Oczyszczalnie biologiczne ze studnią chłonną OP.SBR
Obok ekonomii i wszechstronności zastosowań, jest jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że oczyszczalnie ze złożem biologicznym są coraz popularniejsze. W czasach, w których tak dużo mówi się o konieczności poszanowania środowiska naturalnego i racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami, przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków jak najbardziej wpisują się w proekologiczny trend. Przykładem mogą być oczyszczalnie biologiczne OP.SBR firmy Gama-Plastic – znane i sprawdzone systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z szeregiem nowatorskich rozwiązań, ułatwiających adaptację do różnorodnych warunków. Niski koszt zakupu urządzeń, ich bezawaryjna eksploatacja, a także łatwy i szybki montaż oraz nieskomplikowana obsługa stawiają urządzenia OP. SBR w czołówce wśród biologicznych oczyszczalni ścieków.

 

oczyszczalnie biologiczneOczyszczalnia OP2x1000 W-BOX.

 

Jak działa biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków OP.SBR? W osadniku wstępnym, do którego dopływają ścieki, poddawane są one sedymentacji, a następnie są cyklicznie porcjowane do komory reaktora, w gdzie są napowietrzane (proces ten odbywa się za pomocą dyfuzora, do którego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy membranowej). W komorze odbywa sie naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych. Następnie po komorze reaktora ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza sie na dnie stożka, skąd nagromadzony osad jest zawracany do komory reaktora, a nadmiar cyklicznie do osadnika wstępnego.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że oczyszczoną w ten sposób wodę można użyć ponownie, np.  zagospodarować jako oczko wodne, gromadzić w zbiornikach retencyjnych albo odprowadzać do gruntu. W przypadku instalacji oczyszczalni biologicznej ze studnią chłonną, nadmiar wody ze studni może być okresowo wykorzystany do nawadniania działki za pomocą pompy umieszczonej na płycie lub w małym pojemniku. Urządzenia drenarskie typu tunele, pakiety czy studnia chłonna w oczyszczalni biologicznej nie tylko zastępują tradycyjną warstwę rozsączającą ze żwiru i rur PVC, ale i zapewniają kilkakrotnie większą powierzchnie i pojemność magazynowania. W efekcie wymagana powierzchnia terenu może być 2 do 5 razy mniejsza niż w przypadku żwiru czy kamieni.

 

oczyszczalnie biologiczne oczyszczalnie biologiczneOczyszczalnia na pakietach drenarskich OP-2×1000 PD (po lewej) i na tunelach drenarskich OP-2×1000 TD (po prawej).

 

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym OPmicroMBBR
Innym systemem oczyszczania ścieków proponowanym przez firmę Gama Plastic jest OPmicroMBBR – rozwiązanie, w którym zastosowano biologiczne oczyszczanie ścieków ze złożem ruchomym napowietrzanym. Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania, które zapewniają stabilny przebieg procesów oczyszczania.
Zasada działania oczyszczalni ze złożem biologicznym OPmicroMBBR opiera się na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń przez tzw. biofilm, czyli błonę biologiczną, która zaczyna narastać w przeciągu kilku godzin po rozpoczęciu procesu oczyszczania. Biofilm narasta na elementach kształtek z tworzywa w całej objętości zbiornika reaktora, który jest zaprojektowany tak, aby utworzyć jak największą powierzchnię czynną, a zarazem optymalne warunki do życia dla różnych kultur mikroorganizmów. Zawieszony na cylindrycznych kształtkach  biofilm jest mieszany w komorze reaktora biologicznego za pomocą sprężonego powietrza z dmuchawy membranowej.
Zastosowanie ruchomego złoża biologicznego w oczyszczalni zapewnia jej stabilną pracę, przyjecie większych ładunków zanieczyszczeń oraz pomniejszenie kubatury reaktorów biologicznych. W tym wypadku nie ma też konieczności recyrkulacji osadu. Technologia ta sprawdzi się przy każdym kształcie reaktora, zapewniając wysoką odporność na zmiany pH i temperatury oraz redukcję osadu nadmiernego nawet o 50%.

 

oczyszczalnie biologiczne oczyszczalnie biologiczneOsadnik 300 litrów i studnia chłonna.

 

Oczyszczalnie biologiczne drenażowe
Jako przydomowe oczyszczalnie ścieków świetnie sprawdzają się też oczyszczalnie drenażowe. W tym systemie oczyszczanie ścieków zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach. Najpierw w osadniku gnilnym są one wstępnie oczyszczane przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek i klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika. Następnie ścieki są biologicznie oczyszczane na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w zależności od warunków terenowych. Może to być np. złoże drenażowe, studnia chłonna, złoże rozsączające w kopcu, złoże filtracyjne pionowe lub poziome, złoże trzcinowe.
Również w tym wypadku w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych dochodzi do rozwoju mikroorganizmów, które tworzą błonę biologiczną. Powoduje ona rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne i na masę komórkową. Następnie, już w gruncie, zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które – w zależności od warunków gruntowych – są gromadzone lub wymywane.

Za stosowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków przemawia wiele, przede wszystkim możliwość zbudowania ich na niewielkich działkach, na obszarach z wysokim poziomem wód gruntowych czy nawet na terenach górzystych. Jednak nie tylko trudny teren jest dziś jedynym bodźcem do inwestycji w biologiczne oczyszczalnie ścieków. Prosty rachunek ekonomiczny pokazuje, że koszty ich utrzymania są zdecydowanie niższe niż szamba, a dodatkowym bonusem jest możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody.