Płyty warstwowe ścienne, dachowe Izopanel

Na wstępie przypomnijmy, że klasyczne płyty warstwowe z rdzeniem z piany PIR lub wełny mineralnej MWF cenimy za:

• Wysoką wydajność termiczną, co pomaga w efektywnym ogrzewaniu lub chłodzeniu budynków.
• Niską wagę, dużą trwałość i długi czas eksploatacji.
• Szybki montaż prefabrykatów i uniwersalność aplikacji – od hal przemysłowych i magazynów przez budynki przemysłowe, inwentarskie po obiekty mieszkalne i handlowe.
• Dobrą odporność ogniową lub w przypadku MWF niepalnoścć, co opóźniania rozprzestrzenianiesię pożaru.
• Podwyższony komfort akustyczny dzięki właściwościom wyciszającym rdzeni.

Płyty z 3-warstwowym rdzeniem PIR i okładzinami metalowymi WPW dla najbardziej wymagających inwestycji

W ramach pierwszego projektu realizowano prace badawczo-rozwojowe nad unowocześnieniem klasycznej płyty warstwowej z izolacją z piany PIR. Celem inżynierów Izopanel było obniżenie gęstości płyty przy podwyższeniu jej nośności i wskaźników izolacyjności cieplnej. Na wstępie założono, że efekt ten uda się osiągnąć poprzez rozszerzenie izolacji PIR na trzy warstwy. Badania numeryczne dla płyt jednowarstwowych umożliwiły stworzenie modeli płyt trójwarstwowych, a proces podwyższenia parametrów fizycznych płyty w symulacji przełożył się na podwyższenie jej wytrzymałości na obciążenia. W kolejnych etapach pracowano więc nad stworzeniem optymalnego rdzenia PIR.

fot. IZOPANEL 

Optymalizacja rdzenia z piany PIR

W pierwszym kroku badań laboratoryjnych próbki piany PIR poddano kompleksowym badaniom gęstości, wytrzymałości na ściskanie, modułu Younga, wytrzymałości na rozciąganie współczynnika przewodnictwa cieplnego i adhezji do okładzin. W kolejnym koniecznym było ustalenie właściwej receptury piany PIR z użyciem urządzenia Foamat dla precyzyjnego wyznaczenia czasów procesowych wzrostów piany oraz opracowanie autorskiego systemu mieszającego, mając na uwadze występujące zależności pomiędzy właściwościami piany poliuretanowej a strukturą komórkową rdzenia. Na koniec wykorzystano druk 3D do wykonania prototypów wylewów oddzielnie dla każdej z warstwy.

Produkt finalny

Efekt prac to zarówno innowacyjna płyta warstwowa Izopanel z trójwarstwowym rdzeniem PIR, która jest obecnie w fazie wdrażania na liniach produkcyjnych, jak i opracowanie nowej, autorskiej sekcji mieszająco-dozującej oraz nalewowej do jej seryjnej produkcji. Dzięki temu projektanci i budowlańcy będą mogli korzystać z bardziej wytrzymałej i skuteczniej izolującej płyty warstwowej do obudowy obiektów przemysłowych, rolniczych, przetwórstwa spożywczego.

Nowe oblicze płyt warstwowych MWF od Izopanel

W drugim projekcie z unijnym z dofinansowaniem sięgającym niemal 50% kosztów (5 294 558,66 zł z ponad 12 mln zł budżetu) eksperci Izopanel skupili się na wdrożeniu autorskiej technologii produkcji płyt warstwowych lekko-ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej. W tym przypadku kluczowym było wprowadzenie takich zmian konstrukcyjnych, które podniosą parametry płyt z izolacją wełny mineralnej.

fot. IZOPANEL 

Działamy na wspólnym rynku UE

Inżynierowie Izopanel realizowali oba projekty według autorskich koncepcji przy wsparciu finansowym UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To część funduszu spójności, czyli unijnych mechanizmów finansowego wsparcia inicjatyw o celach strukturalnych i inwestycyjnych. Ich głównym celem jest poprawa konkurencyjności na rynku wewnętrznym państw UE oraz zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów w danym państwie członkowskim. Programy nakierowane na promocję innowacji i badań prowadzonych przez działy R&D beneficjentów przyczyniają się do modernizacji różnych obszarów polskiej gospodarki poprzez dostarczanie funduszy na inwestycje, badania naukowe oraz rozwijanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Izopanel ze wsparciem funduszy unijnych

Izopanel jako firma z ponad 30-letnim stażem na europejskim rynku budowlanym i stałym dążeniem do wdrażania nowoczesnych technologii po raz kolejny z sukcesem wnioskowała o wsparcie swoich działań badawczych. Dzięki tej współpracy zyskujemy efektywny i ekonomiczny produkt w wysoce konkurencyjnej branży.

Szczegóły i terminy wdrożenia produktów dostępne na https://www.izopanel.pl/plyta-3-warstwowa/

80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 36, woj. pomorskie
tel. +48 58 340 17 17, 605 071 390,