Przydomowa oczyszczalnia ścieków w 6 krokach

Od pomysłu do codziennego użytkowania własnej przydomowej oczyszczalni ścieków dzieli nas kilka niezbędnych do podjęcia działań. Od określenia warunków wodno-gruntowych miejsca inwestycji, przez sporządzenie i zgłoszenie dokumentacji, po pozyskanie dofinansowania i prace montażowe wraz z rozruchoem instalacji. O czym należy pamiętać, decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków? – zobaczcie sami.

 

 

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu EKO-BIO działają w technologii hybrydowej niskoobciążonego zanurzonego złoża, wspomaganego osadem czynnym. Zbiorniki wykonane są z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Z podobnych materiałów budowane są dalekomorskie jachty. Oczyszczalnia biologiczna jest zbiornikiem pięciokomorowym z napowietrzaniem złoża aktywnego. Dzięki temu oczyszczanie tlenowe i beztlenowe zachodzi w zbiorniku. Tam też realizowane są oba procesy unieszkodliwiania substancji zawartych w ściekach, tj. denitryfikacja i nitryfikacja. Woda oczyszczona w oczyszczalni EKO-BIO jest wodą w II klasie czystości i może być wprowadzana bezpośrednio do istniejących cieków wodnych i/lub wód gruntowych. Zastosowana technologia jest odporna na chwilowe spiętrzenia w dopływie ścieków, jak również na przerwy w napowietrzaniu spowodowane awariami sieci energetycznej.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków EKO-BIO jest całkowicie bezzapachowa, jeżeli tylko odpowiednio ją użytkujemy, a wentylacja poprowadzona zostanie wysoką rurą fi 110. Aby mieć pewność korzystania z wytrzymałej i szczelnej instalacji, należy korzystać z usług renomowanych producentów. Eksperci EKO-BIO zwracają uwagę na trzy elementy istotne przy wyborze dostawcy i urządzeń. Są nimi: aktualne deklaracje posiadania certyfikatu zgodności zbiorników z obowiązującymi normami, wytrzymałość zbiorników poparta głębokością w jakiej można montować zbiornik bez dodatkowych wzmocnień (> 1 m), dobowe obciążenie ścieków, które oczyszczalnia jest w stanie przerobić. Jeśli dodamy do tego zachowanie przy montażu odległości określonych w przepisach prawa i wsparcie fachowców przy finalizacji inwestycji lub pozyskaniu dotacji, możemy cieszyć się na własnej działce prawidłowym działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków i dofinansowanie w 2020 roku

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od liczby użytkowników sieci, pojemności oraz dobowej przepustowości zbiornika. Modele oczyszczalni EKO-BIO mieszczą się w przedziale cenowym od 6400 zł netto do 14500 zł netto dla największych modeli. EKO-BIO udostępnia pełne informacje o cenach produktów (kwoty netto + 23% VAT) na swojej stronie internetowej www.oczyszczalnia.net.

Przy wyborze optymalnego modelu warto zwrócić uwagę, że na kompletną cenę przydomowej oczyszczalni ścieków składają się elementy takie jak: koszty samego zbiornika, koszt wyposażenia dodatkowego (rury, studzienki), koszt materiałów (piach, żwir), koszt montażu oraz sprzętu, czyli praca koparki z operatorem. W celu precyzyjnego określenia ceny inwestycji warto więc umówić się na bezpłatną wizję lokalną z fachowcami EKO-BIO. Wizyta eksperta nie zobowiązuje do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, a z pewnością zapobiegnie przykrym niespodziankom i podwyżce ceny prac budowlanych.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Inwestując w przydomową oczyszczalnię ścieków, możemy też ubiegać się o dofinansowanie lub pożyczkę. Programy unijne dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2020 roku koordynują organy samorządowe, takie jak starostwa i gminy. Programy lokalne, które dla osób fizycznych mogą okazać się bardziej korzystne i przystępne, nadzorują jednostki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabory wniosków aktualizowane są czasem kilka razy w roku. Jeśli nie spełniamy kryteriów dla beneficjentów programów dotacyjnych, o środki na realizację inwestycji można ubiegać się także w bankach, korzystając z preferencyjnych kredytów na cele ekologiczne. Jeśli nie wiemy, która opcja dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2020 roku jest dla nas najbardziej odpowiednia, możemy skorzystać z pomocy i doradztwa ekspertów EKO-BIO.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dokumentacja i modele

Jeśli mamy już określoną formę finansowania lub dopłat do przydomowej oczyszczalni ścieków, możemy skupić się na zakupie konkretnego modelu oraz dopracowaniu kwestii formalno-prawnych. Eksperci EKO-BIO upraszczają klientom etap kompletowania dokumentacji, oferując szczegółowe opracowanie produktu, niezbędne do zgłoszenia w organie samorządowym zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie zawiera między innymi: opis techniczny budowy i zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków, opis technologii obróbki osadów ściekowych, warunków wodno-gruntowych czy wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo konieczne jest złożenie potwierdzenia dysponowania działką na cele budowlane, map poglądowych umiejscowienia inwestycji, projektu oczyszczalni. Samorząd ma 21 dni na zatwierdzenie wniosku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Eksperci EKO-BIO dostarczają urządzenie w terminie 10 dni od zakupu konkretnego modelu, po wcześniejszej wizji lokalnej i szczegółowych ustaleniach z klientem. Transport na terenie Polski wliczony jest w cenę produktu. EKO-BIO oferuje cztery podstawowe modele i ceny przydomowej oczyszczalni ścieków. Zbiornik EKO-BIO 2500 przeznaczony jest orientacyjnie do użytku dla grup do 6 osób. To model o przepustowości dobowej 0,83 m3/dobę, pojemności zbiornika 2,5 m3 i wadze do 190 kg. Rozszerzeniem zestawu podstawowego jest model EKO-BIO 4000. To zbiornik do 10 osób, o przepustowości 1,3 m3/dobę, pojemności 4m3 i masie do 240 kg. Dla grup około 15 użytkowników można wybrać także zbiornik EKO-BIO 6000, który jest bardziej wydajny (przepustowość 2m3/dobę, pojemności 6 m3 i masie do 290 kg.), a co za tym idzie dostępny jest w wyższej cenie niż EKO-BIO 4000. Najbardziej pojemnym modelem jest EKO-BIO 8000. To urządzenie dla grup użytkowników do 20 osób, przepustowości dobowej 2,6 m3/dobę, pojemności 8m3 i masie do 350 kg. Oczyszczalnię należy dobierać jednak przede wszystkim w oparciu o średnią miesięczną ilość produkowanych przez obiekt ścieków, a nie tylko liczbę korzystających użytkowników.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Podstawowe atuty działania przydomowej oczyszczalni ścieków sprawdzają się także w zastosowaniach gospodarczych, biznesowych i przemysłowych. EKO-BIO dostarcza oczyszczalnie dla obiektów hotelarskich, hal i magazynów, obiektów edukacyjnych, kulturalnych i biurowych, a także stacji benzynowych, gospodarstw rolnych i małych wsi. Niezależnie bowiem od specyfiki obiektu, są to rozwiązania ekologiczne, nowoczesne i gwarantujące znaczne oszczędności finansowe w eksploatacji mediów codziennego użytku. A w przypadku uzyskania dopłat do przydomowej oczyszczalni ścieków całkowita cena amortyzuje się jeszcze szybciej. W ofercie EKO-BIO znajdziemy także szamba ekologiczne oraz najnowocześniejsze rozwiązanie, jakim jest biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH, pozwalająca na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95%.

Ze szczegółową ofertą firmy EKO-BIO można zapoznać się na stronie www.oczyszczalnia.net

95-006 Bukowiec k/Łodzi, ul. Przylesie 7, woj. łódzkie
tel. 506 226 116, +48 784 761 082,