Korzyści płynące z przydomowej oczyszczalni ścieków

Biologiczna oczyszczalnia to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie, służące do oczyszczania i odprowadzania ścieków. Woda przepływa przez różne komory, gdzie mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne. Oczyszczalnie biologiczne usuwają zanieczyszczenia, zapobiegając ich dostaniu się do wód gruntowych i powierzchniowych. Wykorzystanie naturalnych procesów biologicznych sprawia, że jest to rozwiązanie bardziej przyjazne dla środowiska niż szambo. Porównując te dwie opcje, warto zwrócić uwagą również na częstość konserwacji. Oczyszczalnie biologiczne wymagają rzadszych prac konserwacyjnych w porównaniu do szamb, ponieważ mikroorganizmy same przeprowadzają procesy oczyszczania. Ścieki mogą być odprowadzane do cieków wodnych czy studni chłonnych, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. Co więcej, można je również z powodzeniem wykorzystać do podlewania ogrodu.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Oczyszczalnia biologiczna – opinie

Jakie opinie przeważają wśród użytkowników oczyszczalni biologicznej? Przede wszystkim wskazują one na skuteczność, brak uciążliwości w porównaniu do obsługi szamba oraz przyjazność dla środowiska. Choć początkowo trzeba ponieść koszty związane z samą instalacją, eksploatacja oczyszczalni biologicznej wiąże się ze zdecydowanie niższymi kosztami niż w przypadku szamba. Jak wskazuje producent przydomowych oczyszczalni ścieków – Eko-Bio – roczny koszt utrzymania przy pięcioosobowej rodzinie wynosi około 330 złotych (w tym koszty prądu, bakterii i jednego wywozu nieoczyszczonego osadu). Z kolei za regularne oczyszczanie szamba musimy zapłacić około 150-200 złotych jednorazowo. Wśród wskazywanych zalet znajduje się również bezzapachowość urządzenia, czego przyczyną jest wysokie odpowietrzanie w budynku ponad kalenicę. Oczyszczalnie biologiczne są postrzegane jako bardziej przyjazne dla środowiska, wykorzystują bowiem naturalne procesybiologiczne do oczyszczania wód. W końcu można też przestać się obawiać, że zbiornik przepełni się, a nieczystości wydostaną na powierzchnię.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO

Eko-Bio oferuje 4 modele oczyszczalni biologicznej, w zależności od liczby użytkowników. Zaprojektowane przez producenta urządzenie działa praktycznie bezobsługowo. Wystarczy co 2 tygodnie zaaplikować niewielką ilość preparatu bakteryjnego wprost do muszli klozetowej, zaś raz na 9 miesięcy wybrać osad nagromadzony w komorze denitryfikacji zwykłym wozem asenizacyjnym. Stosowanie oczyszczalni nie stanowi zagrożenia dla środowiska – oczyszczone przez nią ścieki nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Urządzenia spełniają wymagane europejskie normy. Można je instalować w trudnych warunkach gruntowych, a w razie zapotrzebowania przenieść bądź rozbudować. Dzięki procesom zachodzącym w oczyszczalniach EKO-BIO ścieki zamieniają się w wodę o II klasie czystości. Inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie – koszt montażu zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania. Na urządzenie producent udziela aż dziesięcioletniej gwarancji. Ponadto, służy też wsparciem merytorycznym na każdym etapie samodzielnego montażu oczyszczalni, który nie powoduje utraty gwarancji, w przypadku zastosowania się do zaleceń.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Przeważająca większość opinii wskazuje na przewagę tego typu rozwiązania nad tradycyjnym szambem. Szambo może być odpowiednie w krótkoterminowych lub trudno dostępnych miejscach, podczas gdy oczyszczalnia biologiczna zapewnia bardziej zaawansowane i ekologiczne rozwiązanie, chociaż z większymi kosztami początkowymi.

Z ofertą firmy EKO-BIO można zapoznać się na stronie: https://oczyszczalnia.net/

95-006 Bukowiec k/Łodzi, ul. Przylesie 7, woj. łódzkie
tel. 506 226 116, +48 784 761 082,