Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie całkowicie bezpieczne dla środowiska. Nieczystości są oczyszczane w miejscu ich powstawania. Następnie są odprowadzane do odbiorników naturalnych, tj. gruntu lub wód powierzchniowych. Oczyszczalnia sprawdza się nawet w trudnych warunkach gruntowych. Można ją instalować na działkach o niewielkiej powierzchni, z wysokim poziomem wód gruntowych, czy nawet terenie górskim, skalistym. To wbrew pozorom bardzo ekonomiczny system, którego koszty utrzymania są znacznie niższe od kosztów utrzymania szamba. Dlatego inwestorzy coraz chętniej z niego korzystają.

Przydomowa oczyszczalnia czy szambo?
Szamba to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób odprowadzania ścieków na terenach nieskanalizowanych. Jednak wielu inwestorów poszukuje rozwiązań alternatywnych, które będą w efektywniejszy sposób odprowadzać domowe nieczystości. Stąd – coraz chętniej wybiera się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dlaczego budowa oczyszczalni opłaca się bardziej niż budowa szamba?

 

przydomowe oczyszczalne ściekówrys. METRIA

 

Szambo należy regularnie opróżniać, a za wywóz nieczystości należy zapłacić. Przykładowo – koszt opróżniania szamba w przypadku czteroosobowej rodziny waha się w granicach 150 – 200 zł. Wywóz ścieków odbywa się co dwa tygodnie. W przeliczeniu daje to rocznie kwotę ok. 2 do 2,5 tys. zł. Dla porównania – wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni kosztuje ok. 200zł. Usługę tę wykonuje się co 2 lata. Różnica jest zatem znacząca, a nakłady poniesione na budowę oczyszczalni zwracają się w pierwszych kilku latach jej użytkowania.

 

przydomowe oczyszczalne ściekówrys. METRIA

 

Za budową przydomowej oczyszczalni przemawia także ekologia. Zbiorniki oczyszczalni biologicznej oraz oczyszczalni hybrydowej podlegają recyklingowi, a powstały surowiec można ponownie wykorzystać. Systemy te są energooszczędne, dzięki czemu użytkownik oszczędza pieniądze i chroni środowisko, w szczególności zasoby wodne. W przypadku oczyszczalni drenażowej recyklingowi podlegają osadniki gnilne, a sam system nie zużywa energii elektrycznej. Szamba, budowane najczęściej z betonu, składują duże ilości trujących gazów i bakterii. Dlatego muszą być szczelne i regularnie opróżniane, aby substancje te nie dostały się do środowiska. Ryzyko przebicia ścieków jest jednak wysokie. Dlatego przy wyborze: oczyszczalnia czy szambo – warto zdecydować się na pierwszą opcję.    

 

przydomowe oczyszczalne ściekówrys. METRIA

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków
Na rynku istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwszy typ stanowią oczyszczalnie biologiczne typu SBR, czego przykładem są urządzenia produkcji firmy METRIA, przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Technologia ta oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.

 

przydomowe oczyszczalne ścieków przydomowe oczyszczalne ściekówOczyszczalnia biologiczna SBR / rys. METRIA

 

Oczyszczalnia biologiczna SBR jest odporna na przeciążenia, wahania temperatury oraz chwilowy brak dopływu ścieków. Wykazuje znacznie mniejszą wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Na pracę oczyszczalni nie wpływają przerwy w dostawie prądu. Oczyszczalnia posiada bezpieczną konstrukcję ze względu na brak części ruchomych oraz pomp elektrycznych.
Zautomatyzowany proces oczyszczania pozwala na pełną kontrolę nad cyklem oczyszczania. Ponadto, oczyszczalnię można ustawić w stan czuwania. Dzięki temu oczyszczalnia może do 2 tygodni pracować bez dopływu ścieków. Oczyszczalnię SBR można wyposażyć dodatkowo w monitoring GPRS i pakietową transmisję danych pozwalające na pełną kontrolę nad urządzeniem przez 24 godziny. To innowacja w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków, a firma METRIA ma wieloletnie doświadczenie w zakresie monitoringu przemysłowego i ponad 1250 obsługiwanych w ten sposób obiektów komunalnych (przepompownie, SUW, POŚ, oczyszczalnie zbiorcze).

 

przydomowe oczyszczalne ściekówSzafa sterownicza oczyszczalni SBR / fot. METRIA

 

Oczyszczalnia hybrydowa
Oczyszczalnia Bio DUO-Hybryda przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na każde warunki gruntowo-wodne. Dedykowana w miejsca pozbawione dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej, ze względu na swoją skuteczność, trwałość i niski koszt eksploatacji. Została zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę METRIA jako alternatywa dla przydomowych oczyszczalni typu SBR.
W oczyszczalni hybrydowej zastosowano dwie niezależne strefy biologiczne. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny wspomagany jest przez zanurzone fluidalne złoże biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych kształtek z PE. Zastosowanie podwójnej technologii hybrydowej pozwala oczyszczalni BIO Duo-Hybryda osiągnąć bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.

 

przydomowe oczyszczalne ścieków przydomowe oczyszczalne ściekówOczyszczalnia Bio Duo-Hybryda / rys. METRIA

 

Hybrydowa oczyszczalnia przydomowa jest jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków. Jest w stanie przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń niż klasyczny system z osadem czynnym ze względu na możliwość zgromadzenia większej ilości biomasy w dwóch postaciach. Oczyszczalnia hybrydowa wykazuje niską wrażliwość na niekorzystne warunki pracy, np. przeciążenia hydrauliczne, okresowe braki prądu, wahania temperatury, zmienne ilości dopływających ścieków czy chwilowy brak dopływu ścieków. Zbiornik wykonany został z polietylenu, dzięki czemu jest odporny na działanie agresywnych substancji, a cały system zachowuje długą żywotność.

Oczyszczalnia drenażowa
Ostatni typ przydomowej oczyszczalni stanowi oczyszczalnia drenażowa z układem rozsączającym. Oczyszczanie ścieków w tym systemie zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach. Podczyszczenie, które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni drenażowej poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych. Efektem tego jest częściowe upłynnienie ścieków. Drugi etap doczyszczania stanowi drenaż rozsączający w procesie tlenowym. Oczyszczone w ten sposób ścieki spełniają parametry polskich i unijnych dyrektyw.
Oczyszczalnia drenażowa posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną – dzięki odpowiednio użebrowanemu zbiornikowi z pionowymi żebrami na dennicach. Jest także najtańszą z dostępnych na rynku oczyszczalni przydomowych.

 

przydomowe oczyszczalne ścieków przydomowe oczyszczalne ściekówfot. 1. Oczyszczalnia drenażowa / fot. 2. Przekrój osadnika / rys. METRIA

 

Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się ze sporymi kosztami. Istnieje jednak możliwość dofinansowania oczyszczalni przez gminę. Mowa tu w szczególności o gminach o rozproszonej zabudowie. Budowa sieci kanalizacyjnej nie jest dla nich opłacalna ekonomicznie, a problem odprowadzania nieczystości musi być odpowiednio rozwiązany.

Ubiegając się o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy złożyć komplet dokumentów w wyznaczonym przez urząd terminie. Niezbędne w tym wypadku są:
– wniosek o uzyskanie dotacji według formularza dostępnego w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej;
– oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, w której ubiegamy się o dofinansowanie;
– projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;
– kopia zgłoszenia budowlanego.
Wysokość kwoty dofinansowania określana jest przez jednostkę samorządową. Może ona stanowić nawet 80% kosztów inwestycji. Wypłata środków z dotacji bardzo często następuje dopiero po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Konieczne jest zatem dysponowanie własnymi środkami pieniężnymi.

 

przydomowe oczyszczalne ściekówfot. METRIA

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym, które ma na celu ochronę środowiska naturalnego. W ostatnich latach tego typu działania są mocno promowane – zarówno przez nasze państwo, jak i Unię Europejską. Stąd, urzędy gmin otrzymują fundusze na ich wspieranie.

Więcej na temat przydomowych oczyszczalni ścieków przeczytasz na stronie: www.metria.pl

02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 29B/146, woj. mazowieckie
tel. 507 086 006, 513 675 234 ,