Ekspertyza mykologiczna – co to jest?

Ekspertyza mykologiczna to dokument, który opracowuje specjalista mykolog. Mykologia to dział biologii poświęcony badaniu grzybów. Na podstawie badania ekspert przedstawia diagnozę powstawania w budynku wilgoci, zagrzybienia i pleśni. Kluczowym elementem opracowania jest również przedstawienie wytycznych do skutecznej likwidacji powstałych zagrożeń oraz metod zapobiegania dalszym wykwitom.

Dlaczego wykonuje się ekspertyzę mykologiczną?

Grzyby i pleśnie stanowią zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i stabilności konstrukcji budynków. Długotrwała ekspozycja osób i zwierząt na działania mykotoksyn może prowadzić do alergii, infekcji układu oddechowego, przewlekłego bólu głowy czy nowotworów. W przypadku struktury budynków brak reakcji na działanie grzybów i pleśni może skutkować naruszeniem konstrukcji, niszczeniem elementów drewnianych (więźba dachowa, stropy), a nawet zawaleniem budynku.

Ekspertyza mykologiczna – dla kogo?

Bez właściwej diagnozy i dotarcia do źródła problemu, szkodliwe wykwity będą powracać, co generuje kolejne koszty dla właściciela budynku. Za powstawanie pleśni i grzybów odpowiada wilgoć. Może się ona pojawić w budynku z różnych przyczyn:

• powodzi,
• nieszczelności konstrukcji i izolacji budynku,
• błędów wykonawczych podczas budowy,
• złej wentylacji,
• zalania,
• sąsiedztwa zbiorników wodnych,
• posadowienia obiektu wokół terenów podmokłych,
• innych uwarunkowań geograficznych.

Aby uniknąć spiętrzenia trudności, warto wykonać ekspertyzę mykologiczną. To opracowanie szczególnie korzystne dla:

• inwestorów i deweloperów,
• zarządców nieruchomości,
• wspólnot mieszkaniowych,
• administracji osiedli,
• przedsiębiorców,
• mieszkańców domów wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Cena ekspertyzy mykologicznej jest zdecydowanie mniejsza niż powracające koszty związane doraźnymi z pracami naprawczymi, które przykrywają problem, a nie go likwidują.

fot. Eko Projekt

Kiedy warto poradzić się eksperta?

Jeśli obserwujemy stałą obecność wilgoci w budynku i planujemy się jej pozbyć, warto skonsultować się z mykologiem. To szczególnie istotne, zanim zaczniemy remont, przebudowę, renowację. Od właściwego rozpoznania sytuacji zależy bowiem skuteczność naprawy i jej cena. Do wykonania ekspertyzy mykologicznej zobowiązują również właścicieli obiektu przepisy prawa. Stosowne zapisy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział VIII, Rozdział 4, § 322, Pkt 3)

Jak wybrać mykologa do przeprowadzenia ekspertyzy?

Badanie i dokumentacja może być przygotowana wyłącznie przez specjalistę mykologa, który dokładnie wie, czym jest ekspertyza mykologiczna i co powinna zawierać. Szukając ekspertów, bierzmy pod uwagę lata obecność w branży, doświadczenie przy dużych projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych, referencje od firm budowlanych oraz instytucji zlecających wcześniejsze badania. Obok wykształcenia i doświadczenia dodatkowym atutem mykologa są uprawnienia biegłego sądowego w tym zakresie.

fot. Eko Projekt

Profesjonalna ekspertyza mykologiczna – cena i zakres prac

Wiedząc, czym jest ekspertyza mykologiczna, chcemy poznać jej koszt, zanim zdecydujemy się na działanie mykologa. Cena ekspertyzy mykologicznej w zależności od regionu kraju to koszt od 1500 do 2500 zł netto. Zakres widełek jest spory, dlatego zawsze należy sprawdzić uprawnienia eksperta, którego wybieramy.

W cenie opracowania otrzymujemy:

• Ustalenie przyczyn powstania zawilgocenia, zagrzybienia.
• Wyniki pomiarów wilgotności ścian.
• Dane o ilości grzybów na przegrodach budowlanych i w powietrzu.
• Dane o warunkach higieniczno- zdrowotnych w pomieszczeniach.
• Dokumentację techniczną z zaznaczeniem na planach i rzutach ognisk zagrzybienia.

Dodatkowo możemy liczyć także na wsparcie mykologa w postaci:

• Opisu metod usunięcia przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia.
• Określenia szacunkowego kosztorysu prac naprawczych.
• Prowadzenia nadzoru nad pracami.

fot. Eko Projekt

Eko-Projekt – mykolog dla Ciebie

Rzetelne badania i konkurencyjne ceny ekspertyzy mykologicznej oferuje firma Eko-Projekt z Gdańska. Firma od ponad 20 lat wykonuje badania i opracowania, których celem jest prawidłowa identyfikacja zagrożenia i określenie procedury postępowania w jego likwidacji. Głównym ekspertem jest właściciel firmy mgr Marcin Paszkiewicz – biegły sądowy z zakresu mykologii i ochrony środowiska, długoletni pracownik Inspekcji Sanitarnej, zdobywający doświadczenie w identyfikacji grzybów pleśniowych/mikroskopowych m.in. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Uniwersytecie Techniczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W zakresie działalności Eko-Projekt znajdziemy:

• Badania mykologiczne.
• Ekspertyzy mykologiczno-budowlane.
• Pomiary wilgotności i zasolenia.
• Badanie zanieczyszczenia powietrza.
• Identyfikację toksycznych materiałów budowlanych.
• Wdrażanie programów minimalizacji odorów.
• Ekspertyzy dotyczące prac naprawczych po porażeniu konstrukcyjnych elementów drewnianych przez owady.
• Dokumentacje, raporty, opracowania dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Szczegółowa informacja o tym, co to jest ekspertyza mykologiczna i kontakt do ekspertów firmy Eko-Projekt znajdziemy się na stronie www.ekspertyzy-mykologiczne.pl

80-180 Gdańsk, ul. Jana Kielasa 3/8, woj. pomorskie
tel. 694 459 589,