Przeciekanie podziemnych części budynków
Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że zawilgocenia obiektów to duży problem, który bardzo niekorzystnie odbija się na kieszeni inwestora. Wydatki ponoszone na naprawy, trudności z wynajmem, obniżenie wartości budynków... koszty te można mnożyć, a próby oszczędzania za wszelką cenę i rozwiązywania problemu przecieków „na chwilę” jeszcze bardziej zwiększają wydatki.
- Woda karze bezwzględnie i każdy, nawet najdrobniejszy błąd projektowy, a szczególnie realizacyjny, skutkuje przeciekami lub zawilgoceniami. Dlatego priorytetem powinna być wieloletnia skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych – mówi Paweł Góra z firmy KPB Cracovia sp. z o.o., która oferuje nowoczesne technologie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Papier przyjmie wszystko, dlatego bardzo często udzielane na piśmie gwarancje są w praktyce niewiele warte, jeśli sam projekt wykonania hydroizolacji nie został poparty odpowiednią analizą rozwiązań projektowych i nie stanowi połączenia zalet różnych produktów i systemów.
- Przy realizacji różnych prac zależy nam, aby udzielona gwarancja szczelności znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego zawsze poszukujemy najbardziej skutecznych i korzystnych finansowo rozwiązań technicznych. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych, bardziej skomplikowanych przypadkach, skalkulowana rynkowo cena usługi będzie pochodną absolutnie niepodważalnej i priorytetowej niezawodności przyjętego systemu izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej – podkreśla Paweł Góra.

 

hydroizolacje bezpowłokowe hydroizolacje bezpowłokowefot. KPB Cracovia

 

Zalety hydroizolacji bezpowłokowych, powłokowych i iniekcyjnych
„Biała wanna, biały strop” to metoda, która gwarantuje wieloletnie skuteczne uszczelnienie bez konieczności stosowania powłok hydroizolacyjnych. Niezaprzeczalną zaletą tego typu izolacji jest przyspieszenie procesu wznoszenia obiektów, gdyż jest ona wykonywana równocześnie z pracami ciesielskimi oraz zbrojarskimi, praktycznie niezależnie od temperatury otoczenia.
- Warto pamiętać, że izolacja bezpowłokowa ma dużą odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Chroni zbrojenie przed korozją, a ewentualne naprawy są technicznie łatwe do przeprowadzenia – zauważa Paweł Góra.
W środowiskach agresywnych chemicznie doskonale sprawdzają się wodoszczelne i mrozoodporne powłoki i membrany, które są wykonywane na elementach istniejących lub będących w trakcie realizacji. Można je montować praktycznie na każdym rodzaju podłoża bez konieczności wykonywania żelbetowej wanny. Podobnie jak w metodzie bezpowłokowej, również w tym wypadku zyskujemy ochronę zbrojenia przed korozją, a tego typu hydroizolacja jest odporna na znaczne obciążenia dynamiczne oddziaływujące na konstrukcję.
Coraz bardziej popularną metodą izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są też iniekcje niskociśnieniowe oraz wysokociśnieniowe.
Sprawdzają się one tam, gdzie inne metody zawiodły lub z biegiem czasu straciły swoje właściwości.
Różnorodny wachlarz materiałów iniekcyjnych pozwala dobrać technologię indywidualnie do każdego problemu z nieszczelnościami, a aplikację od strony negatywnego parcia wody można wykonać nawet w rysy od 0,1mm. Tego typu hydroizolacje mogą pełnić zarówno funkcję uszczelniającą, jak i wzmacniającą konstrukcję.

 

hydroizolacje bezpowłokowe hydroizolacje bezpowłokowefot. KPB Cracovia

 

Co decyduje o wyborze metody hydroizolacji?
Gdy coś jest do wszystkiego, to jest... do niczego. Żadna z powyższych metod izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nie gwarantuje skuteczności w każdej sytuacji. W przypadku hydroizolacji części budynków zagłębionych w gruncie trzeba uwzględnić np. warunki gruntowo-wodne posadowienia budowli, stopień skomplikowania rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, agresywność środowiska wodnego; w przypadku stropów, dachów, stropodachów, odwróconych tarasów trzeba jeszcze dodatkowo mieć na względzie ich aspekt użytkowy.
- Bazując na naszych zagranicznych i polskich doświadczeniach oraz wiedzy zatrudnionych u nas architektów i inżynierów budownictwa, jesteśmy w stanie zaoferować najkorzystniejsze rozwiązania techniczne, uwzględniające w całości hydroizolację bezpowłokową, nie wykluczając jednak możliwości połączenia rozwiązań „białej wanny” i „białych stropów” z innymi rodzajami hydroizolacji, które mogą stanowić jej technicznie uzasadnione uzupełnienie –wyjaśnia  Paweł Góra.

 

hydroizolacje bezpowłokowe hydroizolacje bezpowłokowefot. KPB Cracovia

 

Obok hydroizolacji nowo budowanych obiektów, firma KPB Cracovia oferuje również wykonywanie iniekcji oraz prac doszczelniających w istniejących obiektach. Każda z prac jest oczywiście poprzedzona konsultacjami technicznymi dotyczącymi wyboru optymalnego, a zarazem najkorzystniejszego ekonomicznie w danym wypadku rozwiązania.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.hydroizolacje.kpbcracovia.pl

 

30-070 Kraków, ul.Piastowska 44c, woj. małopolskie
tel. 12 639 19 70,