Jak wygląda ciepły montaż okien?
Ciepły montaż jest montażem warstwowym polegającym na osadzeniu okien w warstwie ocieplenia muru dwu- lub trójwarstwowego. Tak zamontowane okna stają się przedłużeniem strefy izolacji. Połączenie okna z murem zostaje uszczelnione izolacją trójwarstwową:
1. Okno zostaje zaizolowane od zewnątrz materiałami paroprzepuszczalnymi (folią lub taśmą paroprzepuszczalną). Zabezpiecza to izolację przed opadami atmosferycznymi i pozwala na dyfuzję pary wodnej.
2. Środek zostaje wypełniony pianką poliuretanową, która pełni funkcję izolacji termicznej.
3. Warstwa wewnętrzna jest wykonana z folii paroszczelnej. Chroni to warstwę termoizolacji przed przenikaniem w nią wilgoci powstającej wewnątrz domu.
Tę technologię docieplenia okna można zastosować we wszystkich nowo powstających budynkach oraz tych poddawanych termomodernizacji. Nie możliwe jest jednak wykonanie ciepłego montażu w starych budynkach z jednolitymi ścianami, ponieważ nie są one ocieplone.

 

ciepły montaż okien ciepły montaż okienrys. Styroform

 

Ciepły montaż a tradycyjny – który z nich bardziej się opłaca?
W Polsce najbardziej powszechny jest tradycyjny montaż okien, który polega na zastosowaniu pianki i silikonu. W zależności od rodzaju okien – czy są drewniane, czy plastikowe, a także od konstrukcji muru – okna sytuuje się w grubości ściany, aby zapewnić jak najmniejsze straty ciepła. W ścianach jednowarstwowych okna wstawia się w połowie grubości muru, w dwuwarstwowych przy zewnętrznej krawędzi muru, a w trójwarstwowych w płaszczyźnie ocieplenia. Niestety metoda ta często wiąże się z powstaniem mostków termicznych. W konsekwencji inwestor ponosi zwiększone wydatki na energię. Ponadto, dochodzi do zawilgocenia izolacji termicznej i wykwitów grzybów i pleśni – szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Alternatywą dla tradycyjnej techniki instalacji okien jest obecnie ciepły montaż. Zapewnia on trwałe uszczelnienie miejsc połączenia okna z murem, niwelując powstawanie mostków termicznych. Efektywne ocieplenie okna gwarantuje izolacja wykonana z pianki i folii. Sama pianka – jak w przypadku montażu tradycyjnego – to jednak za mało. Ponadto, dzięki paroprzepuszczalnym materiałom nie powstaje wilgoć w strefie podokiennej. Warunkiem tego jest odpowiednie przeprowadzenie montażu, który najlepiej zlecić profesjonalnej ekipie monterskiej.

 

ciepły montaż okien ciepły montaż okienrys. Styroform

 

Termoparapety – nowoczesne docieplenie okna
Wiadomo już, jak wygląda ciepły montaż, ale nie każdy może zdawać sobie sprawę, jak istotne w jego trakcie jest wykorzystanie ciepłego parapetu tzw. termoparapetu.
Połączenie okna ze ścianą i z parapetem to tzw. słabe miejsce, czyli obszar, w którym powstają mostki termiczne i dochodzi do strat ciepła z budynku. Zastosowanie ciepłego parapetu zapobiega tym stratom, dodatkowo uszczelniając strefę podokienną i ułatwiając montaż okien i parapetów. Termoparapety, których producentem w Polsce jest firma Styroform, są nowoczesnym rozwiązaniem dla energooszczędnych budynków. Tworzą one optymalne połączenie okna z murem poprzez zastosowanie specjalnych kształtek montażowo-izolacyjnych. Eliminują one nie tylko ryzyko powstawania mostków termicznych i wilgoci, ale także ułatwiają i przyspieszają montaż stolarki, ponieważ nie wymaga on już użycia listew podokiennych. Termoparapety stanowią ponadto oparcie dla samych parapetów – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zapewniają im właściwe wypoziomowanie oraz wysoką odporność na wszelkie obciążenia.

 

ciepły montaż okienrys. Styroform

 

Ciepły parapet musi być dostosowany do wybranego profilu okiennego. Jego dobór nie jest jednak szczególnie trudny, gdyż parapet to nic innego jak kształtki z polistyrenu ekstrudowanego, które są łatwe w obróbce. Termoparapety to również bardzo dobry sposób na ocieplenie okna balkonowego oraz drzwi wejściowych czy tarasowych. Mają one jednak większą grubość i inny przekrój. Ich wymiary są zależne od wymiarów otworu okiennego lub drzwiowego.

Ciepły parapet styrodur
Termoparapet wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego tzw. styroduru czy styropianu XPS. Styrodur, jest materiałem podobnym do styropianu. Różni się jednak od niego procesem produkcji oraz właściwościami. Jest otrzymywany w procesie spieniania, a następnie ekstrudowania polistyrenu z dodatkiem środka pianotwórczego, który poddaje się działaniu wysokiej temperatury oraz ciśnienia. W porównaniu do styropianu cechuje go znacznie większa wytrzymałość mechaniczna oraz wyższe parametry izolacyjności termicznej. Współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku styroduru wynosi od 0,027 do 0,040 W/(mK). W klasyfikacji ogniowej materiał ten został sklasyfikowany jako materiał samogasnący klasy E.

 

ciepły montaż okien

 

Ciepły parapet styrodur jest doskonałym izolatorem do ocieplania okien i drzwi. Ma doskonałe właściwości wytrzymałościowe i termoizolacyjne, jest odporny na wilgoć oraz biodegradację. Jakość termoparapetu firmy Styroform została potwierdzona świadectwem ochronnym, które zostało nadane mu przez Urząd Patentowy w 2014 roku. Ich wykorzystanie w trakcie ciepłego montażu przynosi inwestorowi realne korzyści i zwiększa efektywność energetyczną budynku.

Więcej o termoparapetach przeczytasz na stronie: www.styroform.pl

75-811 Koszalin, ul. Połczyńska 67, woj. zachodniopomorskie
tel. +48 501-325-501, +48 669-575-541,