Wynikająca z unijnych regulacji zmiana przepisów ze stycznia 2017 (dyrektywa 2010/31/UE) zakłada stopniowe ograniczanie zużycia energii. Obecnie w Europie aż 40% energii wykorzystuje się na potrzeby eksploatacji budynków, m.in. do ogrzewania. Już w 2021 roku wszystkie nowo powstające domy powinny charakteryzować się „niemal zerowym zużyciem energii”. Ma to zostać osiągnięte poprzez dobrą termoizolację budynków oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych.

Dom energooszczędny – wymagania dotyczące stolarki okiennej
Nowe wymagania dla izolacyjności termicznej okien i drzwi dotyczą współczynnika przenikania ciepła – Uw. Obecnie jego wartość dla okien fasadowych i drzwi nie może przekraczać 1,1 [W/m2*K]. Nowe wymagania będą obowiązywać do końca 2020 roku. Później dopuszczalny wskaźnik izolacyjności ulegnie kolejnemu zaostrzeniu do 0,9 [W/m2*K]. Obecnie producenci oferują już energooszczędną stolarkę okienną o wartości Uw znacznie niższej niż 0,9.
Każdy inwestor planujący budowę domu energooszczędnego powinien jednak wiedzieć, że prawdziwą miarą energooszczędności okien jest bilans energetyczny – różnica między tym, ile ciepła tracą, a ile pozyskują z promieniowania słonecznego. Największe zyski dają te okna, w których szyby mają wysoki współczynnik przepuszczalności energii słonecznej „g” (g > 0,6). Jeśli do parametrów Uw i „g” dodamy jeszcze jeden – „a”, czyli współczynnik infiltracji powietrza na zalecanym poziomie (a < 0,1 [m3/m*h*daPa2/3]), to uzyskamy komplet danych do dokonania przez inwestora optymalnego wyboru okien.

 

montaż okien energooszczędnychfot. EJOT

 

Okna energooszczędne to tylko część sukcesu
Załóżmy, że inwestor dokonał już optymalnego wyboru stolarki w sieci handlowej uznanego producenta, kierując się wytycznymi i zaleceniami odnośnie parametrów Uw, „g” i „a”. Zadbał także o to, żeby montaż wykonała doświadczona ekipa. Okna zostały wbudowane i inwestor z ulgą uznał ten etap budowy za zakończony. Po zakończeniu inwestycji, inwestor zdecydował się na badania przepuszczalności powietrznej budynku oraz testy kamerą termowizyjną. Nietrudno byłoby wyobrazić sobie jego rozczarowanie, gdyby okazało się, że w okolicach połączeń okien z murem istnieją wyraźne mostki termiczne, a budynek nie spełnia wymagań szczelności powietrznej dla budynku niskoenergetycznego np. NF40 (n50 <1), ze względu na nieszczelne fugi montażowe.

Jak zaradzić mostkom termicznym?
Wybór odpowiednich okien przez inwestora powinien iść w parze z wyborem odpowiedniego rodzaju montażu. Każdy inwestor powinien mieć świadomość, że kupując drogie, energooszczędne okna, może zaprzepaścić ich potencjał energetyczny, jeśli zastosuje niewłaściwy montaż. W budownictwie niskoenergetycznym, w którym stosuje się izolację przegród zewnętrznych o grubości większej niż 20 cm, zaleca się stosowanie montażu okien energooszczędnych w warstwie izolacji termicznej. Jest to montaż, który skutecznie zaradzi mostkom termicznym. Warunkiem jest jednak skuteczne uszczelnienie fug montażowych. W zależności od sposobu mocowania okien w ociepleniu, uszczelnienie fug montażowych może okazać się wyzwaniem dla montażystów okien lub izolacji termicznej. Rozwiązaniem w tym wypadku jest system, który z jednej strony pozwala na pewny montaż stolarki w warstwie ocieplenia, z drugiej strony pozwala na wykonanie w prosty i skuteczny sposób uszczelnienia fug montażowych. Takim systemem jest WIMOUNT firmy EJOT.

EJOT® WIMOUNT – system do kompletnego montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia budynku

Poniżej przedstawiono 3 najważniejsze cechy systemu z opisem.

Energooszczędność:  λ < 0,039 [W/m*K]
Montaż okien energooszczędnych w systemie WIMOUNT zapewnia zysk energetyczny przez eliminację mostków termicznych (montaż w warstwie ocieplenia). Dodatkowy zysk energetyczny zapewnia materiał Hardfoam o bardzo niskim współczynniku przewodności termicznej  λ = 0,039 [W/m*K], z którego wykonane są komponenty systemu: kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz poszerzenia podprogowe. Istotny wpływ na energooszczędność mają też fugi montażowe, które uszczelnia się przy pomocy materiałów o niskiej przewodności termicznej λ < 0,039 [W/m*K].

 

montaż okien energooszczędnychSystem WIMOUNT – montaż drzwi HST w ociepleniu budynku z wykorzystaniem poszerzenia podprogowego z materiału Hardfoam o wsp. λ = 0,039 (W/mK)

 

Szczelność:  a < 0,07 [m3/m*h*daPa2/3 ]    
Montaż stolarki w systemie WIMOUNT jest kompletny, tzn. nie tylko zaradzi mostkom termicznym przez optymalne położenie okna (w warstwie ocieplenia), ale także zapewni całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej. System pozwala na dokładne uszczelnienie fugi montażowej, dzięki systemowej ramie z EPS, stanowiącej poszerzenie powierzchni ościeży otworów okiennych. Współczynnik infiltracji powietrza dla okna energooszczędnego zamocowanego w systemie WIMOUNT odpowiada 4 najwyższej klasie przepuszczalności powietrza a < 0,07 [m3/m*h*daPa2/3 ]. W badaniach wodoszczelności uzyskano wynik – do 1050 [Pa], odpowiadający najwyższej klasie wodoszczelności.

 

montaż okien energooszczędnychSystem WIMOUNT zapewnia całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej przez fugi montażowe

 

Bezpieczeństwo :
Montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, ponieważ powinien zapewniać niezawodne i bezpieczne mocowanie stolarki przez wiele lat. System WIMOUNT daje gwarancję pewnego i trwałego montażu energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej przez zastosowanie kotew i podpór mechanicznie mocowanych (bez udziału kleju) do ścian, płyt fundamentowych i stropów. Nośność charakterystyczna kotwy termicznej wykorzystywanej w roli konsoli nośnej wynosi 180 [kg]. W badaniach odporności na obciążenia wiatrem okna zamocowanego w systemie WIMOUNT uzyskano wynik – do 3000 [Pa].

Ponadto:

  • Montaż jest wykonywany zgodnie z wytycznymi instytutu RAL.
  • Rozkład kotew montażowych jest projektowany przez program, który wylicza obciążenia stałe i zmienne, działające na poszczególne punkty stolarki okiennej.
  • Montaż pozostaje pod kontrolą firmy EJOT w sensie poprawności i należytej staranności wykonania.

 

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.ejot.pl
Skontaktuj się z firmą klikając tutaj.
 

 

montaż okien energooszczędnych montaż okien energooszczędnychUstalony przez program rozkład kotew termicznych w oknie jednoskrzydłowym rozwiernym na prawo (fot. po lewej).
Ustalony przez program rozkład kotew termicznych i podpór stalowych w drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych z wysokim progiem (fot. po prawej).

 

42-793 Ciasna, ul. Jeżowska 9, woj. śląskie
tel. +48 34 35 10 660,