Dobór odpowiedniego rozwiązania ma znaczenie

Technologia i specyfika pracy przydomowych oczyszczalni ścieków sprawia, że ich montaż zawsze powinien być poprzedzony indywidualnym audytem. Analizie muszą zostać poddane m.in. zastane na miejscu warunki gruntowe, potencjalna lokalizacja przyszłej oczyszczalni ścieków czy ostateczny dobór technologii. Czy w danym przypadku lepiej sprawdzi się ekologiczna czy może jednak biologiczna oczyszczalnia przydomowa? Dlatego też tak istotne jest podejście holistyczne i zapewnienie przez firmę pełnej obsługi inwestycji od momentu audytu i zebrania niezbędnej dokumentacji, aż do samego montażu. Klienci coraz lepiej rozumieją te uwarunkowania i szukają oczyszczalni z montażem, jednak znalezienie sprawdzonego wykonawcy nie zawsze jest proste.

fot. EKO-BIO

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Województwo łódzkie może pochwalić się jedną z najbardziej doświadczonych firm w branży montażu i projektowania przydomowych oczyszczalni w trzech technologiach. EKO-BIO , bo o nich tutaj mowa oferują jako producent oczyszczalni ścieków ich wersję ekologiczną, biologiczną i biologiczno-chemiczną. To dotyczy klientów indywidualnych. Natomiast osoby prawne mogą liczyć na zaawansowane rozwiązania przemysłowe. Wszystko to poparte ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletnia znajomość branży procentuje w postaci nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań nawet w postaci oczyszczalni biologiczno-chemicznej dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM. Czym jest wskaźnik RLM? To parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji Przeliczenie jest proste 1 RLM oznacza 1 stałego mieszkańca lub zarejestrowane miejsce noclegowe.

fot. EKO-BIO

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie oczyszczają ścieki bytowe dwuetapowo. Początkowo ścieki są oczyszczane jedynie z substancji nierozpuszczalnych w wodzie. Biorą w nim udział bakterie beztlenowe. Następnie wytrącane osady są poddawane fermentacji w osadniku gnilnym już z udziałem bakterii tlenowych. W ten sposób ścieki mogą zostać oczyszczone nawet w 98%. To, gdzie i w jaki sposób ostatecznie przebiegają te dwa wspomniane etapy zależy już od budowy konkretnego typu oczyszczalni. Wszystkie jednak są w pełni bezpieczne dla środowiska, a ich konstrukcja i funkcjonowanie zapobiegają przenikaniu nieczystości do gleb i/lub wód gruntowych.

fot. EKO-BIO

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i ich rodzaje

W oczyszczalni biologicznej zarówno procesy beztlenowe denitryfikacji jak i tlenowe nitryfikacji zachodzą w tym samym zbiorniku, a jedynie w różnych jego komorach. Do oczyszczania ścieków używa się mikroorganizmów rozmieszczonych na tzw. błonie biologicznej. Jej 1-3 mm warstwa pokrywa złoże z kształtek z tworzyw sztucznych. Przepływające przez nie ścieki są oczyszczane przez bakterie. Dzięki jednemu zbiornikowi z kilkoma komorami oczyszczalnia biologiczna zajmuje mniej miejsca. Dlatego z jej montażem jest niewątpliwie mniej problemów na mniejszych działkach. Co więcej w jej przypadku geologiczne uwarunkowania, specyfika gruntów nie mają znaczenia. Zbiornik urządzenia może być nawet częściowo zanurzony w wodzie i nawet jej wysoki poziom w gruncie nie stanowi żadnego problemu. Laminat poliestrowo-szklany jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie przepuszcza płynów. Pozyskana po procesie oczyszczania szara woda może być bez obaw przekierowana do rowu melioracyjnego, oczka wodnego czy studni chłonnej.

fot. EKO-BIO

W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym z montażem mogą wiązać się pewne uwarunkowania. Oczyszczalnia drenażowa przeprowadza filtrację ścieków w dwóch osobnych sekcjach. Pierwszy etap w zbiorniku gnilnym, a drugi etap przebiega już na drenażu rozsączającym. Aby móc go rozłożyć potrzebna jest duża powierzchnia i przepuszczalne grunty, a tym samym utrzymywanie się niskiego poziomu wód gruntowych.

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem od firmy EKO-BIO. To unowocześniona wersja oczyszczalni biologicznej z pięcioma komorami w zbiorniku, a proces filtracji ścieków bytowych jest wspierany również przez środek chemiczny PIX-113. Pozwala on na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95%.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków łódzkiej firmy są objęte przez nią opieką serwisową. EKO-BIO mają szereg oddziałów na terenie całego kraju i doskonałą obsługę sprzedażową.

O tym, dlaczego warto zaufać firmie i nawiązać z nią współpracę można przeczytać więcej na www.oczyszczalnia.net

95-006 Bukowiec k/Łodzi, ul. Przylesie 7, woj. łódzkie
tel. 506 226 116, +48 784 761 082,