Przydomowa oczyszczalnia się opłaca.

Oczyszczalnia ścieków czy szambo? Takie pytanie zadaje sobie wielu inwestorów.

Przy kalkulowaniu kosztów tych inwestycji warto wziąć pod uwagę również wydatki związane z eksploatacją obu rozwiązań. Większość szamb to zbiorniki o pojemności 6 do 10 m3. Przy założeniu, że szambo ma służyć do odprowadzenia ścieków dla czterech mieszkańców, gdzie każdy zużywa około 120-150 litrów wody dziennie, to częstotliwość opróżniania szamba może wynosić nawet dwa do trzech razy na miesiąc. Spory wydatek zważywszy na to, że koszty wywozu nieczystości płynnych stale rosną.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH oferowana osadu czynnego od Eko House pozwala uniknąć konieczności systematycznego wywożenia ścieków i… wydatków.

Jak zdobyć dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej?

Na sam początek powinniśmy zapytać w urzędzie gminy lub wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czy na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków są przyznawane dotacje. Jeżeli tak, to możemy z urzędu gminy pobrać wniosek o przyznanie dotacji. Jego wypełnienie jest proste, a wszystkie niezbędne informacje otrzymamy od sprzedawcy oczyszczalni.

Następnie składamy oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Potrzebujemy także zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której chcemy zyskać dotację.

Musimy również posiadać projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, w czym równiej pomoże nam firma Eko House.
Niezbędna będzie kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Zróżnicowane warunki dofinansowania

Różnice w uwarunkowaniach dotacyjnych dotyczą najczęściej wielkości i przepustowości oczyszczalni oraz samych kwot na jakie opiewa dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej. Programy dotacyjne rozpoczęte w 2021 roku można rozliczać najczęściej do końca kolejnego, czyli 2022 roku.

Niezmiennym i stałym uwarunkowaniem jest likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników. Równie istotne jest, aby lokalizacja i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Co za tym idzie realizacja inwestycji powinna być powierzona firmie takiej jak Eko House.

Współpracującemu ze sprawdzoną firmą beneficjentowi pozostaje jedynie wypełnianie warunków eksploatacyjnych takich jak serwis raz do roku, polegający na odpompowaniu nadmiaru osadu czynnego. W tym miejscu ponownie warto podkreślić, że wybór rozwiązań od Eko House to prostota obsługi bezzapachowej oczyszczalni i niskie koszty eksploatacji.

fot. Eko House

Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej, a działalność gospodarcza i wynajem

Podobnie jak w latach poprzednich w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia na powierzchni do 50% powierzchni użytkowej danego obiektu – wartość kosztów kwalifikowanych ulega proporcjonalnemu obniżeniu o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą lub wynajem.

W 2021 roku gminy przewidują dotacje na oczyszczalnie takie jak VH LIGHT i VH PREMIUM, warto nadmienić, że obie oczyszczalnie posiadają deklarację właściwości użytkowych czyli dokument stwierdzający, że bio-oczyszczalnie VH są zgodne z normą PN-EN 12566- 3:2005+A2:2013. Przed jego wystawieniem, oczyszczalnia jest badana przez 12 miesięcy w notyfikowanej jednostce laboratoryjnej Komisji Europejskiej.

Dzięki spełnieniu tych wymagań, można ubiegać się o dotację na przewidywaną przez nas inwestycję. Warto dowiedzieć się w swojej gminie, jaki procent poniesionych kosztów może zostać nam zwrócony. Montaż klasycznego szamba, nie daje możliwości uzyskania dotacji.

Więcej o samych oczyszczalniach i możliwościach montażu można przeczytać na stronie https://ekohouse-oczyszczalnie.pl/

62-330 Nekla, ul. Jana Nowaka 6 lok. 3, woj. wielkopolskie
tel. 603 310 919, 609 406 147,