Układy wentylacyjne – klasy szczelności
Zgodnie z normą PN-EN-12237 „Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”, klasyfikacja szczelności dla okrągłych przewodów i kształtek wentylacyjnych wygląda następująco:

 

Klasa szczelnościWartości graniczne ciśnienia statycznego [Pa]Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności
[m3s-1m-2]
Rekomendowane zastosowanie
(nie podane w normie)
 NadciśnieniePodciśnienie  
A5005000,027 • pt0,65 10-3
B10007500,009 • pt0,65 10-3Minimalna klasa dla przewodów wentylacyjnych
C20007500,003 • pt0,65 10-3Dla systemów o zwiększonej efektywności energetycznej
D20007500,001• pt0,65 10-3Systemy specjalne ze zwiększonymi wymogami higienicznymi

Pt – ciśnienie próbne
Odpowiednikiem powyższej normy dla kanałów prostokątnych jest: PN-EN-1507 „Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”.

– Normy nie podają jednoznacznie, do jakich typów instalacji należy stosować każdą z powyższych klas. Zalecają jedynie, aby przeciek powietrza nie przekraczał 2% całkowitego przepływu powietrza przez działający system, co odpowiada klasie B. Wybór optymalnej klasy szczelności dla danego projektu należy więc do projektanta układu wentylacyjnego – mówi Wojciech Dworakowski z firmy Lindab, która oferuje innowacyjne i szczelne kanały wentylacyjne z fabrycznie montowanymi uszczelkami.

Szczelna wentylacja efektywna energetycznie
Istnieje wiele wymiernych korzyści wynikających z zastosowania systemów o podniesionej klasie szczelności nawet w przypadku instalacji, w których nie jest to konieczne w prawnego punktu widzenia. Najważniejszym z nich jest bezpośredni wpływ szczelnego systemu wentylacyjnego na efektywność energetyczną budynku. Bardziej szczelne systemy mogą pracować przy niższym ciśnieniu, a co za tym idzie – przy mniejszym poborze energii przez wentylatory. Ponadto pozwalają na pełne wykorzystanie korzyści z takich obszarów jak rekuperacja i wykluczają możliwość mieszania się powietrza nawiewanego z wywiewanym.
Szczelność jest kluczowym czynnikiem w instalacjach wykorzystujących urządzenia grzejące lub chłodzące, bowiem nieszczelności są miejscami, gdzie występują straty ciepła, które później muszą być kompensowane zwiększonym poborem prądu. Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy klasami A i D w układach, które korzystają z rekuperacji i klimatyzacji dochodzą nawet do 30%.
– Kolejnym czynnikiem jest czystość transportowanego powietrza. Nieszczelności mogą być drogą, którą kurz i zanieczyszczenia dostają się do systemu wentylacyjnego w miejscach nieprzewidzianych przez projektanta. Nieszczelne układy są bardzo trudne w zbalansowaniu i generują dodatkowy hałas. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na jakość klimatu w wentylowanych pomieszczeniach, a także znacznie utrudniają obsługę i konserwację systemu – podkreśla Wojciech Dworakowski .

Przewody wentylacyjne zgodne z przepisami
Musimy również pamiętać, że to jakiej klasy przewody wentylacyjne wybierzemy będzie miało istotny wpływ na spełnianie nowych wymagań dla systemów wentylacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Dyrektywa ErP określa ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. W świetle dużej wagi przywiązywanej do ochrony środowiska, inwestycja w system o podniesionej klasie szczelności zapewni zgodność z normami nawet w przypadku ewentualnych zaostrzeń przepisów w przyszłości.

Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych
Procedura wykonywania pomiarów szczelności jest skomplikowana i wymaga specjalistycznego sprzętu. Dodatkowym utrudnieniem przy porównaniu wyników pomiędzy różnymi typami prawdziwych układów jest wysoka złożoność zjawiska, liczba czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki i faktu, że nieszczelności nie skaluje się pomiędzy instalacjami o różnych rozmiarach.

 

kanały wentylacyjneProjekt, na bazie którego przeprowadzono eksperyment, to standardowy układ biurowy dla pomieszczenia 12 x 12m. Ze szczegółową metodologią badania i wykorzystanymi elementami można zapoznać się TUTAJ.

 

Na zlecenie Lindab ośrodek badawczy TÜV przeprowadził więc eksperyment porównujący charakterystykę 5 najbardziej popularnych rozwiązań, opartych na identycznym układzie, zbudowanych przy wykorzystaniu różnych technik montażowych. Ośrodek badawczy TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland, specjalizuje się w badaniach technicznych dla produktów przeznaczonych dla przemysłu i branży B2B.
W eksperymencie wykorzystano następujące produkty:

 

kanały wentylacyjne

Kanały okrągłe Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami

Systemy kanałów okrągłych Lindab z fabrycznie dopasowanymi uszczelkami. Łączenie elementów odbywa się za pomocą blachowkrętów.

Dowiedz się więcej

kanały wentylacyjne

Kanały okrągłe Lindab, uszczelniane taśmą

System kanałów okrągłych bez uszczelki, w którym do uszczelnienia wykorzystano taśmę PVC, a do łączenia elementów blachowkręty.

Dowiedz się więcej

kanały wentylacyjne

Kanały okrągłe Lindab, uszczelniane silikonem

System kanałów okrągłych bez uszczelki, montowany na blachowkręty i uszczelniany silikonem.

Dowiedz się więcej

kanały wentylacyjne

Lindab Safe Click

Innowacyjny system kanałów okrągłych Lindab wyróżniający się fabrycznie montowanymi, podwójnymi uszczelkami, ułatwiającymi montaż i gwarantującymi idealne i trwałe połączenie bez konieczności stosowania blachowkrętów ani dodatkowego uszczelnienia.

Dowiedz się więcej

kanały wentylacyjne

Kanały prostokątne Lindab

System kanałów prostokątnych łączony przy pomocy kołnierzy, opasek uciskowych i uszczelek na ramce.

Dowiedz się więcej

 

Systemy wentylacyjne uszczelkowe – bezkonkurencyjna szczelność
Wyniki pomiarów szczelności jednoznacznie wykazują, że systemy uszczelkowe jako jedyne są w stanie osiągnąć klasę szczelności D. Nieszczelność w badanej instalacji dla systemów uszczelkowych Lindab nie przekroczyła wartości 0,8 l/s przy ciśnieniu 400 Pa. W systemach uszczelnianych ręcznie podczas montażu nieszczelność była prawie 10 razy większa zarówno przy ciśnieniu dodatnim, jak i ujemnym.

 

    Wartości graniczne
 KlasaNieszczelność w l/sKlasa AKlasa BKlasa CKlasa D
 400Pa+400Pa-l/sl/sl/sl/s
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane taśmąB7,637,4646,215,45,11,7
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane silikonemB7,186,5846,215,45,11,7
Przewody okrągłe Lindab z uszczelkamiD0,80,6446,215,45,11,7
Lindab Safe ClickD0,710,5946,215,45,11,7
Kanały prostokątne LindabB7,256,245518,36,12

 

Różnice są jeszcze bardziej widoczne w teście przy ciśnieniu podniesionym do 1000Pa+. Systemy uszczelkowe Lindab osiągnęły wyniki o ponad połowę lepsze od wartości granicznych podanych w normie.

 

   Wartości graniczne
 KlasaNieszczelność w l/sKlasa AKlasa BKlasa CKlasa D
 1000Pa+l/sl/sl/sl/s
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane taśmąB14,3383,927,99,33,1
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane silikonemB9,6683,927,99,33,1
Przewody okrągłe Lindab z uszczelkamiD1,4783,927,99,33,1
Lindab Safe ClickD1,3183,927,99,33,1
Kanały prostokątne LindabB12,03101,9233,9711,323,77

 

W przypadku testów przy podciśnieniu 750Pa- wyniki systemów uszczelkowych Lindab były ponad trzykrotnie lepsze od wartości krańcowych podanych w normach. Jednoznacznie dowodzi to, że systemu Lindab gwarantują najwyższą szczelność znacznie przekraczającą wymagania regulacji prawnych.

 

   Wartości graniczne
 KlasaNieszczelność w l/sKlasa AKlasa BKlasa CKlasa D
 750Pa-l/sl/sl/sl/s
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane taśmąB11,4683,927,99,33,1
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane silikonemB8,4283,927,99,33,1
Przewody okrągłe Lindab z uszczelkamiD0,9483,927,99,33,1
Lindab Safe ClickD0,8583,927,99,33,1
Kanały prostokątne LindabB984,3528,119,373,12

 

Systemy wentylacyjne szybkie w montażu i z niskim ryzykiem błędu
Wyniki testów wskazują na jeszcze jedną istotną przewagę systemów uszczelkowych nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Dwóch instalatorów spędziło jedynie 4 godziny i 25 minut montując system uszczelkowy Lindab. Dla kanałów okrągłych łączonych śrubami i uszczelnianych taśmą okres ten wydłużył się o 38%, a w przypadku kanałów prostokątnych praca zajęła aż dwukrotnie więcej czasu. Krótszy czas montażu oznacza mniejsze koszty inwestycji, ponieważ skraca czas zaangażowania ekipy budowlanej.
Należy również zwrócić uwagę na to, że systemy, na których wykonywane były pomiary, zostały zamontowane przed ekipę ekspertów. Można przypuszczać, że w rzeczywistych warunkach systemy uszczelkowe wypadłyby jeszcze lepiej.
-Dokładność połączeń w systemach uszczelkowych jest bardziej powtarzalna, mniej uzależniona od jakości pracy instalatora i mniej podatna na błędy niż ma to miejsce w przypadku systemów montowanych na placu budowy. Nie występuje też ryzyko nałożenia zbyt małej ilości substancji uszczelniającej lub uszkodzenia taśmy. Co ważne – gumowe uszczelki są dużo bardziej trwałe i gwarantują utrzymanie swoich właściwości przez wiele lat – podkreśla Wojciech Dworakowski.

 

 Czas montażu [hh:mm]Różnica w czasie
 
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane taśmą06:05155%
Przewody okrągłe Lindab uszczelniane silikonem06:25164%
Przewody okrągłe Lindab z uszczelkami04:25113%
Lindab Safe Click03:55100%
Kanały prostokątne Lindab08:55228%

 

Kształtki i kanały okrągłe z uszczelkami od sprawdzonego producenta
Lata doświadczenia i stałego doskonalenia produktów Lindab zaowocowały powstaniem kompleksowej oferty najbardziej praktycznych, innowacyjnych, szczelnych i efektywnych energetycznie rozwiązań dla wentylacji dostępnych na europejskim rynku. Wszystkie kształtki okrągłe z uszczelkami i kanały okrągłe dostępne w ofercie Lindab spełniają wymagania najwyższej klasy szczelności D zgodnie z normą PN-EN-12237.

 

kanały wentylacyjneLindab w procesie produkcji kształtek wykorzystuje nowoczesne technologie.

 

Wykorzystując w projekcie systemy Lindab z fabrycznie pasowanym uszczelkami uzyskujemy najlepszy możliwy system wentylacyjny, który zagwarantuje najwyższą dostępną na rynku szczelność i jakość, a także zgodność z normami na wiele lat. Przełoży się to na wzrost efektywności energetycznej, niższe koszty utrzymania, zwiększenie komfortu klimatu wewnętrznego i zmniejszenie negatywnego wpływu budynku na środowisko.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.lindab.pl

 

05-850 Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, woj. mazowieckie
tel. +48 22 250 50 50,