Budowa garażu na granicy uzależniona jest przede wszystkim od jego wielkości oraz tego, czy ma on otwory okienne lub drzwiowe. W kilku sytuacjach polskie prawo budowlane dopuszcza jego usytuowanie bezpośrednio przy granicy działki. Kiedy jest to możliwe?

 

konstal garaże 2017 konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Budowa garażu na granicy działki – przepisy
Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 18.09.2015) budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Jeśli budynek będzie miał wysunięte gzymsy lub okapy, nie mogą one pomniejszać odległości od granicy o więcej niż 0,8 m. Z kolei balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie oraz rampy nie mogą pomniejszać odległości od granicy o więcej niż 1,3 m.

 

konstal garaże 2017 konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Jednocześnie w dokumencie tym znajduje się zapis, który dopuszcza usytuowanie garaży i budynków gospodarczych na granicy działki. Możliwe jest:
1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, lub w odległości mniejszej niż 3 m od granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;
2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe, niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;
3) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Dla inwestora najważniejszy jest zapis w puncie trzecim. Dzięki niemu możliwa jest budowa garażu na granicy działki w przypadku budynków o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m. Przy czym ściana takiego budynku zwrócona w stronę granicy nie może mieć okien ani drzwi. Bez znaczenia jest fakt, czy po drugiej stronie granicy znajduje się już inny budynek.

 

konstal garaże 2017 konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Budowa garażu bez fundamentów
Ponadto, budowa garażu nie wymaga pozwolenia. W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – pr. bud.). Według jednego z zapisów możliwe jest wybudowanie garażu bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki” (art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud.). Dzięki temu budowę garażu możemy przeprowadzić bez zbędnych formalności, zgłaszając jedynie fakt jego powstania właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.).

 

konstal garaże 2017 konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Dla inwestora w tym wypadku najlepszy wybór to garaż blaszany o modułowej konstrukcji, który nie wymaga wylania fundamentów – dzięki czemu można go dowolnie przemieszczać w razie potrzeby. Takie rozwiązanie dają garaże firmy KONSTAL. Można je posadowić na wypoziomowanych bloczkach betonowych. W ten sposób zyskujemy możliwość zmiany położenia garażu na wypadek reorganizacji działki. W późniejszym czasie można zastosować już stałą wylewkę betonową.

 

konstal garaże 2017 konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Koszt budowy garażu jednostanowiskowego
Garaże blaszane firmy KONSTAL mają szerokie zastosowanie. Można je wykorzystywać także jako schowki na narzędzia ogrodnicze i maszyny, schowki budowlane, pomieszczenia gospodarcze czy pomieszczenia magazynowe.
Konstrukcja standardowych garaży wykonana jest z kątowników zimnogiętych pomalowanych farbą podkładową. Na konstrukcję nitowana jest blacha trapezowa ocynkowana lub akrylowa w jednym z kolorów palety RAL za pomocą nitów aluminiowych. Gotowe elementy skręcane są ze sobą za pomocą śrub. Na końcu przykręcony jest dach, który w standardzie tworzy spad na tył. W produkcji używane są materiały najwyższej jakości. W ten sposób klient nabywa trwały i funkcjonalny garaż, całkowicie bezpieczny w użytkowaniu.  

Standardowy garaż blaszany KONSTAL ma szerokość 3 m i długość 5 m. Dach ze spadem do tyłu daje wysokość całkowitą: z przodu 2,13 m, z tyłu 1,90 m. Garaż wyposażony jest ponadto w bramę dwuskrzydłową o wysokości 2 m, która ma zamek z 2 kluczami, 2 uchwyty na kłódki (z góry i z dołu) oraz rygle od środka.

 

konstal garaże 2017fot. KONSTAL

 

Koszt standardowego garażu jednostanowiskowego KONSTAL wynosi ok. 1300 – 1500 zł. Cena waha się w zależności od wykonanej konstrukcji garażu – czy jest to garaż blaszany, którego konstrukcja wykonana została z kątowników, czy są to garaże z profili ocynkowanych lub malowanych farbą podkładową. Ostatnie dwa produkty wyposażone są dodatkowo w zamek z klamką.
Gotowy garaż jest w wielu przypadkach tańszy niż zbudowanie go samemu. Koszt samej blachy trapezowej i profili stalowych wynosi ponad 1 tys. zł, nie licząc kosztów transportu czy emalii antykorozyjnej, którą należy pokryć blaszak. Dlatego warto wybierać gotowe rozwiązania od producenta, które są dostępne w atrakcyjnej cenie i dają możliwość budowy na granicy działki.

Więcej o garażach przeczytasz na stronie: www.konstal-garaze.pl

34-620 Jodłownik, ul. Krasne Lasocice 102, woj. małopolskie
tel. 183 321 437, 505 036 609 ,