Na terenach mieszkalnych o rozproszonej zabudowie, gdzie niemożliwe jest podłączenie kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych zbiorników bezodpływowych. Tak nowoczesne technologicznie rozwiązanie pozwala uniknąć zbyt kosztownej budowy długich sieci kanalizacyjnych, a także kłopotliwego i drogiego wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również aspekt ekologiczny – brak możliwości przenikania ścieków do gleby zapewnia czyste i bezpieczne otoczenie. W jaki sposób działa system przydomowego oczyszczania ścieków? Jakie są koszty utrzymania urządzenia? Czy warto inwestować w tego rodzaju rozwiązanie? Rzetelnych odpowiedzi na te pytania udziela lider w branży przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Polsce – firma Eko House.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – jak działa?

Ścieki dopływające do oczyszczalni trafiają do wstępnej komory denitryfikacji – znajdujący się tu kosz prętowy zatrzymuje większe zanieczyszczenia, które są poddawane wstępnej obróbce. Dodatkowo ścieki są natychmiast napowietrzane pęcherzykami powietrza za pośrednictwem unikalnej technologii VH. Niezwykle istotny jest fakt, że w oczyszczalni VH PREMIUM nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, który charakteryzuje inne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu oczyszczalnia VH PREMIUM nie wydziela brzydkich zapachów. Ścieki przepływają do pierwotnej komory utleniania, gdzie znajduje się układ napowietrzania – dyfuzor, który intensywnie napowietrza ścieki, co wpływa bardzo pozytywnie na rozwój osadu czynnego. Wszystkie funkcje związane z napowietrzaniem i przepompowywaniem ścieków oraz osadu czynnego odbywają się przy pomocy powietrza dostarczanego z kompresora. Brak części elektronicznych wewnątrz oczyszczalni przekłada się na niską awaryjność. Ścieki wpływają do głównej komory denitryfikacji, następuje tutaj przechwycenie wypłukanych w procesie flotacji (pływających) cząsteczek. W przestrzeni denitryfikacji dochodzi do usunięcia zanieczyszczeń azotowych. Ścieki przepływają do głównej komory utleniania, gdzie znajduje się drugi układ napowietrzania – dyfuzor. Działalność mikroorganizmów w tej komorze powoduje usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Technologia równomiernego napowietrzania ścieków zapobiega ich gniciu i powstawaniu odorów – wszystko to bez użycia biopreparatów. Z komory utleniania ścieki przepływają do komory separacyjnej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Osad czynny sedymentuje, czyli opada na dno w dolnej części komory separatora, a oczyszczone ścieki wypływają w górnej części przez odpływ z oczyszczalni.

– Atutem biologicznych oczyszczalni ścieków jest też cena eksploatacji – tego typu rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów finansowych ani na realizację inwestycji, ani w trakcie użytkowania. Dla wielu potencjalnych klientów to bardzo ważne cechy – mówi Robert Nuszkiewicz.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – cena, montaż, dofinansowanie

Objęte 10-letnią gwarancją certyfikowane urządzenia do oczyszczania ścieków firmy Eko House są szczególną szansą rozwoju dla budownictwa jednorodzinnego. Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na budowę własnej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków? Po pierwsze cenę, czyli względy ekonomiczne – samo wybudowanie bio oczyszczalni na pozór wydaje się być dość kosztowną inwestycją, aczkolwiek w dłuższej perspektywie wynagradzają to niskie koszty utrzymania – co można łatwo zauważyć porównując oczyszczalnie biologiczne z szambem.

Wprawdzie cena inwestycji podczas budowy szamba jest niższa niż w przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków, to jednak w ogólnym rozrachunku koszt eksploatacji zbiorników bezodpływowych jest znacznie wyższy.

–Przydomowa biologiczna oczyszczalnia pozwala na odprowadzenie oczyszczonego ścieku do gruntu lub wód powierzchniowych. Wyeliminowanie konieczności częstego opróżniania zbiornika wozem asenizacyjnym sprawia, że koszt inwestycji w BIO oczyszczalnię szybko się zwraca – bo już po 2-3 latach – mówi Robert Nuszkiewicz.

Koszt eksploatacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, bezwonność, brak potrzeby dozowania dodatkowych biopreparatów to tylko niektóre z atutów. Warto pamiętać, że BIO oczyszczalnie mogą być montowane praktycznie w każdym miejscu – nowoczesna technologia sprawia, że warunki terenowo-gruntowe nie stanowią żadnej przeszkody na drodze do ich zainstalowania. Niezależnie od warunków klimatycznych działają one w sposób prawidłowy. Ponadto z uwagi na ich stosunkowo niewielką wagę, prace montażowe mogą być przeprowadzone szybko i sprawnie.

– Nasze oczyszczalnie to urządzenia kompaktowe. Wszystkie komory oczyszczania i cały proces można – po podniesieniu pokrywy – obserwować gołym okiem. Nie trzeba też rozkopywać dużej powierzchni, by zamontować oczyszczalnię. – mówi Robert Nuszkiewicz.
Plusem jest również fakt, że przydomowa oczyszczalnia biologiczna, do której w ciągu doby dopływa mniej niż 7,5 m³ ścieków, nie wymaga specjalnego zezwolenia na budowę. Wymagane jest tylko zgłoszenie zamiaru jej montażu w starostwie powiatowym.

–Montaż należy zgłosić w Starostwie Powiatowym, składając odpowiedni wniosek i dołączając otrzymane od nas dokumenty. Starostwo ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli ten czas minie, a klient nie otrzyma sprzeciwu, to może potraktować to jako milczącą zgodę i przystąpić do realizacji inwestycji – mówi Robert Nuszkiewicz.

Na korzyść biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków przemawia także możliwość uzyskania dofinansowania. Firma Eko House dokłada wszelkich starań, by pomóc klientom w uzyskaniu dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.
– Odpowiadamy na pytania, wysyłamy niezbędne dokumenty. Nasze oczyszczalnie VH PREMIUM i VH LIGHT spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3: 2005+A2: 2013, a więc można na nie otrzymać dofinansowanie ze środków pochodzących z Urzędu Gminy lub nawet do 40% dofinansowania z WFOŚiGW – mówi Robert Nuszkiewicz.

Więcej na https://ekohouse-oczyszczalnie.pl/

62-330 Nekla, ul. Jana Nowaka 6 lok. 3, woj. wielkopolskie
tel. 603 310 919, 609 406 147,