Szczelne połączenia okien i drzwi
Gwałtownie kurczące się zasoby naturalne oraz zwiększające się zużycie energii na całym świecie przyczyniają się do coraz częstszego wybierania przez inwestorów rozwiązań energooszczędnych. Również w Polsce z roku na rok rośnie liczba budynków projektowanych w standardzie NF40 (energooszczędnym) i NF15 (pasywnym). Z jednej strony jest to powodowane nieustannym wzrostem cen energii, z drugiej strony coraz większa jest też świadomość ekologiczna Polaków. Za wymaganiami rynku energooszczędnego i pasywnego muszą też nadążyć firmy oferujące poszczególne komponenty dedykowane specjalnie dla tego typu budownictwa.
– W takich obiektach zasadniczą rolę odgrywają nie tylko materiały budowlane wykorzystywane do wzniesienia budynku, ale także szczelność połączeń pomiędzy ich poszczególnymi elementami, zwłaszcza zaś w miejscach montażu okien i drzwi – mówi Joanna Krawczyk z firmy Klinar, produkującej podkłady podokienne znane na rynku jako „ciepłe parapety”.

 

montaż stolarki montaż stolarki montaż stolarkifot. Klinar

 

Wymagania dla budynków energooszczędnych i pasywnych
Wartość współczynnika Ψe dla połączenia okien z murem w budynkach o standardzie NF15 wynosi 0,01 W/mK natomiast w standardzie NF40 0,1 W/mK. – Uzyskanie wartości na tym poziomie praktycznie przesądza o umiejscowieniu stolarki w warstwie ocieplenia – podkreśla Joanna Krawczyk.
Warunki Techniczne wyraźnie precyzują też parametry szczelności budynków energooszczędnych i pasywnych. Dla obiektów z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją, współczynnik szczelności wynosi n 50 < 1,5 1/h (dom energooszczędny). Dla budynku pasywnego wartość ta jest jeszcze mniejsza i nie może przekraczać 0,6 1/h. Bardzo surowe normy muszą też spełnić okna i drzwi. Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi musi być na poziomie nie większym niż 0,3 m3 (m*h*daPa2/3). Okna muszę być bardzo szczelne i nie ma mowy o stosowaniu w nich nawiewników.
– Minimalizacja liniowego mostka termicznego oraz uzyskanie maksymalnej szczelności połączenia to kluczowe aspekty, które umożliwiają zachowanie wszystkich tych surowych wymogów. Dlatego też zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z firmą KNELSEN GmbH, wiodącym producentów systemów zamocowań stolarki w warstwie ocieplenia – konsoli – wyjaśnia Joanna Krawczyk.

 

montaż stolarkifot. Klinar

 

Zespół bloku podokiennego KIK
Podjęciu współpracy przez oba przedsiębiorstwa przyświecał jeden cel: odpowiedzieć na płynące z rynku zapotrzebowanie i zaoferować klientom rozwiązanie, które spełni ich oczekiwania i będzie dopasowane do budynków o największym wymaganiach, wznoszonych w standardzie energooszczędnym i pasywnym. Obie firmy połączyły więc swoje najlepsze produkty dedykowane dla budownictwa energooszczędnego i zaprojektowały sposób montażu stolarki w ociepleniu połączony z blokiem podokiennym, który dodatkowo podnosi właściwości termiczne najbardziej newralgicznej części obwodu okna, jakim jest jego dolna krawędź.
– Jako dodatkowe doszczelnienie zastosowaliśmy specjalnie do tego systemu wykonaną folię zewnętrzną o szerokości 250 mm, która obejmuje całość połączenia wraz z opaską wykonaną ze styropianu grafitowego, zapewniającą doskonałą szczelność – mówi Joanna Krawczyk.

 

montaż stolarkifot. Klinar

 

Szczelny montaż stolarki otworowej
W skład opracowanego przez obie firmy systemu wchodzi blok podokienny ze specjalną szyną wzmacniającą, konsole kątowe FMW, opaski ze styropianu grafitowego 50 x 100 lub 100 x 100, folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o szerokości 250 mm lub 300 mm oraz folia wewnętrzna paroszczelna o szerokości 70mm.
Tak zaprojektowane rozwiązanie pozwala również na różne modyfikacje, dzięki którym można je dopasować do bardziej złożonych konstrukcji okiennych lub specyficznych warunków na budowie. Można np. stosować konsole przenoszące większe ciężary WS – do 237 kg na jedną konsolę lub boczne i górne konsole płaskie EL, WM czy SFK, kiedy nie ma możliwości zastosowania konsoli kątowych.
– Mamy nadzieję, że przy dalszej współpracy z firmami z branży, w szczególności z montażystami, będziemy opracowywać kolejne rozwiązania i unowocześniać te już wdrożone. Jesteśmy już po kilku bardzo udanych realizacjach z wykorzystaniem naszego rozwiązania, które w styczniu tego roku zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem P.411004 – podsumowuje Joanna Krawczyk.

Ze szczegółową ofertą firmy Klinar można zapoznać się na stronie: www.klinar.pl

 

83-329 Mirachowo, ul. Borowa 6 , woj. pomorskie
tel. (58) 66-77-828, 501-304-951,