Regały przesuwne z napędem mechanicznym i elektrycznym

Regały przesuwne, inaczej zwane jezdnymi, to popularny wybór w magazynach, które muszą obsługiwać duże ilości towarów lub dokumentów, archiwów i książek. Charakteryzują się one możliwością przesuwania półek wzdłuż szyn, umożliwiając elastyczne dostosowywanie przestrzeni magazynowej do aktualnych potrzeb. Regały przesuwne są szczególnie przydatne w przypadku magazynów o zmieniających się wymaganiach, a także w tych, w których konieczne jest częste dostosowywanie układu półek do różnych kategorii dokumentów. Dzięki temu można zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej i zwiększyć efektywność operacyjną.

fot. REGNAR 

W ofercie firmy Regnar znajdziemy zarówno regały przesuwne z napędem mechanicznym, jak i elektrycznym, a także serwis regałów metalowych, przesuwnych oraz stacjonarnych.

fot. REGNAR 

Regały z napędem mechanicznym są wyposażone w system mechaniczny, który umożliwia przemieszczanie się całych regałów. System napędowy może być oparty na różnych rozwiązaniach, takich jak napędy łańcuchowe czy przekładnie zębate. Regały z systemem mechanicznym przyczyniają się do zwiększenia wydajności, minimalizacji błędów ludzkich i poprawy ergonomii pracy.

fot. REGNAR 

Kolejnym rodzajem regałów są te z napędem elektrycznym. Regały tego typu są jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie niż regały z napędem mechanicznym. Wyposażone są w elektryczne silniki i mikroprocesorowe systemy sterowania, które umożliwiają pełną automatyzację procesu przechowywania i pobierania dokumentów. Wybranie korytarza roboczego powoduje automatyczne rozsunięcie się wszystkich regałów, bez konieczności ręcznego ich przesuwania jednego po drugim. Regały z napędem elektrycznym są szczególnie przydatne w dużych magazynach, w których konieczne jest zarządzanie znaczną liczbą dokumentów.

fot. REGNAR 

W ofercie Regnar znajdziemy również regały stacjonarne, które zbudowane są na bazie regałów przesuwnych, z tą różnicą, że nie posiadają systemu jezdnego. W ich przypadku, podobnie jak w kontekście regałów metalowych przesuwnych, możliwe są usługi ich serwisu.

Wszystkie wymienione rodzaje regałów mają swoje unikalne cechy i zastosowania, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb magazynu. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zakupu lub wdrożenia konkretnego rodzaju regałów, ważne jest dokładne zrozumienie wymagań magazynowych, rodzaju przechowywanych elementów i oczekiwanych procesów operacyjnych. Dobrze zaprojektowane i odpowiednio dostosowane regały mogą znacząco wpłynąć na wydajność, optymalizację przestrzeni i zwiększenie satysfakcji klienta.

fot. REGNAR 

Serwis regałów metalowych, przesuwnych – kompleksowa obsługa

Jak zostało to już wspomniane, firma Regnar oferuje również serwis regałów przesuwnych, metalowych i innych dostępnych w ofercie. Konkretnie, liczyć można na:

• coroczne serwisy,
• prace konserwacyjne utrzymujące regały w sprawności,
• pogwarancyjne naprawy i serwisy regałów,
• przeglądy techniczne regałów z raportem stanu instalacji,
• naprawy powypadkowe i wymianę komponentów.

fot. REGNAR 

Przenoszenie regałów

Jednak kompleksowe usługi serwisu regałów metalowych, przesuwnych i stacjonarnych to nie wszystko. Regnar świadczy także usługi logistyczne związane z transportem i przestawianiem komponentów instalacji, takie jak:

• demontaż istniejących regałów,
• przeniesienie systemów do nowej lokalizacji i ponowny ich montaż,
• dopasowanie przenoszonych regałów do gabarytów nowego pomieszczenia,
• ustawienie regałów zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

fot. REGNAR 

Regały magazynowe są kluczowym elementem efektywnego zarządzania magazynem. Regały przesuwne, z napędem mechanicznym i elektrycznym oferują różnorodne funkcje i korzyści, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego magazynu. Wybór odpowiedniego typu regałów jest zależny od specyfiki działalności i oczekiwanych procesów operacyjnych. Dzięki odpowiednio dobranym regałom można zoptymalizować procesy magazynowe i zwiększyć wydajność. Serwis regałów przesuwnych, metalowych i innych są ogólnie dostępne i gwarantują długą żywotność systemów regałowych.

Więcej informacji na stronie: https://regnar.pl/

81-855 Sopot, Al. Niepodległości 641A/1, woj. pomorskie
tel. +48 58 306 58 42, +48 58 306 59 56,