,54 W/(m*K) w przypadku wierceń pionowych do wartości 2,14 W/(m*K) przy wierceniach ukośnych. Dla uzyskania mocy 50 kW należy wykonać 1389m odwiertów dla wymiennika pionowego o długości do 100m (50 000 W / 36 W/m = 1389m) lub 1163m w przypadku odwiertów dla wymiennika ukośnego w technologii GRD o długości 40m (50 000 W / 43 W/m = 1163m). Zakładając, że cena za metr wiercenia na gotowo wynosi 100 zł, zysk z zastosowania technologii GRD to 22600 zł (1389 – 1163 = 226m; 226 m * 100 zł = 22 600 zł). Kolejna oszczędność to zakup mniejszej ilości cieczy roboczej, którą wypełnia się wymienniki. Zakładając 8zł/metr cieczy, oszczędności wynoszą 226 m * 8 zł = 1 808 zł. Dla podanego przykładu, odwierty w technologii GRD są tańsze o 24 408 zł w porównaniu do odwiertów pionowych.

fot. EURO-WIERT Sp. z o.o.

Odwierty pod pompy ciepła zgodne z indywidualnymi potrzebami

Chcąc wykorzystać ukośne odwierty pod pompę ciepła i uzyskać maksymalne korzyści przy jednoczesnych oszczędnościach finansowych, warto skonsultować się ze specjalistami. Firma Euro-Wiert posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu odwiertów i służy swoim klientom doradztwem oraz pomocą. Jak informuje przedsiębiorstwo, każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie, zależnie od potrzeb inwestora oraz profilu geologicznego regionu. Po etapie projektowym następuje instalacja studni, montaż wiertnicy, a następnie wykonywanie otworów, zabudowa wymienników razem z uszczelnianiem wolnej przestrzeni zaczynem o podwyższonej przewodności cieplnej. Na koniec instaluje się armaturę wraz z głowicami GRD oraz wypełnia instalację dolnego źródła biodegradowalnym czynnikiem roboczym.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.eurowiert.eu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Siarkopolowa 6 , woj. podkarpackie
tel. (+48) 15 822 57 70, 880 112 013,