Dla zdrowia domowników

Świeże powietrze jest podstawą dla dobrego samopoczucia oraz zdrowia. Co jednak możemy zrobić, kiedy otwierane szeroko okna powodują znaczne wychłodzenie całego mieszkania lub domu? Warto rozważyć montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która automatycznie i ekonomicznie przeprowadzi wymianę powietrza. Dodatkowo, centrala systemu odzyska energię, dzięki czemu powracające powietrze będzie już ogrzane, co nie spowoduje obciążenia i wzrostu kosztów za ogrzewanie domu, a wręcz poprawi jego bilans cieplny.

W trosce o prawidłowy stan budynku

Wymiana powietrza jest istotna nie tylko dla domowników, ale także samego budynku. Nowoczesne budownictwo zakłada stosowanie coraz szczelniejszych okien i drzwi oraz kompleksowe izolowanie budynku – od piwnicy aż po dach. Taka pełna hermetyczność ma jednak swoje wady, jedną z nich jest nieodpowiednia wentylacja. Szczelne budynki są w dużej mierze narażone na zjawisko kondensacji, które może prowadzić do powstania szkodliwych dla ludzi pleśni i grzybów. Nieestetyczne czarne plamy w łazienkach, na oknach i za meblami, naprawdę ciężko jest usunąć. Jednak dopóki problem zawilgocenia nie jest rozwiązany, samo usuwanie pleśni nic nie pomoże. Niezależnie od tego, czy budujemy nowy dom, czy też remontujemy starsze mieszkanie, zdecydowanie pomocny będzie montaż wentylacji mechanicznej, która rozwiąże problem nadmiernej wilgoci oraz zabezpieczy budynek przed powstawaniem pleśni.

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – to się opłaca!

Mechaniczna wentylacja z odzyskiem jest obecnie prawdziwym hitem wśród inwestorów oraz osób samodzielnie budujących i remontujących domy. Jest nie tylko łatwa w montażu, ale daje ogromne możliwości w zakresie dowolnego projektowania oraz rozprowadzenia kanałów po domu. Wentylacja mechaniczna jest znacznie bardziej efektywna od wentylacji naturalnej (okresowe otwieranie okien) oraz grawitacyjnej (stosowanie wywietrzników, najczęściej nad oknami), a dodatkowo zastosowana rekuperacja, czyli odzysk ciepła sprawia, że nie ma tu mowy o stratach energii oraz wyższych kosztach za ogrzewanie. Montaż wentylacji mechanicznej zapewnia w pełni kontrolowaną wymianę powietrza, niezależnie od temperatur panujących wewnątrz lub na zewnątrz. Wentylacja mechaniczna opiera się na systemie kanałów powietrznych, które montuje się w domu oraz połączonych z nimi wentylatorach (nawiewny i wywiewny). Wymiana powietrza odbywa się poprzez wcześniej zaprogramowaną pracę tych wentylatorów (na zasadzie różnicy ciśnienia w budynku i poza nim). W przypadku instalacji z rekuperatorem, zastosowany jest także wymiennik ciepła (krzyżowy przeciwprądowy lub obrotowy), który wykorzystując ciepło powietrza wywianego, ogrzewa nowe powietrze, doprowadzane do pomieszczenia. Na system wentylacji mechanicznej składają się także filtry powietrza oraz urządzenia sterujące.

Jak to obliczyć?

Zanim przeprowadzimy samodzielny montaż wentylacji mechanicznej, zapoznajmy się z normami odnośnie warunków technicznych, dotyczących wentylacji. Pierwszą z istotnych kwestii jest fakt, że zgodnie z obowiązującym prawem, sama wentylacja naturalna (czyli otwieranie okien), nie może być jedynym systemem wentylacyjnym w budynkach mieszkalnych. Pełne przepisy dotyczące wymagań wentylacyjnych w budynkach znajdziemy w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami). Aby prawidłowo obliczyć strumień powietrza wentylacyjnego należy stosować normę PN-B-03430:1983/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. W załączonej do normy tabeli znajdziemy wymagane ilości powietrza usuwanego bądź nawiewanego do pomieszczeń, co przyda się w projektowaniu i montażu wentylacji mechanicznej. Minimalna wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego zależy od tego, jakie jest to pomieszczenie (kuchnia, łazienka, pokój mieszkalny, pomieszczenie gospodarcze), jaką ma wielkość, czy posiada okno czy też nie, a także w przypadku kuchni – jaka kuchenka jest tam zastosowana oraz ile osób mieszka w danym domu. Poniżej przykłady konkretnych wytycznych:

– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h,
– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób i 50 m3/h dla więcej niż 3 osób,
– w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
– w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h,
– w wydzielonym WC – 30 m3/h,
– w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h,
– w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną – 70 m3/h,
– dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h,

Ważna jest także wielkość pomieszczeń – zaleca się, aby stosunek ilości wymienianego powietrza do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian) zawierał się w granicach 0,3–0,8. Przepisy dodatkowo regulują konieczność możliwości regulacji strumienia w systemach wentylacyjnych w przedziale 60-150%. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla pokojów mieszkalnych z kolei powinien wynosić 20 m3/h dla każdego mieszkańca (ale nie mniej niż 1 wymiana na godzinę). Jeśli mówimy o pokojach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach to przepisy podają wartość wymiany powietrza 30 m3/h. Jeszcze inaczej wyglądają zasady dla wentylacji piwnic (minimum 0,3 wymiany na godzinę), domowych pralni (minimum 2 krotna wymiana powietrza na godzinę) oraz domowych suszarni bielizny (1 wymiana powietrza na godzinę).

Dzięki tym wytycznym obliczymy, ile powietrza należy dostarczyć do poszczególnych pomieszczeń, a zakładając maksymalny wydatek jako 30m3/h dla jednego przewodu dobierzemy również odpowiednie skrzynki rozprężne (pojedyncze, podwójne, potrójne).

Ogólna zasada rozprowadzenie instalacji mówi, że dostarczamy powietrze do pomieszczeń „czystych” (pokoje, sypialnie, salon), a usuwamy z pomieszczeń „brudnych” (kuchnia, łazienka, pralnia).
Rozmieszenie anemostatów zależy od układu pomieszczeń; należy zachować zasadę umieszczania ich jak najdalej od drzwi, które należy jednocześnie podciąć, aby umożliwić przepływ powietrza w przypadku gdy będą zamknięte.

Centralę najlepiej zlokalizować w pomieszczeniu łatwo dostępnym typu kotłownia czy garaż, aby ułatwić późniejsza obsługę. Czerpnia powietrza powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i – w okresie letnim – najchłodniejszego powietrza.

Wyrzutnie powietrza umieszcza się w ścianie budynku, pod warunkiem, że:

– przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
– lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m,
– czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

Samodzielny montaż wentylacji mechanicznej bez żadnego problemu!

Samodzielny montaż wentylacji mechanicznej nie jest trudny, a dostępne na rynku systemy dostarczane są z obszernym wyjaśnieniem, jak prawidłowo przeprowadzić taki proces. Kaliska firma APO s.c. proponuje wyjątkowo nowoczesny system dla montażu wentylacji mechanicznej o nazwie APOflex, który pozwala zaprojektować instalację o najwyższym poziomie efektywności, oraz, co bardzo ważne – dokładnie pod potrzeby określonego budynku. Rozwiązanie wyróżniają innowacyjne i przemyślane elementy, dzięki którym system jest doskonale wydajny, a jego instalacja niezwykle prosta. Przyjrzyjmy im się z bliska. System APOflex pozwala projektować instalację z minimalnymi odcinkami pomiędzy skrzynką rozdzielaczową i rozprężną. Dzięki temu zmniejszają się opory oraz koszty całej instalacji. System APOflex składa się z pięciu istotnych elementów. Podstawą jest przewód wentylacyjny o średnicy 75 mm wyposażony jest w specjalną warstwę antybakteryjną z dodatkiem mikro-srebra.

Te wykonane z wysokiej jakości polietylenu rury mają niewielką średnicę, co daje ogromne możliwości w zakresie ich instalacji. Przewody można stosować w podłodze pod wylewką, a także w warstwach izolacyjnych (w przypadku izolacji o grubości min. 9 cm). Ich wysoka wytrzymałość sprawia, że można je nawet zalewać betonem. Częstym wyborem jest także montaż wentylacji mechanicznej pod stropem (w przypadku sufitów podwieszanych), na strychu oraz w piwnicy. Jedna z najważniejszych części systemu APOflex to skrzynki rozdzielcze, które służą do połączenia kanałów wentylacyjnych pod kanały główne rekuperatora. Firma APO s.c., zdając sobie sprawę z różnych potrzeb odbiorców, udostępniła na swojej stronie internetowej specjalny program pod nazwą BoxMaker, który pozwoli każdemu odbiorcy samodzielnie zaprojektować swoją skrzynkę do systemu APOflex. Program poprowadzi użytkownika przez proces projektowania skrzynki rozdzielczej (należy podać wymiary skrzynki, wybrać stosowany króciec oraz końcówki pod wąż) i od razu poda jej cenę. Te wykonane na specjalne zamówienie skrzynki rozdzielcze zasilą piony głównych kanałów wentylacyjnych.

System zawiera również skrzynki rozprężne APOflex, które są końcowym elementem przewodów elastycznych. Wykonane są one ze stali ocynkowanej, dzięki czemu charakteryzują się wysoką wytrzymałością. W ofercie APO s.c. znajdziemy zarówno skrzynki pojedyncze, podwójne, potrójne, orazt skrzynki mijane, które pozwalają obejść kanały wentylacyjne bez konieczności nakładania dwóch węży na siebie, co daje większą elastyczność w zakresie układania systemu. W montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła niezwykle ważne zadanie pełni centrala APOwent (czyli rekuperator), która umożliwia odzyskanie energii ze strumienia zużytego powietrza oraz steruje całym procesem. Rekuperator instaluje się zazwyczaj na poddaszu, w garażu, kotłowni, w garderobie lub w szafie w przedpokoju. Całość systemu uzupełnia odpowiedni osprzęt oraz akcesoria montażowe, które pozwalają na poprawną i bezpieczną instalację. Szczególną innowacyjnością w systemie wyróżnia się unikalna złączka, która pozwala połączyć poszczególne elementy systemu bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelek. To opatentowane rozwiązanie zapewnia skuteczne połączenie, a dodatkowo w ramach potrzeb może być demontowane. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które pozwala na proste i pewne montowanie instalacji.

Jeszcze większe oszczędności z nowoczesną centralą

Samodzielny montaż wentylacji mechanicznej przy pomocy systemu APOflex to gwarancja pełnego sukcesu. W ofercie APO s.c. znajdziemy szeroki zakres centrali, dopasowanych do różnych potrzeb (od 300-1200m3/h). Dostępne w wersji pionowej lub poziomej centrale charakteryzuje niewielkie zużycie energii oraz niski poziom hałasu. Kolorowy i dotykowy wyświetlacz zapewnia łatwą obsługę. Dodatkowo, system może być wyposażony w sterownik dedykowany do rekuperatora, dzięki czemu możemy łatwo zarządzać intensywnością wymiany powietrza (0-100%), także poprzez Wi-Fi. Sterownik ten posiada możliwość programowania tygodniowego oraz z podziałem na dni i godziny. Dzięki zamontowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła APOflex poprawimy energetyczność budynku, za sprawą odzysku ciepła, które odbywa się w krzyżowo-przeciwprądowym wymienniku (odzysk do 93%), również zamontowanym w tej unikalnej centrali.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.apoflex.pl

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 43-49, woj. wielkopolska
tel. 530-26-36-46,